Kompostárna bioodpadů SAP Mimoň

Zařízení na úpravu biologicky rozložitelných odpadů – kompostárna je umístěna v areálu SAP Mimoň spol. s r. o., nedaleko Mimoně. SAP Mimoň spol. s r. o. provozuje asanační podnik, zabývá se likvidací konfiskátu živočišného původu, likvidací kuchyňských odpadů a snaží se maximálně tyto odpady zhodnotit a to v rámci platných právních norem.

Kompostárna byla vybudována z důvodu snížení nákladů na zpracovávání „vedlejších živočišných produktů“ a gastroodpadů a z důvodu rozšíření nabídky asanačního podniku (pokles množství zpracovávaných živočišných odpadů).
Kompostárna je umístěna v rámci asanačního podniku na zpevněné panelové vodohospodářsky zabezpečené ploše, původně využívané pro skladování prázdných (náhradních) kovových kontejnerů společnosti SAP Mimoň spol. s r. o.

Vlastní technologický postup

Zpracovávané suroviny bioodpadů jsou v optimálním poměru smíchány, navrstveny na zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené ploše kompostárny do pásových hromad v jednotlivých zakládkách.
Bioodpad z kuchyní, restaurací a veřejného stravování je hygienizován na zařízení SAP Mimoň spol.s.r. o. mimo kompostárnu. Do kompostárny je navezen a do ostatních surovin namíchán až po proběhlé hygienizaci.

Kompostované hromady jsou překopávány netypickým způsobem – pomocí rozmetadla kompostu. Zpracovávané suroviny jsou naloženy na rozmetadlo, které je při pohybu plazivou rychlostí rozmetá za sebe do figury pásové hromady lichoběžníkového průřezu. Není to způsob kontinuálního překopávání, avšak efekt provzdušňování kompostu je zajištěn jako při překopávání překopávačem kompostu.

Další technické vybavení kompostárny

Vzhledem k tomu, že se kompostárna nachází v areálu asanačního podniku, který je jejím provozovatelem, využívá i její zařízení. Zejména jde o mostovou váhu, kladivový mlýn, kontejnery, nákladní automobily, zázemí pro obsluhu, oplocení areálu apod.
Energetickým prostředkem je kolový traktor Zetor 5211 s výkonem motoru 33,1 kW vybavený možností řazení plazivé rychlosti. Manipulaci se surovinami řeší v Mimoni čelní kolový nakladač UNC 060 výrobce ZTS Detva. Je poháněn motorem o výkonu 34,3 kW a objem jeho lopaty dosahuje 0,25 m3. Jemné dezintegrace je dosaženo použitím za traktor připojitelného štěpkovače Urban Kovo TR70, jehož výkonnost se pohybuje okolo 1,4 m3 zpracované hmoty za hodinu. V agregaci s traktorem pracuje také rozmetadlo PTU-6,0/13A, jehož výrobcem je lotyšská společnost LMR Riga. Výkonnost rozmetadla dosahuje zhruba 8 t/h. Pro prosévání kompostu je určen bubnový třídič MBT3 tuzemského výrobce LAVYS CZ. Pracuje s motorem o výkonu 2,2 kW, je vybaven násypkou s kapacitou 0,5 m3 a bubnem se sítem s oky o rozměrech 40 x 40 mm. Vodohospodářsky zabezpečená sespádovaná betonová kompostovací plocha má rozměry 15 x 30 m. Skladování a zpracování vyrobeného kompostu probíhá v hale s vodohospodářsky zabezpečenou betonovou plochou o rozměrech 11,8 x 28 m. Monitorování kompostovacího procesu je zajišťováno zapichovacím teploměrem TRV 4391, L 1500 mm výrobce EXIMUS CS, s.r.o. Blansko s možností rozsahu měření 0 až 200 0C.

Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Popisek:

 Vodohospodářsky zabezpečená sespádovaná betonová kompostovací plocha má rozměry 15 x 30 m

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *