Hluboká nad Vltavou: město jako ze škatulky

Město Hluboká nad Vltavou se zhruba 5300 obyvateli leží asi 10 kilometrů severně od Českých Budějovic. Již zdáli dobře viditelnou dominantou je novogotický zámek. Katastrem 9100 hektarů, především díky oborám, je Hluboká nad Vltavou po Lišovu druhou nejrozlehlejší obcí v českobudějovickém okrese. Podniku místního hospodářství (PMH) šéfuje Ing. Jaroslav Rada (foto), který nás seznámil s činností zdejších komunálních služeb.

„Hospodaříme ve formě příspěvkové organizace zřizovatele, jímž je město Hluboká nad Vltavou, které ročně přispívá na naši činnost 12 miliony korun. Našich jedenadvacet zaměstnanců, z nichž čtyři působí v administrativě, se stará o veškerý nemovitý majetek města. V areálu máme kromě kanceláří a garáží také kompletně vybavený sběrný dvůr dokončený v roce 2018 s investicí kolem osmi milionů korun s většinovou podporou dotace. V posledních letech jsme vůbec vynaložili nemalé prostředky do obnovy techniky,“ vysvětlil Ing. Rada a připojil další informace:

„Kromě města Hluboká nad Vltavou se staráme o dalších osm obcí v jeho katastru. Poněkud zvláštní a pro nás poměrně výhodné je, že všechny z nich mají své osadní výbory a rozpočty. Každá obec si proto s penězi hospodaří tak, jak uzná za vhodné a vkládá je tam, kde to nejvíc potřebuje. Samozřejmě větší investice hradí z rozpočtu město. Máme zde sportoviště o celkové rozloze více než čtyř hektarů. O víkendech sem jezdí autem, na kolech i lodích snad polovina Českých Budějovic. Kromě volejbalových kurtů, dvou fotbalových hřišť, tenisové haly a kurtů, baseballových hřišť a adrenalinového sportoviště, vévodí komplexu golfové hřiště a sportovní přístav. Nedaleko je i městské koupaliště. Velký turistický ruch tady panuje hlavně v létě, kdy se počet obyvatel zvyšuje na více než dvojnásobek. To s sebou nese značné problémy například při svážení obsahu odpadových nádob nebo úklidu města.“

Z dalších činností PMH zmínil Ing. Rada celoroční údržbu komunikací včetně neustále se rozšiřující sítě cyklostezek o současné celkové délce kolem padesáti kilometrů. Důsledkem toho práce neustále přibývá. Ve spolupráci s odbornými firmami podnik pečuje o dopravní značení. Na starosti má drobné opravy a údržbu městských zařízení. K tomu přistupuje provoz parkovišť, veřejného WC, péče o dětská hřiště a veřejné osvětlení také v přidružených a dalších obcích. V Hluboké sice neprovozují vlastní pohřební službu, ale starají se o tři hřbitovy.

Jaroslav Rada pokračoval: „Pořádně zabrat nám až doposud dávala městská zeleň. Nakonec jsme se po dohodě s městem rozhodli tyto práce svěřit externí firmě, která veškeré plochy poseče šestkrát ročně. Vždy za týden je hotovo. V opačném případě bychom v sezóně nedělali nic jiného. Z mimořádných činností mohu jmenovat provoz a údržbu vodovodu a kanalizace v obci Kostelec. To je doslova historický danajský dar. Protože tato činnost vybočuje z našich běžných možností údržby, jednáme o jejím předání společnosti ČEVAK. Nedílnou složkou našeho působení je osvětová a informační činnost, především prostřednictvím webu, tištěného Hlubockého zpravodaje a mobilního rozhlasu, který slouží hlavně pro šíření aktuálních informací. Jako významný počin vnímáme spolupráci s českobudějovickým gymnáziem Česká na projektu Evropské unie o životním cyklu PET lahví.“

S vlastní skládkou

V odpadovém hospodářství, které zahrnuje skládku Munice, sběrný dvůr, komunitní kompostárnu, kde končí bioodpad z údržby zeleně, složiště dřevního odpadu a tři popelářské vozy (MAN, Scania a Renault) pracuje celkem devět lidí. PMH sváží odpad z 18 obcí. Vybrané poplatky slouží jako příspěvek na provoz skládky. Navíc si občané mohou zapůjčit kontejnery nebo objednat likvidaci odpadu. Určitou raritou je, že jsou místní podnikatelé začleněni do systému odpadového hospodářství města a neplatí tak vysoké poplatky za svoz a uložení odpadu jako jinde.

„Část původní skládky Munice nyní prochází rekultivací. Současně stavíme nové těleso o půdorysu zhruba 350 x 120 metrů s odhadovanou kapacitou kolem 120 000 metrů krychlových odpadu, což by nám mohlo stačit tak na dvacet let. To, že se přestane úplně skládkovat, je z mého pohledu chiméra. Kam budeme ukládat třeba pevné odpady ze spaloven? Nespalitelná složka bude existovat pořád,“ poznamenal Ing Rada a uzavřel:

„U tříděného odpadu jsme se vydali cestou sběrných míst s odděleným sběrem plastů a PET lahví. Vedou nás k tomu hlavně ekonomické důvody, tedy ceny ve prospěch PET. Všechny složky dotřiďujeme a lisujeme. Věnujeme se i třídění papíru, skla, kompozitních a hliníkových obalů a polystyrenu. Letitým problémem je nepořádek okolo odpadových nádob, který tvoří především plasty. Proto je nově zkoušíme svážet jednou za dva týdny v pytlích označených kódem přímo od domů. Přínosem je evidence a adresnost.“*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down