Jednoosé malotraktory jsou stále populární

Jednoosé nosiče nářadí, jednoosé kultivační traktory, kultivátory, dvoukolové malotraktory, „terra“ a jiné další výrazy a sousloví se používají pro označení univerzálních strojů pro zahradnictví a komunální sektor.

Stejně tak, jako se setkáme s různými názvy, neméně nalezneme typů konstrukcí a provedení těchto strojů. O možnosti agrese s různým typem příslušenství nemluvě, takových možností nalezneme snad nespočet. Abychom však jednotlivým typům a modelům dali určitý řád, lze tyto stroje rozdělit do několika kategorií. Jako nejmenší, nejjednodušší a také nejlevnější z hlediska pořizovací ceny lze označit modely jednoosých nosičů nářadí spadající do kategorie „hobby techniky“.
Pomyslným středem nabídky, z hlediska konstrukce, možností nasazení, použitých materiálů, jsou určitě stroje spadající do kategorie „farmářské techniky“. Pro každodenní nasazení s využitím sofistikovaných a vyspělých konstrukčních prvků jsou určeny stroje z kategorie „profesionální techniky“. Napříč všemi kategoriemi pak prostupují modely, které bychom mohli zařadit do kategorie „speciální techniky“, které svými rozměry a variabilitou zapadají do kategorie „hobby“, avšak důmyslností konstrukce a provedením se jedná o kategorii profesionální. Obecně lze říci, že v oblasti zážehových agregátů dominují jednoznačně čtyřtaktní motory a „dvoutakty“ jsou záležitostí spíše speciálních strojů, či naopak různých „minikultivátorů“.

Modely pro dům a zahradu

Snad každý, kdo má doma větší zahradu a nechce se dřít s manuálním rytím záhonů a přípravou půdy, chce pohodlně sekat vysokou trávu nebo si přivést dřevo na topení, vlastní, nebo alespoň uvažuje o koupi zahradního kultivátoru. Jako kultivátory se tyto stroje označují zejména proto, že v základním provedení se jedná o motorovou jednotku s rotačními nástavci pro základní kypření půdy, zpravidla do hloubky maximálně 150 – 180 mm. Avšak díky jednoduché a zároveň důmyslné konstrukci lze tyto stroje rovněž rozšířit do podoby jednoosého malotraktoru s dostatečným výkonem a ten pak agregovat s různým příslušenstvím. Zpravidla jsou tyto stroje osazeny zážehovými čtyřtaktními agregáty renomovaných značek amerických a japonských výrobců s výkonem 2,2 – 4,4 kW (3 – 6 k), případně 4,8 – 9,6 kW (6,5 – 13 k) avšak tyto modely někteří výrobci nabízejí rovněž v kategorii tzv. farmářských strojů a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií se vedou mnohdy vášnivé diskuse. Modely s výkonem okolo cca 3,7 kW (5,0 k) se vyznačují především snadnou údržbou, nízkými provozními náklady a to jak z hlediska spotřeby PHM, které se pohybuje v rozsahu cca 0,8 – 1,0 l.hod-1, díky malému objemu cca 150 – 200 cm3 vynikají malým objemem olejové náplně a běžnou údržbu zvládne obsluha s nářadím, které má v domácí dílně k dispozici. Nutno říci, že jednouchá obsluha a snadná údržba představují vlastnosti, které charakterizují rovněž výkonnější modely kategorie „farmář“ a „profi“
Velmi jednoduchý je rovněž přenos výkonu motoru na pojezdové ústrojí, respektive rotační pracovní orgány kultivátoru. Primární pohon (od motoru k převodovému ústrojí) je řešen klínovými řemeny – jeden pro pojezd směrem vpřed, jeden pro pojezd vzad, sekundární pohon (přenos točivého momentu na pojezdové ústrojí) se řeší zapouzdřeným řetězem, případně se může jednat o jednoduchou převodovku tvořenou šnekovým převodem. Také tento systém je nenáročný na údržbu – v podstatě stačí kontrolovat napnutí řemenů a zajistit údržbu bovdenových táhel a kladek pro jejich ovládání, respektive zapínání pohonu pojezdu. Nutno podotknout, že mnoho základních a jednoduchých modelů kultivátorů, případně jednoosých malotraktorů je vybaveno pouze převodem pro pojezd směrem vpřed. Některé z těchto strojů dokonce není ani možné rozšířit o pojezdová kola a slouží pouze pro zpracování půdy, případně odstraňování plevelů v řádkových kulturách, nebo přihrnování řádkových kultur, ale řadě pěstitelů tyto možnosti dostačují a proč tedy investovat do složitější a finančně nákladnější techniky. Některá výše uvedené konstrukční provedení nalezneme také u výkonnějších modelů.

Nabídka příslušenství je široká

Také se můžeme v této oblasti setkat s různými motorovými kypřiči, které jsou opatřeny rotorem, který je možné zaměnit za různé okopávací nože nebo rotory s pružnými pracovními prsty pro provzdušňování travnatých ploch, apod. Některé takové příslušenství je možné také montovat pro vybrané jednoosé malotraktory. Takto provedené jednoosé nosiče pak výrobci a dodavatelé opatřují šípovými koly s pneumatikami o rozměru 4.00 x 8 nebo 5.00 – 12. Díky opatření os pojezdových kol dorazy pro připojení kol je možné suplovat diferenciál, což velmi usnadňuje otáčení a manévrovatelnost. Existuje-li možnost takto konstruovaného malotraktoru agregovat aktivně poháněné příslušenství, je přenos výkonu na takovéto nářadí (rotační žací stroj, obraceč, štěpkovač) řešen opět klínovým řemenem a ovládá je opět táhlem s kladkou, případně odstředivou spojkou.
K příslušenství náleží rovněž různé provedení závaží do kol i čelního závěsu, existují různé typy závěsů pro aktivní i pasivní nářadí a přípojné vozíky. Lze říci, že i takto konstruované jednoosé malotraktory lze díky příslušenství rozšířit na vyspělé jednoosé kultivační traktory, které lze využít pro veškeré práce spojené s aktivním i pasivním nářadím, další možností je úspěšné zakládání porostů řádkových zahradních plodin a nechybí výbava pro letní i zimní údržbu komunikací a zpevněných ploch a to jak s využitím aktivního i pasivního příslušenství. Samozřejmostí je pak agregace s přípojným vozíkem a rovněž existuje možnost některé tyto malotraktory opatřit nosičem nářadí a vytvořit tak dvounápravový nosič nářadí. Co se týká použitých materiálů, pak se nejčastěji setkáme s komponenty vyrobenými z ocelových profilů, plechových dílců a plastových krytů, případně se setkáme se slitinovými komponenty. Jsou voleny takové materiály, které umožňují vytvořit stroj a nářadí s poměrem mezi výkonem, cenou a užitnými vlastnosti, které jsou dostačující pro využití ve volném čase, či občasné nasazení s vyšším zatížením. Obecně lze říci, že jednotliví výrobci, ale také distributoři takových strojů udávají, že jsou tyto malotraktory určeny pro obdělávání ploch do výměry 2000 m2.

Různá provedení farmářských modelů

Farmářské stroje obecně zahrnují snad nejširší škálu modelů co se konstrukce a provedení týká. Do této kategorie můžeme zařadit jak modely, které povahou konstrukce spíše zapadají do kategorie „hobby“, kdy se jedná především o způsob přenosu síly motoru na pojezdové ústrojí a rovněž systém pro agregaci nářadí, kdy se jedná obdobně jako u „hobby“ techniky o jednoduché upínání se šroubovými spoji, avšak svými rozměry, výkonem motoru a jeho konstrukce, hmotností a možnostmi dotěžování závažím či velikostí kol a rozměrem pneumatik již překračují požadavky zmíněné kategorie pro co nejsnazší manipulaci a ovládání. Obecně lze ale říci, že farmářské stroje z kategorie jednoosých nosičů nářadí a malotraktorů využívají vyspělé konstrukce oproti modelům určených zejména pro volný čas, plechové komponenty jsou nahrazeny buď pevnými ocelovými nosníky, nebo v případně převodového a pojezdového ústrojí pevnými odlitky. Přenos výkonu motoru na pojezdové ústrojí je zajištěn zpravidla mechanickou manuální převodovkou s různými rychlostními rozsahy, kdy je změna převodového stupně zajištěna radící pákou bez nutnosti měnit převodový poměr změnou osazení řemenic, apod.
Převodové skříně pak disponují zpravidla 2 – 4 stupni pro jízdu vpřed, a 1 či více stupni pro jízdu vzad. Pojezdová kola jsou zpravidla osazeny pneumatikami o rozměru 5.00 – 10 nebo 5.00 – 12, případně jinými rozměry, přičemž rozměry, které známe již z „hobby“ techniky jsou určeny spíše pro speciální nasazení. Také v případně farmářských verzí mohou být pojezdová kola zaměněna za pracovní orgány rotačního kultivátoru. Co se týká pohonných jednotek, ty pocházejí zpravidla od renomovaných amerických a japonských výrobců, ale disponují jak vyšším výkonem přibližně 2,9 – 5,9 kW (4 – 8 k), tak i konstrukcí, která umožňuje nasazení trvalejšího charakteru i v obtížných podmínkách. Zdvihový objem takových motorů činí asi 150 – 300 cm3. Také se zpravidla jedná o jednoválcové zážehové čtyřtaktní agregáty, u některých modelů, které již balancují na hranici mezi „farmářem“ a „profi“ strojem se můžeme setkat rovněž se vznětovým agregátem.
Agregace aktivního i pasivního nářadí u těchto strojů je zajištěna prostřednictvím závěsů, které je již možné nastavovat díky jejich konstrukci, kdy se zpravidla jedná o vertikální (svislé) a horizontální (vodorovné) nastavení pomocí závitů a vřeten. Pokud se jedná o agregaci aktivně poháněného příslušenství, je vyřešeno buď řemenovým převodem u modelů vybraných výrobců a dodavatelů, vyspělejší technika disponuje vývodovu hřídelí, ale setkáme se rovněž s možností zvláštní převodovky s pojezdovými koly. Taková převodka je pak určena zejména pro pohon žacích strojů, zametacích kartáčů, sněhových fréz, případně další techniky. Obecně lze rovněž dodat, že také materiál a konstrukcí prvky použité pro výrobu přídavného nářadí a příslušenství odpovídá svou kvalitou a zpracováním vyššímu nasazení v obtížnějších podmínkách nežli je tomu u strojů a nářadí z kategorie „hobby“.

Komunální technika pro stálé využití

O profesionálních jednoosých nosičích a kultivátorech lze bez nadsázky říci, že si v ničem nezadají s „velkou“ komunální, potažmo zemědělskou technikou. Někteří výrobci takové techniky udávají, že je tento typ strojů v podstatě techniky dokonalejší, že klasická komunální a zemědělská technika. Něco na tom možná bude, protože vyrobit fungující hydrostatickou, či vícestupňovou mechanickou převodovku s relativně velkým počtem převodových stupňů pro pojezd vpřed i vzad, doplněných ještě o nějakou redukci, je vzhledem k malým rozměrům poměrně náročné na vyspělý vývoj a výrobní technologii. Také svým výkonem použitých motorů mnohdy atakují vyspělé dvounápravové malotraktory a speciální nosiče. U profesionálních jednonápravových nosičů se totiž setkáváme s poměrně širokým výkonovým rozsahem a to zhruba 5,9 – 14,7 kW (8 – 20 k). Co se použitých pohonných jednotek týká, tak kromě modelů s menšími výkony, které jsou osazovány jak zážehovými, tak i vznětovými agregáty amerických, japonských, ale rovněž italských výrobců. Větší modely jsou pak osazeny dvouválcovými agregáty v provedení jak vznětovém, tak i zážehovém. Zdvihový objem motorů u profesionálních jednoosých nosičů začíná někde v rozmezí cca 300 – 450 cm3 a horní hranice dosahuje asi 700 – 900 cm3.
Přenos výkonu motoru na pojezdové ústrojí a v řadě případů také na aktivně poháněné nářadí a příslušenství zajišťují mechanické nebo hydraulické převodovky, případně se oba typy na strojích kombinují. Mechanické převodovky pak vynikají jemným odstupňováním pro různé agregace. Často jsou mechanické převodovky konstruovány jako reverzí, kdy řada těchto nosičů a malotraktorů má vodící madla otočná o 180 ° a to za účelem agregace různého aktivního nářadí pro zpracování půdy, úklidové práce nebo pro agregaci se žacími stroji a mulčovači. Širokou možnost výběru má uživatel rovněž při výběru pojezdových kola a pneumatik. Kromě tradičního obutí se šípovým dezénem existuje bezpočet provedení pro různé půdní podmínky a nasazení. Takové pneumatiky pak existují v různých šířkách, kdy rozměr pneumatik nemá ani tak nic společného s kategorií malotraktoru a nosiče, ale je zcela podřízen pracovním podmínkám – zpracování půdy, kultivace a pletí, ošetřování travných porostů, ochrana rostlin, hnojení a výživa rostlin, či naopak práce v zimním období. Rovněž je možné zvolit celou řadu typů a provedení pojezdových kol z hlediska náročnosti terénu – zpevněné plochy, podmáčená stanoviště, roviny, svahy, bláto, sníh, apod. Kromě klasických kol s pryžovými pneumatikami je možné zvolit různá ocelová kola s hroty a jinými výstupky, případně existují různé kombinace klasických kol s různými ocelovými, klecovými nástavci, případně válci, či úzkými nástavci a jiným příslušenstvím. Samozřejmostí je možnost osazení sněhovými řetězy, což je běžné také o ostatních kategorií.

Nářadí a speciální konstrukce

Aktivní a pasivní nářadí zahrnuje ucelenou nabídku pro kompletní základní zpracování půdy při pěstování zeleniny v profesionálních zahradnictvích, pěstování okrasných květin, případně dalších plodin. Tomu odpovídá také provedení a konstrukce takového nářadí, které vyniká vyspělou konstrukcí, komfortním a přesným nastavováním a také řadami variant daného příslušenství pro různě obtížné podmínky a různé kultury. Rovněž existují kompletní technologie pro sklizeň travních porostů, výrobu sena a to včetně malých svinovacích lisů. Je třeba si uvědomit, že profesionální jednoosé nosiče využívají různá horská hospodářství, kde je nutné sklidit takřka každé stéblo v mnohdy těžko přístupných podmínkách. Komplexní je nabídka aktivního i pasivního příslušenství pro úklid sněhu a údržbu veřejných prostranství v zimním období vůbec. To samé platí o hnojení, ochraně a výživě rostlin i travnatých ploch. Kromě klasického příslušenství nabízejí výrobci této techniky rovněž speciální doplňky, které souvisejí zejména s profesionálním zakládáním trávníku, kde se klade důraz na precizní urovnání a vytvoření podmínek pro optimální růst a vývoj. Samozřejmostí jsou pak různé přípojné vozíky pro dopravu veškerého materiálu. Jak již bylo řečeno, tyto stroje se trochu vymykají rozdělení do klasických, výše popsaných kategorií. Jednou skupinou takové techniky jsou různé, z hlediska nasazení profesionální a poloprofesionální, stroje pro zpracování půdy a kultivační zásahy v řádkových kulturách. V podstatě se jedná o kompaktní rotační plečku s vodícím kolem, avšak s výkonným motorem, který se svým objemem a výkonem pohybuje někde na hranici mezi „hobby“ a „farmářskou“ technikou. Rotační kypřič pak nabízí pracovní záběry vhodné pro manévrování a tedy šetrné kypření půdy mezi řádkami zeleniny a okrasných květin. Často je takové zařízení opatřeno vícestupňovým převodem využívajícím ozubená kola ve spojení s řetězem.
Další kategorii, kterou můžeme bezpochyby zařadit mezi speciální nosiče, reprezentují také stroje, které se specializují pouze pro určité oblasti nasazení. Jak již bylo řečeno, jednonápravové nosiče jsou zpravidla konstruovány tak, aby bylo možné provádět takřka komplexní operace v zahradách a na veřejných prostranstvích. Speciální technika může být však konstruována pouze pro určitý segment prací. Například se bude jednat o jednoosý nosič nářadí, který bude určen pro malá horská hospodářství a jeho těžiště bude v jarních a letních měsících péče o travní porosty a jejich sklizeň, v zimním období pak půjde o úklid sněhu a posyp komunikací, nebudou však určeny pro zpracování půdy, kultivaci porostů a další operace. Je to dáno tím, že bude kladen důraz na nízkou světlou výšku a tedy nízko položené těžiště v kopcovitém terénu, což samozřejmě omezuje využití při zpracování půdy. Pro takový nosič pak existuje komplexní nabídka aktivního nářadí – žací stroje, obraceč / shrnovač a mulčovače nebo sněhové frézy a sypače poháněné vývodovu hřídelí. Takové nosiče jsou pak například opatřeny moderními agregáty s výkonem kategorie „farmář“, převodové ústrojí nabízí vyspělé převodovky s více stupni pro pojezd směrem vpřed i vzad. Pojezdová kola – jejich nabídka a možnosti příslušenství pak zase spadají spíše do kategorie profesionální techniky.

Závěrem

Nabídka jednoosých nosičů nářadí a malotraktorů ve vyspělé Evropě je opravdu široká. Na trhu existuje řada výrobců, kteří se specializují buď na vývoj a výrobu strojů určité kategorie, někteří pak pokrývají svým programem všechny výše popsané kategorie strojů a nářadí. Díky široké nabídce příslušenství je pak možné využívat techniku takřka po celý rok a to jak v oblasti „hobby“ techniky pro radost i techniky „profesionální“ pro poskytování maximálních služeb. Obecně můžeme konstatovat, že se často setkáváme s tím, že se jednotlivé kategorie prezentují na různých trzích různě, tzn., že například některý se strojů, které vnímá domácí, tedy český trh jako model z kategorie „hobby“, je v o ostatních částech Evropy nabízen coby malotraktor z kategorie „farmář“. A to platí nejen pro oblast drobné zahradní a komunální techniky. 

Ilustrační obrázek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *