11.02.2013 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dopravní prostředky pro komunální sféru

Tak jako většina odvětví dnešní ekonomiky je spojena s dopravou materiálu, zboží, odpadu a podobně, stejně je tomu v sektoru komunálních služeb, parkových a sadových úprav či zahradnictví. Škála přepravovaných materiálů je velmi široká, a to od stavebních materiálů, přes zeminu a sazenice stromů a keřů až po sklizenou úrodu v zahradnictvích okrasnými květinami počínaje a zeleninou konče.

Jak jsou rozmanité možnosti využití komunální a dopravní techniky, stejně rozmanitá je nabídka této techniky samotné. Od jednoosých kultivačních traktorů, přes traktory zemědělské či klasické kolové traktory v úpravě pro komunální sféru až po nákladní automobily různých nosností. Na některé dopravní prostředky se blíže podíváme se zaměřením na jejich užitné vlastnosti z pohledu přepravy nákladů.

Jednoosé malotraktory

Jednoosé traktory se uplatňují všude tam, kde je třeba přepravovat malé objemy, dále v prostředí, kde se využívají jejich další možnosti, tzn., od zpracování půdy přes údržbu travních ploch až po zimní údržbu komunikací. A dalším velmi důležitým hlediskem je jejich široká nabídka v různých kategoriích včetně kategorií cenových a proto se staly tyto malé a obratné stroje pomocníky pro majitele rodinných domů či rekreačních objektů. Kouzlo těchto strojů spočívá v tom, že je možné je agregovat s přípojným vozíkem, čímž vznikne přepravní souprava, která je poměrně obratná a najde využití od zahradnictví přes uzavřené areály až po lesní školky a jiné provozy. Na úvod je dobré poznamenat, že pro provoz na pozemních komunikacích musí být vozík, potažmo celá souprava, homologována a schválena, přičemž nesmí chybět bezpečnostní prvky, jakými jsou odrazky, varovné trojúhelníky a jiné předepsané náležitosti. Přípojný vozík vykazuje jednoduchou konstrukci, kdy základem je zpravidla nosný rám, jehož nedílnou součástí je tažná oj. Podvozek je tvořen dvojicí pojezdových kol, která jsou brzděná, a to jak nožní, tak také parkovací brzdou, přičemž v rámci jednoduchosti nabízených řešení jsou oba typy brzd navzájem propojené jednoduchým mechanizmem. Další součástí rámu je nosič sedačky, která patří rovněž k základním prvkům vozíku. Můžeme se také setkat s tím, že místo samostatné sedačky je opatřena korba vozíku jakousi lavicí. Korba takovéhoto vozíku je zpravidla dodávána jako sklopná, a to směrem dozadu, přičemž součástí konstrukce je otevíratelné zadní čelo. Jako příslušenství pro ložný prostor dodávají výrobci různé typy nástavků, kdy je možné pak takto upravený vozík využívat zejména pro dopravu objemných materiálů, jakými jsou travní hmota, listí či jiné objemné zahradní odpady.
Korba samotná pak může mít různou polohu, a to z pohledu samotného těžiště celé soupravy, kdy může být usazena nad pojezdovými koly, která zpravidla dosahují rozměru disku 8´´, nebo může být konstrukce rámu taková, že umožňuje usazení korby mezi pojezdová kola, která pak vykazují obdobné rozměry jako kola menších osobních automobilů, například 13´´. Konstrukce korby samotné, použitý materiál, ale také konstrukce rámu a celého přípojného vozíku rozhodují o celkové nosnosti, která činí zpravidla v této kategorii řádově 200 – 500 kg. O terénních a dopravních možnostech takovýchto souprav rozhoduje konstrukce taženého prostředku, přičemž rozhodujícími prvky jsou výkon pohonné jednotky, kterou představují zážehové a vznětové agregáty různých výkonových tříd, od zhruba 3,8 – 4,1 kW (5 – 5,5 k) výše, dále pak systém přenosu točivého momentu na pojezdová kola, který může mít podobu řemenů, řemenů kombinovaných s řetězy, nebo převodovkami, dále se setkáme s klasickými mechanickými, přímo řazenými převodovkami a výkonné a profesionální malotraktory této kategorie se dodávají rovněž s plynulými systémy pohonu pojezdu fungujícími na principu hydraulických motorů. Z konstrukce výše uvedených modelů pak vycházejí typy vozíků pro klasické zahradní traktory, koneckonců se zpravidla jedná o produkty těch samých výrobců, přičemž součástí takového vozíku pak není pochopitelně sedačka obsluhy. S touto konstrukcí logicky souvisí nižší celková délka vozíku, neboť není nutný prostor pro obsluhu soupravy.

Využití klasických kolových traktorů

Klasické kolové traktory můžeme v tomto případě rozšířit rovněž o další skupinu trakčních prostředků, a to o tzv. systémové nosiče. Pro obě skupiny strojů, které nacházejí uplatnění v komunálním sektoru, ale rovněž v zemědělství a stavebnictví, je charakteristický kolový podvozek a různě výkonná pohonná jednotka reprezentovaná tří, čtyř a šestiválcovými motory s velmi širokým rozpětím výkonů od 44 kW (60 k) výše. Výkon motoru se přenáší na podvozek prostřednictvím stupňové nebo plynulé převodovky, přičemž stupňové převodovky disponují různým počtem stupňů řazených pod zátěží. Pokud mezi klasické kolové traktory zařadíme také kompaktní komunální modely, pak můžeme uvažovat o výkonové třídě asi od 14,7 – 22,1 kW (20 – 30 k) výše, přičemž výkonovým možnostem rovněž odpovídají možnosti tahové a tudíž možnosti celkové hmotnosti přípojné dopravní techniky. Pojezdová rychlost většiny kolových traktorů používaných v dopravě činí podle platné legislativy v jednotlivých zemích 40 – 50, případně 60 km/h, některé méně výkonné modely vystačí rovněž s konstrukční rychlostí na úrovní okolo 30 km/h. Naproti tomu tzv. systémové nosiče disponují vyššími pojezdovými rychlostmi, a to řádově 60 – 80 km/h, případně více. Některé trakční prostředky využívané v komunálním sektoru rovněž disponují otočným řízením, případně otočným pracovištěm obsluhy některé systémové nosče nabízejí dokonce otočnou, případně i polohovatelnou kabinu. Další rozdíl, který je patrný na první pohled, představují možnosti agregace nářadí a příslušenství. Klasické zemědělské kolové traktory využívané také pro komunální sektor a stavebnictví jsou opatřeny předním a zadním tříbodovým závěsem, předním a zadním vývodovým hřídelem, přičemž zadní závěs a hřídel jsou standardem. Čistě pro potřeby dopravy je možné objednat trakční prostředky bez spodních ramen, které disponují pouze různými typy závěsů pro agregaci přípojných vozidel. Kromě těchto možností agregace existují u kolových traktorů možnosti připojení komunálního nářadí v prostoru před kabinou stroje. Jde o speciální konzole a vyvedené hydraulické okruhy. Systémové nosiče pak mají další možnost agregace, a to v prostoru nad zadní nápravou, který lze rovněž využít pro nástavbu pro přepravu nákladů.
Výše popsané kolové modely se využívají coby trakční prostředky pro agregaci s přívěsy a návěsy. Z pohledu celkové přepravní kapacity se v komunálním sektoru nejčastěji setkáme s jedno a dvouosými návěsy, případně tříosými, z pohledu přívěsů se jedná nejčastěji o přívěsy dvouosé, případně také tříosé. Pro přepravu na větší vzdálenosti se rovněž využívají jedno a dvouosé přípojné tahače kamionových návěsů. Takové soupravy nacházejí uplatnění při dopravě štěpky, zásobování bioplynových stanic, či při dopravě stavebních hmot. Zvláštní postavení mají v komunálním sektoru tzv. kontejnerové nosiče, které se dodávají zpravidla v jedno, dvou a tříosém provedení a liší se zejména konstrukcí systému pro natahování kontejnerů. Ten může mít podobu tzv. hákového nosiče s horním hákem nebo nosiče se spodním hákem. Systém natahování kontejnerů pak využívá hydraulického válce či válců a dodavateli těchto systémů mohou být taktéž externí výrobci, kteří dodávají natahovací systémy různé konstrukce a úrovně s tím, že tento konstrukční prvek pak poměrně výrazně ovlivňuje celkovou pořizovací cenu celého nosiče. Kontejnery samotné pak mohou být velmi jednoduché, s mechanicky otevíratelným zadním čelem, přes hydraulicky otevíratelné zadní čelo až po modely kontejnerů, které můžeme nazvat kontejnery pracovními, a může se jednat třeba o cisternové nástavby s vlastním hydraulickým okruhem. Jednotlivé kontejnery pro přepravu sypkých či objemných hmot se liší pochopitelně svou kubaturou, která do určité tonáže odpovídá objemům ložných prostorů univerzálních návěsů či nástaveb výměnných systémů. Některé modely komunální dopravní techniky mohou být rovněž vybaveny hydraulickou rukou s jeřábovým hákem, drapákovou lžící, atp. Netřeba zdůrazňovat, že jak trakční prostředky, tak i přípojná vozidla lze pro potřeby komunálních prací a dopravy dodat s pneumatikami s tzv. průmyslovým dezénem, které při dlouhodobém pohybu na zpevněných plochách nepodléhají takové míře opotřebení jako pneumatiky zemědělské a taktéž nezanechávají takové stopy na nezpevněných plochách.

Doprava nákladními vozidly

Nákladní vozidla hrají v dopravní obslužnosti nezastupitelnou úlohu. Jde jak o nákladní automobily s valníkovými či sklápěnými nástavbami, tak nástavbami ryze pracovními. Zaměříme se čistě na dopravní operace, speciální nástavby ponecháme tedy trochu stranou. Opět budeme hovořit o různých výkonových kategoriích nákladních automobil, přičemž se bude jednat jak o automobily s vlastní ložnou plochou, tak různé typy tahačů pro nejrůznější návěsy. Samozřejmostí je sestavování souprav vozidel s přívěsy pro zvýšení dopravní kapacity s tím, že do kategorie nákladních automobilů, z hlediska konstrukce, můžeme rovněž zařadit vozidla, která lze využívat coby tzv. systémové nosiče, které jsou popsány výše. V komunálním sektoru se setkáme zpravidla s nákladními automobily nižších tonáží, s dvounápravovým podvozkem, s důrazem na obratnost a dobré manévrování při vykonávání komunálních prací. Mohou být vybaveny pohonem zadní nápravy či pohonem obou náprav. Své pevné místo mají mezi těmito vozidly modely osazené hákovými nosiči pro agregaci kontejnerů, přičemž se jedná o obdobnou charakteristiku, jako v případě traktorových kontejnerových nosičů. Rovněž v této kategorii narazíme na sklápěné nástavby a nechybí různé modifikace a provedení s hydraulickou rukou, a to včetně kontejnerových nosičů. Kontejnerové nosiče se v souvislosti s nákladními automobily nejčastěji využívají při stavebních úpravách veřejných prostranství nebo svozu kontejnerů, v menších obcích a osadách bývá kontejnerový nosič určený pro sběr netříděného pevného komunálního odpadu.
Samostatnou kapitolou jsou pak různé modely lehkých užitkových vozidel, které jsou dnes nedílnou součástí výrobního programu snad každé větší automobilky, kdy jsou tato vozidla dodávána s kabinou opatřenou jednou nebo dvěma řadami sedadel a jako ložný prostor je k dispozici valníková nástavba či valníková nástavba s plachou a otevíratelným zadním čelem či bočnicemi, nebo jsou tato vozidla dodávána jako šasi, které pak slouží jako základ pro dodávky a montáž různých typů nástaveb specializovaných výrobců. Zatímco u běžných nákladních vozidel se setkáme se vznětovými motory určenými pro ně, tato lehká užitková vozidla jsou zpravidla dodávána s pohonnými jednotkami, jejichž deriváty či přímo ty samé agregáty nalezneme rovněž v osobních automobilech daného výrobce. Co se pohonu náprav týká, pak se v této kategorii vozidel setkáme s pohonem jedné nápravy či pohonem všech kol. Nákladní vozidla se tří a čtyř nápravovým podvozkem spadají spíše do kategorie stavebnictví, na druhou stranu jsou důkazem toho, že komunální sektor a stavební sektor spolu dosti úzce souvisejí a také tato nákladní vozidla se využívají pro dopravu větších objemů v komunálním sektoru včetně využití kontejnerových nosičů nejvyšších kapacit. Využití nalézají také v provedení s valníkovou nástavbou, vanově či vícestranně sklápěnou nástavbou, cisternami, nástavbami s pohyblivým dnem či výtlačným čelem a kromě komunálního sektoru a stavebnictví se uplatňují při dopravě energeticky využitelných materiálů při zásobování spaloven či bioplynových stanic. Obdobně můžeme mluvit také o tahačích kamionových návěsů výše uvedených konstrukcí.

Popisek: S klasickými přívěsy se v komunálním sektoru setkáváme velmi často

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down