Jedinečná technika určená k recyklaci

Stavební výkopky, frézovaný asfalt, drcené betony či cihly, štěrky vytěžené z podkladních vrstev staveb, směsné zeminy ze stavebních skrývek, dřevěná štěpka, odpadní sklo a další složky nejsou odpadem, ale typickými materiály pro další ekologické zpracování. Vytříděním získáme nové frakce vhodné pro další využití.

Moderní recyklační provozy, stavební firmy a mnohé další podniky stojí dnes před novými výzvami. Splnit zákonné předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají zpracování odpadů. Současně pak maximálně využít vhodné složky stavebních odpadů a minimalizovat tím množství ukládaného odpadního materiálu.

Separace na tři frakce

Díky dalšímu racionálnímu použití vytříděných stavebních odpadů je možné v budoucnu snížit potřebu nově těžených materiálů v mnoha oblastech stavebního využití. Omezí se tak nejen zatížení životního prostředí nadbytečným ukládáním stavebního odpadu, ale současně je možné nahradit významnou část všech typů kameniv, které se již v této době stávají nedostatkovou strategickou surovinou.

Ve všech těchto oblastech naleznou využití dvoububnové třídiče od firmy Zemmler. K dispozici je víc typů – od těch nejmenších, jejichž mobilitu lze zajistit automobilem s tažným zařízením na 3,5 t a které jsou speciálně určené menším stavebním firmám, až po největší stroje s hodinovým výkonem okolo 150 m3 materiálu.

Ve všech těchto třídičích je použitá technologie dvojitého bubnu, čímž je umožněno třídění materiálů na tři frakce v jedné pracovní operaci (foto). Výsledkem je velmi čisté dělení materiálů, jak je kromě jiného vyžadované při zpracování nebo opětovném využití vytříděného materiálu přímo na stavbě.

Vstříc potřebám uživatelů

Jedinečnost třídičů Zemmler spočívá právě v technologii dvoububnového třídění. Díky separaci materiálu ve vnitřním hrubém bubnu je třídění výrazně efektivnější. Technologie umožňuje zpracovávat i materiály s větší vlhkostí, u nichž jiné technologie třídění selhávají. Jednoduchou výměnou sít (foto) je možné rychle měnit velikost všech tří výsledných frakcí materiálů.

Zemmler sází na intenzivní technické poradenství. Každý stroj je přesně uzpůsobený potřebám a přáním jednotlivých zákazníků a oblastem použití. Výhradním dovozcem těchto strojů do ČR a SR je společnost EUROGREEN CZ s. r. o. Uvedené třídiče nejen prodává, pronajímá a zajišťuje jejich servis, ale sama je také intenzivně využívá v jedné ze svých činností, jíž je výstavba a renovace sportovních travnatých ploch.

Od letošního roku je možné na pořízení třídičů Zemmler získat významnou dotační podporu.*

Ing. Tomáš Štěpař

Foto archiv/EUROGREEN CZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down