Inovace prospěje bezpečnosti provozu

Společnost IVECO rozšiřuje nabídku digitálních služeb o novou sadu funkcí Safe Driving, tedy bezpečného řízení. Tato služba je v automobilovém odvětví jako první koncipovaná tak, aby pomohla uživatelům stát se bezpečnějšími řidiči.

Palubní systém měří soubor klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a generuje pravidelné zprávy, které pomáhají šoférům osvojit si bezpečný styl řízení a správcům vozového parku zajišťovat podmínky pro dosažení tohoto cíle.

Lepší chování řidičů

Funkce Safe Driving je zaměřená na chyby lidského faktoru, jež se výrazně podílejí na vzniku dopravních nehod, a sice informováním o rizikovém chování řidiče. To napomůže zredukovat nebezpečí možnosti vzniku nehod, snížit počty zranění a výši škod na zboží nebo vozidle – v konečném důsledku přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Funkce jsou k dispozici u vozidel S-WAY a současných modelů Daily, vybavených zařízením Connectivity Box a jsou snadno dostupné na portálu IVECO ON.

Fabrizio Conicella, ředitel pro digitalizaci komerčních a speciálních vozidel IVECO, řekl: „V rámci značky stále hledáme nové způsoby podpory zákazníků a zkvalitnění života řidičů na silnicích. Safe Driving řeší nejdůležitější problémy týkající se jejich bezpečnosti při plnění pracovních úkolů. Stejně jako nástroj Driving Style Evaluation určený pro hodnocení stylu řízení, který šoférům pomáhá zvýšit efektivnost jízdy, i jednotlivá hlášení generovaná funkcí Safe Driving poskytují cenné rady, jež umožní řidičům v zájmu vlastní bezpečnosti zlepšit chování za volantem.“

Tři kategorie ukazatelů

Standardní hlášení generovaná funkcí Safe Driving poskytují správcům vozových parků přehled měřených klíčových ukazatelů výkonu ve třech kategoriích:

1) DYNAMIKA: vykazuje ukazatele prudkých manévrů při řízení nebo akcelerace, kontroly stability a použití ruční brzdy během jízdy.

2) NEBEZPEČÍ KOLIZE: vyhodnocuje chování naznačující možné riziko nehody, například prudké brzdění nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu.

3) DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ: tento ukazatel se týká například rychlostních limitů, povolené doby řízení nebo maximální hmotnosti vozidla a podobně. Správce pak může efektivně analyzovat trendy ve vozovém parku a identifikovat oblasti, v nichž mohou řidiči zlepšit svůj styl jízdy a zvýšit tak vlastní bezpečnost v silničním provozu.

IVECO S-Way k tomu nabízí služby Professional Safe Driving Report and Advising, tedy Profesionální bezpečnostní hlášení a poradenství zaměřené na chování jednotlivých řidičů. Výstupy analyzují výkon každého řidiče z hlediska jednotlivých indikátorů KPI. Zpracovávají akční plán a navrhují zlepšení, jejichž dosažení je možné efektivně sledovat a vyhodnocovat.*

(Podrobnosti v Komunální technice 4/2021)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down