30.01.2022 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna bioodpadu Lázně Kynžvart

Kompostárnu bioodpadu - Lázně Kynžvart vlastní a provozuje Ing. Petra Petráková, spolumajitelka zemědělského podniku, jehož zakladatelem je Ing. Petr Potůček. Podnik, který personálně funguje na bázi rodinné firmy, se zabývá zemědělskou činností v oblasti rostlinné i živočišné výroby, podpůrnými činnosti pro zemědělství a také shromažďováním, sběrem a úpravou bioodpadů, což je jedna z důležitých aktivit podniku.

Kompostárna, jejíž provoz byl spuštěn v prosinci roku 2017, byla vybudována s celkovými náklady 3 619 900 korun, podpora EU činila 3 076 915 korun (85 %), příspěvek z vlastních zdrojů příjemce podpory dosáhl 542 985 korun (15 %).

Kompostárna je umístěna v katastrálním území města Lázně Kynžvart na volném prostranství, od nejbližší rodinné zástavby je vzdálena asi 2,5 kilometru, pro příjezd do kompostárny je využívána asfaltová silnice č. 2114, 2. třídy. Kompostárna je opatřená vjezdovou bránou, kolem zařízení jsou pole.

 Sběr a příjem surovin

Kompostárna byla vybudována jako zařízení pro zpracování sebraných BRKO s plánovanou kapacitou 1300 t/rok produkovaných občany obcí Lázně Kynžvart, Valy, Velká Hleďsebe, Drmoul, Tři Sekery, které leží v okrese Cheb, v Karlovarském kraji. V kompostárně je zpracováván tříděný bioodpad rostlinného původu, jehož kvalitativní charakteristika umožňuje zpracování kompostováním. Jiné odpady, nežli BRKO, kompostárna nepřijímá. Přijímané suroviny jsou ihned zakládány do pásových hromad, popř. ukládány do hromad na kompostovací ploše. Zde jsou skladovány podle druhu (např. piliny, větve, tráva), v případě potřeby jsou zpracovávány štěpkovačem. Pro evidenci jejich množství a také pro evidenci množství vyrobeného kompostu je využívána metoda výpočtu hmotnosti pomocí objemové hmotnosti zpracovávaných surovin, resp. kompostu.

Technologie kompostování

            Pro zpracovávání dovezených surovin je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné, vodohospodářsky zajištěné ploše.

            Zpracování bioodpadu probíhá technologickým postupem, který je složen z následujících technologických operací.           

I/ příprava surovin do zakládky kompostu

- pokud jsou kompostovány dřevní bioodpady (např. větve, kmeny, pařezy), které nejdou zakládat přímo do pásových hromad, je prováděna jemná dezintegrace pomocí velkého rychloběžného drtiče dřevní hmoty, který je využíván formou služby. V případě, že jsou zpracovávány bioodpady menších rozměrů, je používán vlastní traktorový štěpkovač TR75 českého výrobce, popřípadě nově zakoupený finský traktorový štěpkovač JUNKKARI HJ 252G.

II/ zakládání kompostu

- suroviny určené ke kompostování jsou zakládány na kompostovací ploše podle surovinové skladby určené individuálně podle kvality surovin do pásových hromad s průřezem trojúhelníkového tvaru o rozměrech 3 m šířka v základně a s výškou 1,7 m (výška a šířka je dána velikostí pracovního prostoru překopávače kompostu), délka jednotlivých pásových hromad je zhruba 50 m. Na plochu lze v jedné zakládce založit čtyři až pět hromad vedle sebe.

Zakládání zpracovávaných surovin, zejména potom tvarování kompostovacích hromad do požadovaných figur (trojúhelníkový průřez), včetně veškeré manipulace se surovinami v kompostárně je zajištěno kolovým traktorem FENDT 516 Vario vybaveným čelní lopatou, popř. čelními vidlemi.

III/ proces kompostování

- po založení surovin do pásových hromad probíhá první překopání překopávačem kompostu US3000, při kterém dojde k homogenizaci založené hromady. Do 48 hodin po homogenizační překopávce teplota stoupne nad 65 °C – což je signálem správně založené zakládky. Při teplotě nad 65 °C je nutné hromadu provzdušnit a snížit teplotu, tedy překopat. Pro správný průběh kompostování, zejména z důvodu potřebné aerace založených surovin, je nutné překopávání pásových hromad dělat pravidelně v závislosti na průběhu kompostovacího procesu.

Z důvodu sledování kompostovacího procesu je kompostovací proces monitorován. Především je sledována teplota uvnitř jednotlivých hromad, a to minimálně jedenkrát za týden. Pro monitorování je využíván tyčový vpichovací teploměr TR120.Naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku.

            Na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen. Minimální doba trvání procesu je z důvodu nutné hygienizace zpracovávaných surovin 60 dnů.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down