19.07.2023 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexní zajištění služeb se týká také odpadového hospodářství

Již koncem roku 1996 byla založena akciová společnost Služby města Pardubic, jejímž jediným akcionářem je Statutární město Pardubice. Od svého vzniku se společnost věnuje především práci pro město. Pečuje o jeho čistotu, dbá na dobrý stav komunikací a jejich schůdnost, stará se o městskou zeleň, mobiliář i veřejné osvětlení. Jako dceřiná společnost byla v září roku 2008 založena akciová společnost SmP – Odpady. Ta od roku 2009 převzala většinu povinností akciové společnosti Služby města Pardubic v oblasti svozu a likvidace odpadů.

Původní zaměření činnosti mělo pouze úzký profil, ovšem velice záhy (počátkem roku 1998) navýšil jediný majitel, jímž je Statutární město Pardubice, kapitál vkladem majetku Technických služeb města Pardubic a rozsah nabízených služeb se výrazně rozšířil. Nejvýznamnějším zákazníkem společnosti Služby města Pardubic je dlouhodobě Statutární město Pardubice a jeho osm samosprávných městských obvodů, ale některé činnosti společnost nabízí a vykonává i v dalších městech a obcích regionu. Mezi obchodní partnery se řadí  i firmy působící na Pardubicku a soukromé osoby a instituce.

„Kromě výše zmiňovaných činností bych doplnila například zimní údržbu komunikací a veřejných prostranství, údržbu semaforů a dalšího dopravního značení, péči o dětská hřiště, poskytování pohřebních služeb včetně provozování krematoria i zajišťování reklamy a propagace kulturních akcí. Z tohoto výčtu je více než patrné, že naše služby pro město jsou opravdu komplexní,“ dodává Mgr. Klára Sýkorová, tisková mluvčí akciové společnosti.

V průběhu let prošla společnost řadou vnitřních organizačních změn vynucených hledáním nejefektivnějších propojení profesionální techniky a dostupného lidského potenciálu tak, aby výsledky nabízených služeb byly co možná nejlepší a práce zároveň zohledňovala požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost pracovníků. Firma, která zaměstnává zhruba dvě stovky lidí, dbá na pravidelnou obnovu technického parku, která probíhá podle vypracovaných plánů.

Služby pro Pardubice i okolní obce

Kompletní zabezpečení služeb v oblasti svozu, dalšího zpracování a popřípadě likvidace odpadů pro občany i podnikatelské subjekty nejen ve městě Pardubice, ale i v dalších přibližně 30 okolních obcích zajišťuje dceřiná společnost SmP - Odpady. Kromě toho, že sváží odpady z regionu se 120 až 130 000 obyvateli, má uzavřené smlouvy také s přibližně 1500 soukromými firmami a státními organizacemi. Kromě svozu komunálního a separovaného odpadu zpracovává firma také biologicky rozložitelný odpad, provozuje sběrné dvory i ReUse centrum. Taktéž zajišťuje přistavování velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, výsypy odpadových košů, odvoz stavebních a demoličních odpadů, odvoz a likvidaci odpadů z údržba zeleně a další služby.

Kromě samotné náročné organizace svozu směsného komunálního odpadu i vytříděných komodit hraje důležitou roli při zpracování a likvidaci odpadů provozovna v Dražkovicích, ktera se nachájí na jižním okraji Pardubic. Ve vybudovaném areálu zde funguje nejen překládací stanice směsného komunálního odpadu, který po přeložení do velkokapacitních návěsů putuje na některou ze skládek v okolí, ale nachází se zde i  jeden z pardubických separačních dvorů a areál kompostárny. V areálu probíhá i výroba štěpky.

Více v časopisu Komunální technika 7/2023.*

1 – Z překládací stanice v Dražkovicích míří na skládky denně tři až čtyři velkokapacitní návěsy s objemem 90 m³

2 – Na podvozku Scania pracuje svozová nástavba RosRoca

3 – Svozovou nástavbu FAUN ROTOPRESS v Pardubicích zdobí originální design

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down