09.07.2013 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hrozí zdražení služeb odpadového hospodářství

Na ministerstvu životního prostředí se projednávají změny v legislativě odpadového hospodářství. Občané a firmy by v jejich důsledku mohli v budoucnu platit za odvoz a likvidaci odpadů několikanásobně více než doposud. Toto riziko hrozí, budou-li citelně zvýšeny poplatky za skládkování (mluví se až o jejich 100% nárůstu). Jak je opakovaně sdělováno, důvodem má být prosazování stavby nových spaloven komunálních odpadů, které by bez navýšení poplatků nebyly schopny ve stávající ekonomice odpadového hospodářství obstát.

Podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je však cesta navrhovaného zdražení a souvisejících změn v systému, který dosud kvalitně fungoval na bázi volného trhu, zbytečná a bude mít sociální dopady. Je zde reálné riziko, že preference stavby nových spaloven komunálních odpadů zabrzdí rozvoj dalších technologií, omezí obce v rozhodování, jak naložit s odpadem, a zvýší ceny za odvoz a nakládání s odpady občanům a firmám. Zdražení služeb může rovněž vést k opětovnému vzniku většího počtu černých skládek.
Odpadové hospodářství v České republice stojí na kvalitních základech. Je stabilní a poskytuje profesionální a environmentálně bezpečné služby za přiměřené ceny. Dle statistických údajů jsou navíc dlouhodobé trendy vývoje odpadového hospodářství pozitivní. Celková produkce odpadu od roku 2003 klesá a stoupá naopak míra jeho materiálového využití, např. v roce 2011 bylo opětovně využito 78,2 % z celkové produkce odpadů a 30,8 % odpadu komunálního. Česká republika dlouhodobě plní své závazky vůči EU týkající se odpadového hospodářství. Využívá širokého spektra zařízení provozovaných v souladu s evropskou legislativou a z ní plynoucích vysokých nároků na ochranu životního prostředí.
„V době, kdy ekonomika stagnuje, je podle nás cesta navyšování poplatku za skládkování nevhodná a znamená neopodstatněné zdražení služeb pro občany a firmy. To může mít reálný vliv na zhoršení výběru poplatků od občanů a rovněž přispět k opětovnému vzniku většího počtu černých skládek. Jako alternativní řešení potřeby postupného omezení skládek vnímáme stanovení termínu ukončení skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Toto opatření jednoznačně vytvoří rámec a prostor pro investiční záměry vedoucí k postupnému odklonu od skládkování odpadů, a to bez zbytečného skokového prodražení služeb pro obce, občany a firmy,“ sděluje jedno ze stanovisek k plánovaným změnám v legislativě Petr Havelka, ředitel ČAOH.
Snaha o citelné zvýšení poplatku za skládkování patrně souvisí s plánovanou centralizací služeb v odpadovém hospodářství a výstavbou spaloven komunálních odpadů. Náklady na jejich výstavbu a provoz jsou vysoké a jednotliví investoři ve svých projektech počítali s dotacemi z EU. Ta však dotace na tento typ zařízení České republice opakovaně neschválila a dle vyjádření zainteresovaných osob tento stav pravděpodobně dále potrvá. Nabízí se tedy otázka, kde najít chybějící peníze. ČAOH podporuje existenci spaloven odpadů, které nabízejí bezpečný způsob jejich energetického využití, ale nikoliv za cenu zdražení služeb pro občany a firmy a omezení rozvoje ostatních technologií. Zkušenosti z některých vyspělých států EU, které šly cestou regionální centralizace a výstavby centrálních zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů se nyní diskutují a přehodnocují na půdě Evropského parlamentu.
„Je klíčové, aby všechny podnikatelské projekty byly postaveny na smysluplných ekonomických základech. Pokud se budou investoři vybraných zařízení spoléhat na podporu státu, na daňové úlevy, zvláštní typy poplatků či jiné formy zvýhodňování jedné podoby podnikání před druhou, pak se obávám, že hrozí podobný problém, jaký nyní jako stát řešíme v oblasti fotovoltaiky. Provoz každého takového zařízení nakonec vždy zaplatí vyšší cenou ti, kdo službu platí, tedy občané a firmy,“ dodává Petr Havelka.
Existuje mnoho způsobů nakládání s odpady, které jsou bezpečné, ekonomicky smysluplné, plně v souladu s předpisy EU a stanovenou hierarchií nakládání s odpady. Větší důraz je třeba primárně klást na prevenci samotného vzniku odpadů, posléze na jejich důkladné třídění a další materiálové využití, a to např. v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů a jejich možné využití v již existujících k tomu určených energetických zdrojích.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down