09.07.2013 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologicky, hospodárně a s okamžitou účinností

Hned na několika jarních předváděcích akcích komunální techniky se letos na jaře prezentovala zajímavá technologie aplikace solanky IceFighter. Jde o produkt rakouské firmy Eco Technologies, s jejímiž adaptéry vhodnými pro provoz v komunální sféře se můžeme na českém trhu setkávat již několik let.

Rakouská firma Eco Technologies byla založena roku 1991 a jak vývoj svých produktů, tak jejich výrobu situovala do štýrského města Lebring. Od počátku své činnosti se zaměřila na výrobu komunálních strojů agregovatelných se všemi běžnými typy nosičů. Prvním produktem byly zametací kartáče, k nim záhy přibyly sněhové radlice a rozmetadla, následovaly vysavače trávy a listí a další varianty adaptérů pro letní i zimní nasazení. Na systému aplikace solanky IceFighter se začalo pracovat v roce 2004 a v loňském roce prošlo toto zařízení inovací. V posledních letech patří tradičně k nejžádanějším výrobkům značky Eco Technologies sněhové radlice, potom rozmetadla a na třetí místo oblíbenosti mezi uživateli si už proklestily cestu právě aplikátory solanky, kterých se vyrobí téměř tisíc kusů ročně.

Úsporně do boje s ledem

V rámci jarních prezentačních akcí konaných po celém území České republiky představil vedoucí prodeje produktů Eco Technologies pro Českou republiku, Slovensko a Polsko Ing. Robert Suchánek tři varianty zařízení pro aplikaci solanky IceFighter a novinku v podobě technologie na přípravu solanky.
Prvním z prezentovaných zařízení byl zádový akumulátorový aplikátor solanky o obsahu 18 litrů, další s obsahem nádrže 100 litrů a elektrickým pohonem je určený pro agregaci s menšími typy nosičů nebo osobním automobilem. Aplikace rozstřikem pomocí dvojice trysek a pracovním záběrem 120 cm je vhodná například pro údržbu chodníků.
Každý z uvedených modelů disponuje ruční aplikační hubicí umožňující údržbu těžko přístupných míst, jako jsou schody, terasy, autobusové zastávky a podobně.
Profesionální řada aplikátorů solanky se vyrábí s obsahem nádrže 200 až 2000 litrů, menší modely pracují se záběrem 120 – 240 cm, u těch největších dosahuje záběr ošetřené šířky až 550 cm.
Představený profesionální model s kapacitou nádrže 300 litrů je poháněn vývodovým hřídelem nosiče a může využívat záběr 120 cm pro ošetření chodníků i 240 cm pro údržbu vozovek. Pro zimní údržbu komunikací využívá vysokotlaké čerpadlo (až 180 barů), při letním nasazení při kropení a zavlažování je vhodná přestavba na středotlaké čerpadlo.

Velké kvantum plusů

„Pokud bych měl hodnotit technologii IceFighter, musím vyzvednout hned několik nezanedbatelných pozitiv. Jde o zařízení, které lze využít kromě zimní údržby komunikací také při jarním úklidu i letním zavlažování, nejde tedy pouze o jednoúčelový stroj. Agregován může být na jakémkoli nosiči jako nesený, ale může pracovat i na korbě nebo valníku. Již tato variabilita a možnosti využití příznivě ovlivňují ekonomiku provozu, ovšem hlavní ekonomická pozitiva musíme hledat především v úsporách soli, které se ve srovnání s běžně používanými technologiemi aplikace ušetří až 75 procent. A to rozhodně není zanedbatelné množství. Výrazné snížení množství aplikované soli má samozřejmě pozitivní vliv na ekologii. Menší zátěž soli například v Rakousku umožňuje nasazení této technologie i v lázeňských městech nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. S ekologií souvisí i snížení prašnosti, jelikož při využití solanky pochopitelně odpadá nutnost jarního úklidu inertního materiálu. S tím je spojená i eliminace nebezpečí škod v podobě poničených zaparkovaných automobilů podél chodníků, fasád domů, podlah a podobně. Do výčtu kladů technologie IceFighter bezpochyby patří též okamžitá účinnost aplikovaného roztoku a možnost jeho nanesení na povrch komunikace předem jako prevence proti náledí,“ vypočítává základní plusy zařízení pro aplikaci solanky Robert Suchánek.

Výhody aplikace IceFighter ve srovnání se suchou solí nebo drtí: • Okamžitá účinnost: Při použití solanky je účinek rozpouštění ledu okamžitý. U posypové soli musí nejprve dojít k chemické reakci se vzdušnou vlhkostí.
• Ulpění látky: Solanka ulpívá ihned na povrchu (vozovka) a nemůže tak být odfouknuta během jízdy nebo vzduchem od projíždějících vozidel.
• Šetrný k životnímu prostředí: pomocí této nové techniky aplikace je možné oproti běžným aplikačním technikám úsporu soli až o 75 %, a tím je výrazně redukována zátěž životního prostředí.
• Hospodárnost: Díky enormní úspoře soli nejsou redukovány pouze náklady za ni, ale rovněž náklady za posypové práce z důvodu mnohem delší možnosti aplikace, kapacita aplikace se zvyšuje 3 až 4 násobně. Zcela odpadá nutnost úklidu posypové drti nebo písku a to dále snižuje náklady údržby.
• Žádné recyklační náklady: Drti, granuláty, písek, atd. musí po zametení promyty před tím než jsou uloženy. Zbytky po proplachu jsou považovány za zvláštní odpad musí být nákladně zlikvidovány.
• Žádná zátěž prašností – žádná zátěž pro zdraví: Tato metoda oproti stávajícím prostředkům na posyp má tu výhodu, že je prašnost výrazně redukována.
• Méně škod – na autech (lak, skla), na stavbách (ucpané kanály, fasády atd.).

Zařízení pro přípravu solanky

Představenou novinkou bylo zařízení pro externí výrobu roztoku solanky. Při práci systému IceFighter v terénu je možné s pomocí tohoto zařízení plynule připravovat další dávku solankového roztoku tak, aby práce při údržbě komunikací mohla plynule pokračovat. Vyrábí se ve dvou velikostech s kapacitou nádrže 300 a 1200 litrů. Všechny díly jsou vyrobeny ze speciálního plastu nebo nerezové oceli. Plnění systému IceFighter je zajištěno čerpadlem. Pro případ potřeby zásob roztoku je v nabídce také nádrž vhodná pro jeho uskladnění a součástí technologie je i měřidlo koncentrace solanky (měření trvá pouze několik vteřin). K dispozici je i časovací zařízení zabezpečující přípravu solanky bez přítomnosti obsluhy.

Popisek:

Představený profesionální model s kapacitou nádrže 300 litrů je poháněn vývodovým hřídelem nosiče

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down