26.12.2022 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexní řešení evidence svozu odpadů v praxi

O chytrém systému svozu odpadů od liberecké společnosti INISOFT s. r. o. bylo napsáno již několik článků. A jak takové řešení funguje v praxi?

Dosud nejrozsáhlejší instalace chytrého systému svozu odpadů proběhla ve společnosti SOMPO, a. s., která poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady pro města a obce (včetně průmyslových a zemědělských podniků a živnostníků) na území okresu Pelhřimov a v přilehlých oblastech sousedních okresů. Celkem jde o 350 obcí, ve kterých žije na 50 tisíc obyvatel.

Efektivnější sběr a svoz odpadů

SOMPO, a. s., společně s Dobrovolným svazkem obcí SOMPO, mělo za cíl zavést nový systém sběru odpadů, tzv. door to door (dále D2D). Princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění odpadu přímo u svého domu. Jedním z hlavních cílů D2D systému je navýšení míry separace a objemu recyklovatelného odpadu čili snížení množství odpadů ukládaných na skládku.

Data jsou základem pro kvalitní rozhodování a plánování

Důležitým předpokladem k tomu, aby byl tento systém sběru odpadů efektivní, je práce s kvalitními daty. D2D systém je logisticky náročný (vyšší počet svozových stanovišť a svážených nádob) a organizace svozových linek a evidence údajů je extrémně důležitá.

Cílový stav

Hlavním cílem ve společnosti SOMPO, a. s., bylo zavedení automatizovaného systému identifikace nádob pomocí RFID čipů včetně jejich pasportizace, jejímž prostřednictvím vznikne databáze jejich adresného umístění. Dále šlo o možnost plánovaní svozových linek a získávání dat o tom, kdy, komu a kde byla nádoba vyvezena.

Důležité bylo také umožnit oddělení svozu občanských a podnikatelských nádob a možnost fakturace za počet uskutečněných výsypů včetně tvorby datových podkladů pro hlášení EKO-KOM. To vše v návaznosti na provozní a evidenční software SKLAD Odpadů 8 a EVI 8 od společnosti INISOFT s. r. o. Tyto programy používá SOMPO, a. s., pro příjem odpadů na skládku, vedení průběžné evidence odpadů a roční hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, známého jako ISPOP.*

Jan Jiří Drahota, INISOFT, s. r. o., obrazová dokumentace archiv

(celý článek vyšel v Komunální technice 12/2022)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down