14.03.2024 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompletní služby pro město i něco navíc

V nížinné oblasti okresu Kolín leží město Pečky se svými téměř 5000 obyvateli. Komplexní správu města zde zajišťuje společnost Pečecké služby, s. r. o. V posledních několika letech zde dochází k postupné obnově a modernizaci strojového parku.

Společnost stoprocentně vlastněná městem zaměstnává více než třicet stálých pracovníků, ke kterým hlavně v letní sezóně přibývají zhruba až desítka brigádníků.

„Pro město Pečky zajišťujeme údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, celoroční čištění místních komunikací a chodníků a v naší kompetenci je i odpadové hospodářství se svozem směsného a tříděného odpadu a provozem sběrného dvora. Pečujeme také o místní hřbitov a kromě uvedených činností provozujeme i vodovody a kanalizace, což nebývá v běžných provozech technických služeb obvyklé,“ říká úvodem Ing. Adam Brant, jednatel společnosti Pečecké služby.

Pečecké služby zajišťují provoz spádové čistírny odpadních vod, kde končí odpadní vody nejen z města, ale i tří dalších obcí. „Ve dvou z těchto obcí provozujeme i kanalizaci. Infrastruktura je pochopitelně letitá, vypracovali jsme proto dlouhodobější plán oprav, v jehož rámci kanalizaci a vodovodní systém rekonstruujeme. V loňském roce začala výstavba nové úpravny vody. Bude dokončena letos a nová technologie by měla přispět ke snížení tvrdosti vody, se kterou se v Pečkách dlouhodobě potýkáme. Díky dotacím jsme v loňském roce zmodernizovali i čistírnu odpadních vod, čímž se výrazně zlepšila kvalita vypouštěné vody. Na střeše objektu se letos bude stavět fotovoltaická elektrárna,“ dodal Adam Brant.

Odpadové hospodářství nejen pro Pečky

Svoz odpadu nezajišťují Pečecké služby pouze pro obyvatele města, ale odpad svážejí i z okolních obcí. „Jde o zabezpečení svozu pro zhruba 12 500 obyvatel. Z některých obcí svážíme veškerý odpad, jinde pouze směsný, nebo naopak jen separovaný. Vždy záleží na konkrétní obci. Ke zpracování všech druhů odpadů využíváme koncové zařízení v obci Radim vzdálené zhruba sedm kilometrů. Do roku 2030 zde bude fungovat skládka, k dispozici je i kompostárna a třídicí linka. Provozujeme tři svozové soupravy. Dvě nástavby Haller jezdí na tříosých podvozcích MAN pořízených v letech 2016 a 2021, třetí dvouosý podvozek využíváme bezmála dvacet let a čeká jej včetně nástavby obnova. Nástavby na tříosých podvozcích jsme vybavili vážicím a elektronickým identifikačním systémem čipovaných nádob, takže máme přesnou evidenci, kolik odpadu z které obce svezeme. Díky dotacím jsme domácnosti v Pečkách vybavili novými nádobami na papír a plast a k dispozici jsou i nádoby na bioodpad. Podle naší evidence po poskytnutí nádob do domácností tříděného odpadu přibylo, a zejména ubylo směsného komunálního odpadu, protože jsme snížili četnost svozu tohoto druhu odpadu. Technický park v úseku odpadového hospodářství letos v únoru posílil také nový hákový nosič kontejnerů s hydraulickým jeřábem též na podvozku MAN. S jeho pomocí si poradíme i se spodním výsypem kontejnerů a můžeme obcím i dalším subjektům nabídnout opravdu komplexní služby,“ popisuje Adam Brant.

Co se týče odpadového hospodářství, myslí v Pečkách i na budoucnost. Město se koncem roku 2021 stalo jedním ze zakládajících členů Polabského komunálního družstva, jehož cílem jsou společná efektivní řešení problematiky odpadů po roce 2030, kdy skončí možnost skládkování. Ve výhledu je vybudování překládací stanice v obci Radim.*

Více v časopisu Komunální technika 3/2024.

1 – Svozová nástavba Haller na tříosém podvozku MAN je vybavena vážicím a elektronickým identifikačním systémem čipovaných nádob

2 - V roce 2020 posílil strojový park nový žací stroj Grillo FD 900

3 – Žací traktor John Deere X950R pracuje s mezinápravovým systémem sečení

4 - Elektromobil TPC Industry City II pomáhá především při transportu materiálu, svozu odpadkových košů a údržbě hřbitova

5 – Univerzální nosič Multicar M 26 pracuje se zametacím kartáčem a posypovou nástavbou

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down