09.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Díky odborníkům má Česko prognózu produkce odpadů

Třídíme dostatečně? Kolik recyklovatelných materiálů zbytečně končí v černých popelnicích? A hlavně kolik odpadu obyvatelé a firmy v Česku vyprodukují v následujících letech? Odpovědi hledali odborníci ze strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně. Pro Ministerstvo životního prostředí vytvořili software TiramisO, který na základě matematického modelu předpoví produkci odpadů na dalších deset až patnáct let a nabízí i různé scénáře předpokládaného vývoje.

Pro přípravu na budoucnost jsou klíčová data a nejinak je tomu v odpadovém hospodářství. Prognózování produkce odpadů v Česku dosud probíhalo roztříštěně: každý měl svoji metodu, součet předpovědí za jednotlivé obce nebo kraje neodpovídal predikcím pro celou republiku. To se teď změní. Odborníci z Ústavu procesního inženýrství vyvinuli unikátní nástroj, na kterém bude ministerstvo i samosprávy stavět své budoucí plány. „Přišli jsme s certifikovanou metodikou prognózování odpadů. A na jejím základě vytvořili software, který z výsledků předchozích let odhadne budoucí množství komunálních, ale také třeba stavebních nebo zdravotnických odpadů, “ říká vedoucí výzkumného týmu Martin Pavlas z Ústavu procesního inženýrství VUT v Brně.

A s komunálními odpady, tedy s odpady produkovanými hlavně občany, souvisí také druhá certifikovaná metodika, zaměřená na provádění rozborů komunálních odpadů. Rozbory mají napovědět, jak občané třídí a kolik recyklovatelných materiálů končí v černých popelnicích. „Laicky bychom řekli, že jsme vytvořili návod, podle kterého se bude při analýzách jednotně postupovat, aby byly výsledky srovnatelné a zejména opakovatelné,“ doplňuje Pavlas.

Jednotnější vstupní data by pak měla zpřesnit předpovědi matematického modelu, který vypočítá, jak se bude vyvíjet množství komunálních odpadů v dalších letech. „Nejnižší územní jednotkou, pro kterou umíme udělat predikci, jsou takzvané obce s rozšířenou působností. Těch je v republice 206, dále 14 krajů a také máme prognózy za celou Českou republiku. Vyvinuli jsme matematický model, který dokáže zpracovat velké množství dat za všechny tyto jednotky a současně rozlišuje široké spektrum různých typů odpadu,“ popisuje Pavlas s tím, že při aktualizaci dat zabere výpočet nové prognózy hodiny až dny. Běžný uživatel náročnost výpočtů nepocítí, na webu bude software zobrazovat vypočtené výsledky z databáze během sekund.

Výstupy prognostického modelu budou zajímat nejen ministerstvo, ale i samosprávy nebo investory a firmy, které se likvidací či recyklací odpadu zabývají. Kromě prognózy, což je čistě statistický model stanovující trendy na základě dat z minulosti, nabídne nástroj i takzvané scénáře. „Historická data neodráží například změnu legislativy, podporu třídění odpadu, nebo rostoucí poplatky za skládkování. Tyto věci statistika neumí zohlednit, a proto přichází na řadu expertní odhad, který si expert na ministerstvu zadá do systému a my jej výpočtem promítneme na úroveň krajů a dvou stovek mikroregionů,“ vysvětluje Pavlas.*

Více v časopisu Komunální technika 3/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down