07.06.2013 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna AGRO CS Jaroměř

Centrální kompostárna Jaroměř AGRO CS je zřízena jako regionální pro severovýchodní část Královéhradeckého kraje. Zahrnuje zpracovávání kompostovatelných odpadů z údržby městské zeleně, mimo jiné pro města a obce Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Červený Kostelec, Hronov, Velichovky, Dvůr Králové (ZOO), Smiřice.

Kompostárna je umístěna v areálu bývalé cihelny v Jaroměři, kde byla v minulosti vybudována zpevněná plocha pro skladování cukrové řepy v řepné kampani. Zpevněná plocha o velikosti 1,6 ha je vodohospodářsky zajištěná, technicky je provedena jako lehká živičná vozovka. Zpevněná plocha má okraje ohraničené betonovým obrubníkem do betonu. Srážková voda dopadající na zpevněný povrch je sváděna systémem povrchového odvodnění do bezodtokových jímek a dále je využívaná pro technologii kompostování. Voda tekoucí z okolních pozemků je odvedena mimo zpevněnou plochu. Plochy určené pro kompostování jsou odcloněny zemními valy s ozeleněním.
Součástí objektu kompostárny jsou doplňkové stavby - krytý dvojlodní silážní žlab, betonového hnojiště o vnějších rozměrech přibližně 70 x 16,5 m, tj. 1158 m2 s okolní betonovou plochou o výměře 1215 m2 s betonovými bezodtokými jímkami.
Všechny uvedené plochy včetně přizpůsobení dalších okolních objektů jsou navrženy v souladu s Koncepcí odpadového hospodářství pro využití kompostování bioodpadů a čistírenských kalů.
Mimo tuto centrální kompostárnu jsou u jednotlivých obcí zřízeny další malé satelitní, eventuálně ambulantní kompostárny, které slouží pro kompostování menších množství surovin, případně slouží pouze jako sběrná místa bioodpadů.

Popis technického řešení

Kompostárna je koncipovaná jako otevřené aerobní kompostování na volné vodohospodářsky zajištěné ploše v trojúhelníkových pásových hromadách za intenzivního provzdušňování častým překopáváním zpracovávaných surovin speciálním překopávačem kompostu.
Vyráběné produkty
- produkty kompostování slouží pro vlastní využití v rámci činnosti společnosti,
- část produkce je prodávána zemědělským subjektům.

Provozní doba

Kompostárna je vybavena automaticko váhou s dálkovým přenosem dat. Provoz pro smluvní partnery je tedy nepřetržitý.
Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného záměru MZE0002703102 „Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství.“ a výzkumného projektu NAZV č. QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“.

Ing. Petr Plíva, CSc.,
Výzkumný ústav zemědělské techniky,
Praha

Popisek: Letecký pohled na areál kompostárny AGRO CS Jaroměř

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down