07.06.2013 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednonápravové nosiče v komunální sféře

Tyto stroje jsou určeny nejčastěji pro čelní agregaci s nářadím a jsou přizpůsobeny pro jízdu vpřed a vzad. Jednonápravové nosiče využívají k pohonu kola rozmanitých průměrů a šířky disků, s čímž souvisí i rozměry pneumatik a jejich dezén. Některé pneumatiky jsou opatřeny trakčním dezénem (šípový), jiné jsou široké a jejich dezén je šetrný k povrchům. Jsou konstruovány pro nesení, ovládání a pohon velkého počtu rozmanitých pracovních zařízení (nářadí).

Jednonápravový nosič nářadí je konstruován tak, aby byl ručně vedený kráčející obsluhou, se schopností pohánět, tlačit nebo táhnout rozmanité pracovní nářadí. Obsluha nosiče ovládá stroj pomocí klečí (řidítek, držadel, rukojetí), na nichž jsou umístěny ovladače. Ovládáním se rozumí směrování stroje a realizace změny pohonu pracovního nářadí podle charakteru pracovní činnosti, resp. v závislosti na prostředí, ve kterém je pracovní činnost vykonávána (překážky). Ovladače jsou konstruovány se samočinným navrácením do výchozí polohy po jejich uvolnění. Stroj nebo nástroj se nesmí začít pohybovat dokud obsluha neuchopí kleče a ovladače. Kleče lze zpravidla nastavovat výškově, v některých případech lze měnit jejich rozpětí a lze je také vychylovat na obě strany od podélné osy stroje, také je lze otáčet o 180°.

Stálý zájem

Pokud je nosič vybaven několika druhy nářadí nebo přídavným zařízením, které je neseno v závislosti na pracovní činnosti, stává se univerzálním nosičem nářadí. Přídavné zařízení je volitelná sestava nářadí, která může být namontována na základní stroj pro specifické pracovní činnosti. Schopností připojení přídavných zařízení se nosič stává univerzálním strojem a záleží na uživateli, která přídavná zařízení ke stroji zakoupí. Nejčastěji jsou používány v agregaci s žacími stroji, mulčovači, sněhovými frézami a dalším komunálním nářadím (rotační kartáče, radlice).
Očekávání některých odborníků, že jednonápravové nosiče budou postupně nahrazeny dvounápravovými mini nosiči (úzké stroje), u nichž nemusí obsluha kráčet za strojem, ale může sedět na sedačce nebo se dokonce vézt v kabině se nenaplnila a zájem o jednonápravové nosiče pro pracovní činnosti v komunální sféře přetrvává. Příčinou očekávání byla skutečnost, že šířka některých univerzálních nakladačů, dvounápravových malotraktorů nebo dvounápravových nosičů byla do 1,1 metru – například nakladač Wiedemann 1130CX: 850 mm, malotraktor ISEKI TXG 23 H: 1165 mm, nakladač Oehler OL 2600: 1100 mm, Holder L 560: 1011 mm, nakladač Multione M20B: 993 mm, malotraktor Valpadana 6660 ARM:1022 mm, nakladač Tuchel-trac: 910 mm, malotraktor Yanmar GK 200: 920 mm, univerzální nakladač AVANT 300: 790 až 1050 mm v závislosti na rozměrech kol, a mnozí další výrobci.
Existuje několik důvodů, proč jsou jednonápravové nosiče v současné době výhodné. Například, že se zkvalitnila ergonomie jejich ovládání, snížily se vibrace od motorů, snížila se hluková zátěž pro obsluhu a okolí, optimalizovalo se vyvážení stroje s nářadím a požadavek sil na ovládání ovladačů ze strany obsluhy. Jednonápravové nosiče jsou nad očekávání snadno ovladatelné a díky plynulé změně rychlosti a dostatečnému výkonu motorů umožňují obsluze pracovat i s velkým pracovním záběrem nářadí, což bylo spíše výsadou dvounápravových, resp. větších a těžších strojů. Další předností jednonápravových nosičů spočívají v jednoduchosti provozu a údržby, v parkování (skladování, resp. garážování) díky malým rozměrům, v nárocích na převoz z pracoviště na pracoviště (nízká hmotnost a rozměry), v možnosti pracovat na svazích a ve složitých terénních podmínkách (zejména při nízké únosnosti podloží), v dobré manipulovatelnosti v členitých terénech, ve vhodnosti použití při pracích na nepravidelných tvarech udržovaných nebo obdělávaných ploch, v možnosti nasazení i v méně dostupných místech (svahy, terasy), méně porušují málo únosné nebo podmáčené cesty (nízká hmotnost a široké pneumatiky), přičemž v dosažené výkonnosti se příliš nemusí lišit (mají velký pracovní záběr, zpravidla je rychlost pohybu závislá na technologii práce a velmi často koresponduje s rychlostí chůze obsluhy), takže se používají tam, kde je neekonomické používání malotraktorů nebo dvounápravových nosičů nářadí.

Náročnější práce

Nevýhody jednonápravových proti dvounápravovým nosičům (zejména opatřené kabinou) spočívají ve vyšších nárocích na vydanou energii obsluhy. Například obsluha jednonápravového nosiče musí kráčet za strojem a stroj prostřednictvím klečí obsluhuje, což představuje energetický výdej při rychlosti 3 až 5 km/h 1200 - 1500 kJ za hodinu pro obsluhu o hmotnosti 70 kg – čím vyšší hmotnost obsluhy, tím vyšší energetický výdej, takže u obsluhy s hmotností 90 kg to bude ještě více. Obsluha, která sedí na sedačce dvounápravového nosiče nebo nakladače a stroj ovládá pomocí ovladačů má energetický výdej v rozsahu 540 až 720 kJ/h. To je úspora energie 660 až 780 kJ/h. S tím souvisí například vyšší únava ke konci pracovní směny (eliminace četnějšími přestávkami), vyšší riziko úrazu a vyšší požadavky na příjem zdrojů energie (cena potravin a tekutin). Dále je to nižší komfort pro obsluhu, zejména závislost na počasí (srážky) a působí negativní vlivy nízkých teplot na obsluhu). Vyšší míra vystavení obsluhy prašnosti prostředí, protože polétavé částice emitované pracovním nářadím v přední části stroje významně ovlivňují obsluhu. Například při zametání nečistot z pevných ploch bez skrápění představuje zátěž pro obsluhu jednonápravového nosiče hodnoty polétavého prachu PM10 v místě dýchacích orgánů v rozmezí 400 až 900 μg/m3, záleží na směru větru, stavu čištěného povrchu, v běžné kabině nosiče nářadí to může být hodnota 100 až 150 μg/m3, ve speciální klimatizované kabině to jsou běžné hodnoty prašnosti, které vzhledem k situaci jsou i mimo kabinu stroje (inverze). Určitou nevýhodou je také nemožnost realizovat sečení se sběrem posečené trávy (absence sběrného vaku nebo kontejneru) a nižší dosažitelná rychlost při přesunech mezi pracovišti (bez pracovní činnosti), přestože i jednonápravové nosiče disponují rychlostí až 7 km/h !!! (například Agria 5500 KL Grizzly disponuje rychlostí 7,1 km/h). Nutno uvést, že rychlost běžné chůze člověka je v rozsahu 3 až 6 km/h, rychlost běhu člověka je v rozsahu 9 až 12 km/h, ale rychlost jízdy při sečení se pohybuje v rozmezí 2,2 až 6,8 km/h. Samozřejmě lze oprávněně namítnout, že se strojem se především pracuje a nejezdí se z místa na místo, takže rychlost 30 km/h je zbytečná.
I přes uvedené nevýhody, oproti dvounápravovým nosičům, jsou jednonápravové nosiče využitelné pro pracovní činnosti, kdy jsou tyto nevýhody potlačeny nebo se neprojeví naplno. Je třeba také uvést tu skutečnost, že jsou udržované plochy v komunální oblasti, na rozdíl od zemědělství, zahradnictví a školkařství, více členité, úzké, lemované obrubníky, jsou na nich keřové překážky, živé ploty, tvarované záhony, lavičky, koše, parková architektura a obdobné překážky, které je činí operativnějšími s vyšší přehledností pro obsluhu a vedení pracovního adaptéru tak, aby nedošlo k poškození uvedených „překážek“ nebo stroje. Jednonápravové nosiče mohou vykonávat všechny práce, které se v komunální oblasti nejčastěji provádějí. K dispozici jsou pracovní adaptéry pro všestrannou údržbu (tedy i pro regeneraci) travnatých ploch, pro letní i zimní údržbu pevných ploch (cesty, chodníky, manipulační a účelové plochy) i pro úpravu a zpracování půdy.

Ing. Ivo Celjak, CSc.,
katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky,
ZF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down