10.01.2017 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komentář Sdružení místních samospráv ČR k návrhu nového zákona o odpadech

Je tomu již více než dva roky, co jsme se jako SMS ČR stali přímými svědky přípravy nového zákona o odpadech. Zákona, jehož výsledná podoba je poznamenána veletočem různých zájmových skupin. Obce, které by byly jedněmi z prvních subjektů, na něž by zavádění nového zákona dopadlo, opět nebyly zcela respektovány ve svých oprávněných požadavcích.

Přístup našeho sdružení vůči rezortu životního prostředí byl po celou dobu projednávání návrhu zákona velmi střídmý, a to zejména s vědomím obtížnosti celé materie. Již v procesu vypořádání připomínek jsme však opakovaně upozorňovali na ničím neodůvodněnou přísnost celé normy, která zásadně překračuje a zpřísňuje cíle, které nám ukládá nadřazená evropská legislativa. I aktuální čísla zveřejněná Eurostatem ukazují, že ČR si v oblasti odpadového hospodářství stojí dobře a v jednotlivých sledovaných parametrech se umísťujeme většinou v první třetině států. Navzdory tomu je jistě stále co zlepšovat, ale jsme toho názoru, že bychom to měli činit zejména v intencích požadavků platné legislativy EU.

Vážíme si všech změn, které MŽP postupem času při přípravách zákona zapracovalo. Nicméně klíčové problematické body stále přetrvávají. Za zásadní v této souvislosti pak vnímáme shrnutí veškerých rizik nového zákona o odpadech, které k předloze konstatovala Legislativní rada vlády. Rozsáhlé finanční dopady pro široké skupiny subjektů konstatovala i Komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů legislativy. Dopadová studie k zákonu byla vyhodnocena jako nedostatečná s nutností jejího širokého dopracování. Reálné dopady nové regulace na obce tedy stále nejsou známy.

Za podstatný v tuto chvíli považujeme také fakt, že v Evropském parlamentu již probíhá projednávání nových odpadových směrnic v pracovních orgánech. Evropská komise vnímá balíček k oběhovému hospodářství jako jednu ze svých priorit a hodlá směrnice prosadit co nejdříve. V tomto směru vnímáme jako logické, aby ČR podobně jako ostatní evropské státy, vyčkala se schvalováním odpadové legislativy do doby, kdy budou schváleny nové evropské odpadové směrnice. Podle nich by pak měl být připraven i nový český odpadový zákon. Ani pro obce a zřejmě ani pro podnikatelské subjekty by nebylo vhodné, aby případně schválený aktuální návrh zákona platil pouze cca 1,5 roku a musel být znovu významně novelizován.

Věříme, že s ohledem na aktuální vývoj to podobným způsobem vyhodnotí i samotné MŽP, případně Vláda ČR. Ze strany MŽP byl odveden velký kus práce, nicméně efektivnější se nyní jeví spíše vyčkat na schválení směrnic. Z pohledu SMS ČR a našich obcí by pro jakýkoli budoucí zákon bylo vhodné, aby obsahoval pokud možno méně administrativních povinností a aby nebyl postaven na potřebě zvýšení nákladů za odpadové služby. Obce musí řešit širokou a stále se zvyšující řadu různých povinností. Považujeme za nezbytné k nové legislativě přistupovat tak, aby byla v tomto smyslu pokud možno co nejúspornější a zároveň neznamenala pro obce a města potřebu navýšených nákladů.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down