16.01.2013 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dostaveníčko ve městě zeleně na jihu Čech

Podzimní setkání členů Sdružení komunálních služeb se uskutečnilo tentokrát koncem listopadu v Sezimově Ústí. Město a jeho příspěvková organizace Správa Města Sezimovo Ústí zajišťující mimo jiné technické služby, se ujaly role hostitelů za přispění generálního sponzora akce společnosti SOME JH a hlavních partnerů, firem Haiteco CZ s. r. o. a Meva a. s. Jak bývá zvykem, odborné setkání doplnila též výstava komunální techniky a prezentace firem zabývajících se touto problematikou.

Setkání, jehož se kromě členů rozrůstajícího se Sdružení komunálních služeb zúčastnili též starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal a místostarosta Pavel Samec, oficiálně zahájil místopředseda sdružení Ing. Martin Chudoba. Účastníky seznámil s programem, jehož důležitým bodem byla kromě prezentace komunální techniky a příslušných technologií také odpolední diskuse na téma „Profil veřejného zadavatele a zadávání veřejných zakázek“ a nechyběl ani konzultační večer s bohatou výměnou zkušeností z praxe i tradičním večerním bowlingovým kláním.

Koncept zeleného čistého města

Jak upozornil ve svém projevu starosta města Sezimovo Ústí Martin Doležal, v roce 2012 uplynulo právě 750 let od první doložené zmínky o městě. Město má tedy poměrně dlouhou historii, ale příliš mnoho památek v něm nenajdeme. Do jeho rozvoje nepříznivě zasáhly Husitské války. V roce 1420 bylo město vypáleno a ti, co přežili, našli útočiště v nedalekém vznikajícím Táboře. Na svoji obnovu si muselo Sezimovo Ústí počkat až do poloviny 19. století, kdy bylo zahájeno nové osidlování. Důležitým impulsem rozvoje byl ovšem až zájem Tomáše Bati o tuto lokalitu před Druhou světovou válkou. Zahájil zde novou výstavbu a jeho vliv je patrný dodnes. Ideu zahradního města s množstvím zeleně se snaží Sezimovo Ústí držet a rozvíjet tuto tradici. Tímto konceptem je také jasně vymezen hlavní směr činnosti Správy Města Sezimovo Ústí.

Především komplexní údržba zeleně

S činností Správy Města Sezimovo Ústí seznámil přítomné její ředitel Jaroslav Kupsa. Příspěvková organizace vznikla počátkem roku 2005 a zajišťuje ve městě nejen technické služby, ale do její kompetence spadá též bytová správa a stará se též o areály a objekty vlastněné městem.
„Vzhledem k charakteristice města je naší prioritou hlavně péče o městskou zeleň, ale pochopitelně zajišťujeme i další komunální práce. Udržujeme 36 hektarů zelených ploch a osm kilometrů živých plotů a to je slušná porce. Zabezpečujeme také komplexní letní i zimní údržbu a čištění 21 kilometrů komunikací a stejně tak se staráme o 48 kilometrů chodníků. To jsme ostatně dělali vždycky, takže nás chodníkový zákon zase až tak nezaskočil. Kromě péče o zeleň jsme zapojeni do systému svozu odpadů. Samotný svoz komunálního odpadu sice nezajišťujeme, ale rozvážíme sběrné nádoby, staráme se o shromaždiště separovaného odpadu a podobně. Ve třech úsecích zaměstnáváme 29 lidí, přičemž úsek technických služeb zaměstnává 14 pracovníků. Často využíváme ve spolupráci s pracovním úřadem výpomoc v rámci veřejně prospěšných prací a musím říci, že hlavně sezónně například při údržbě zeleně či úklidu sněhu nám dost pomáhali i lidé ve veřejné službě, bez kterých se teď musíme bohužel obejít,“ uvedl Jaroslav Kupsa.

Prezentace novinek i nováčků

Dopolední část programu setkání zakončila prezentace firem vystavujících komunální techniku, či nabízejících vhodné technologie. Firem se sešly téměř tři desítky a na venkovní ploše jich vystavilo svůj sortiment dvacet.
Jako první se ústy ředitele divize lesnické a komunální techniky Ing. Martina Hejlíčka představil generální sponzor akce, společnost SOME JH. Jak Martin Hejlíček zdůraznil, sponzorství právě v tomto městě není náhodné. Firma, která na českém trhu působí již 18 let, s městem Sezimovo Ústí dlouhodobě úspěšně spolupracuje a ve zdejším strojovém parku najdeme i řadu strojů z její široké nabídky. Na pozemcích města uspořádala společnost SOME JH mimo jiné před čtyřmi lety velice úspěšnou prezentaci technologických celků vhodných pro komunální sféru.
Poté vystoupili zástupci partnerů setkání. Společnost Meva se může pochlubit nejen dlouhou tradicí (založena byla na sklonku 19. století), ale i širokým sortimentem například sběrných nádob nebo atributů městského mobiliáře. V roce 2012 realizovala například 30 stání podzemních kontejnerů, sortiment obohatila i speciálním kontejnerem na šatstvo a v nabídce má i komplexní zařízení pro sběrné dvory.
Nabídka techniky dalšího z partnerů setkání, společnosti Haiteco CZ, zahrnující univerzální kloubové nosiče Egholm, vysavače Glutton, či samojízdné zametací stroje Dulevo je dostatečně známá a její kvality již po několik let prověřuje praxe. Jeden z univerzálních nosičů Egholm úspěšně pracuje právě v Sezimově Ústí. V loňském roce firma Haiteco CZ obohatila svoji nabídku také o výkonnější a robustnější kloubový nosič Multihog.
Kromě pravidelných účastníků setkání (jmenujme například firmy I-Tec Czech, Cime, Hanes, A-Tec Servis, Unikont Group, Simed, Fornal, Zoeller Systems, Scania, Rothlehner, GreenMech, Technocar, Gordic a další) se mezi vystavovateli objevili i nováčci.
I když v případě značky Husqvarna se o nováčkovství dá mluvit jen stěží. Její produkty jsou na českém trhu známé a osvědčené po mnoho desetiletí. Účast na setkání členů SKS a šíře vystaveného sortimentu je důkazem, že i pro provozy technických služeb má Husqvarna rozhodně co nabídnout.
Nováčkem na setkání členů SKS byla například firma tek.trade Česko, jež je obchodní pobočkou koncernu Aventek GmbH a specializuje se na technologie zaměřené na ochranu životního prostředí. V České a Slovenské republice působí od roku 2011. Nabízí široký sortiment lisů na odpadový materiál, zvedací a vyklápěcí zařízení pro nádoby na odpad, třídicí linky, dopravníky a další zařízení uplatňující se při nakládání s odpady.
Rozšíření sortimentu, či technické inovace se objevily v expozicích více firem. Jednou z nich byla například společnost Simed. Poprvé představila vozidlo Mitsubishi Fuso s pohonem 4 x 4 (dosud jen 4 x 2) v agregaci se sněhovou radlicí a sypačem o objemu 2 m3. Aby se snížila hmotnost nástavby, byl při konstrukci využit výměnný systém Fornal.

Popisek: K tradičním vystavovatelům patří společnost Hanes. Tentokrát představila zametací stroj Bucher CityCat 2020. Vyčnívající skulptura k osvědčené technice nepatří

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down