20.01.2023 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Březnice

Ve vesnici Martinice, která je částí obce města Březnice, je provozován chov šlechtěných koní a i to je jedním z důvodů, že Březnice je velmi atraktivním turistickým místem.

V roce 2016 město Březnice vybudovalo kompostárnu s technologií kompostování v pásových hromadách na volné ploše s roční kapacitou 2000 tun surovin na vstupu. Provozovatelem kompostárny je oddělení technických služeb města Březnice. Pod oddělení technických služeb spadá i sběrný dvůr, který je umístěn v Březnici v ulici Rožmitálská.

Kompostárna se nachází hned za hranicí města v lokalitě u židovského hřbitova, dostupná je po cestě s asfaltovým povrchem. Část areálu, ve které je umístěna zabezpečená plocha a záchytná jímka, je oplocená a opatřená uzamykatelnou branou. Druhá část areálu se zpevněnou plochou je zabezpečena uzamykatelnou závorou.

V kompostárně Březnice jsou zpracovávány výhradně biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), což jsou zejména bioodpady z údržby obecní zeleně, tj. pozemků o rozloze více než 18 hektarů, dále jsou to bioodpady, které jsou sebrány do přistavených kontejnerů Louda o objemu 13 m3, kterých obec vlastní celkem pět, a které jsou rozmisťovány na území obce na čtyři místa a konečně bioodpady, které dovezou občané Březnice vlastními dopravními prostředky do sběrného dvora, kde je uloží do připraveného kontejneru Louda, který je po naplnění převezen do kompostárny.

Více v časopisu Komunální technika 1/2023.

1 - Kontejner pro ukládání BRKO v městské zástavbě

2 - Kolový traktor s čelní lopatou

3 - Transport překopávače kompostu TPK 250

4 - Měření teploty surovin uvnitř hromady a přístroj pro měření vlhkosti

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down