11.04.2013 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Členové ČLFA loni poskytli klientům 118 miliard korun

Financování podnikatelů prostřednictvím úvěrů a leasingů zůstalo prakticky na stejné úrovni jako v roce 2011. Domácnosti si půjčily stejně peněz jako předloni a použily je hlavně na pořízení automobilů. Členskými společnostmi ČLFA bylo financováno 43,2 % nových osobních vozů.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2012 na financování potřeb svých klientů 118,2 miliardy korun, o 5 % méně než v roce 2011. Na financování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,7 miliardy korun a na financování investic a provozu podnikatelských subjektů 82,5 miliardy korun. Statistiky potvrdily pokračující trend v objemu financování podnikatelů prostřednictvím leasingů a úvěrů, který loni v podstatě odpovídal úrovni předchozích pokrizových let. Patrná je mírná změna produktové struktury ve prospěch podnikatelského úvěru.
„Výsledky za rok 2012 odpovídají našim předpokladům. I přes přetrvávající nepříznivé makroekonomické vlivy jsme zaznamenali několik pozitivních faktorů. Za pozornost stojí, že v době recese rostl zájem o produkty s přidanou hodnotou, jako je například operativní leasing. Z toho lze vyvodit, že podnikatelské subjekty reagují na nedobrý ekonomický vývoj efektivnějším řízením svých nákladů,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 49 společností nabízejících finanční i operativní leasing, podnikatelské či spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a factoring.
V souvislosti s pokračující stagnací investic, ale také s omezením státní podpory fotovoltaiky došlo k celkovému poklesu leasingu movitých věcí pro podnikatelské subjekty o 10,4 % (měřeno výsledky 15 největších společností), který byl kompenzován pozitivním vývojem objemů v produktu podnikatelský úvěr (růst o 6,8 %). Zvýšil se také objem pohledávek postoupených v rámci factoringu (o 1,9 % – dle statistik Asociace factoringových společností ČR). Po hlubokém propadu na počátku recese vykázal oživení leasing nemovitostí (růst o 14 %, souhrn pořizovacích cen: 3,1 miliardy korun). Oblast spotřebitelských úvěrů loni dosáhla shodného výsledku jako v roce 2011 (34,2 miliardy korun).
Celkový objem pohledávek členů ČLFA z uzavřených smluv se pod vlivem hospodářského poklesu meziročně snížil o 4,5 % na 256,8 miliardy korun.
Jako obvykle i loni členské společnosti ČLFA uzavřely nejvíce smluv na financování vozidel, když zákazníkům poskytly prostředky na pořízení 43,2 % všech prvně registrovaných nových osobních automobilů v České republice – financovaly přes 75 000 nových osobních vozů.
„Více než 118 miliard korun, které naše členské společnosti loni poskytly klientům, prokazuje, že financování od finančních institucí sdružených v ČLFA (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) je důležitým hybatelem celé české ekonomiky. Statistiky za rok 2012 navíc potvrdily, že v době recese nabízí tento sektor specifické alternativní produkty, díky nimž dokážou zákazníci flexibilněji korigovat dopady recese na své hospodaření. Vedle operativního leasingu jde například i o factoring. Ukazuje se, že široká produktová škála členů ČLFA má potenciál sehrát důležitou roli v procesu restartu tuzemské ekonomiky. Zvláště v sektoru malých a středních firem financování prostřednictvím členů ČLFA zcela dominuje a pro jeho další existenci má zásadní význam. Právě malé a střední firmy by měly být motorem mírného oživení poptávky po našich produktech, které očekáváme v roce 2013. Zásadní změnu ale přinese až opětovné nastartování dlouhodobého ekonomického růstu. Pestrá nabídka seriózního financování firem a domácností k němu bezpochyby dopomůže. Důležité však je, aby větší odvahu investovat povzbudila i prorůstová politika vlády, která by měla být zaměřena na podporu malého a středního podnikání. A zde zatím žádná účinná opatření nevidím,“ říká Jiřina Tapšíková.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 49 členů.

Financování podnikatelských investic
Operativní leasing výrazně zvýšil svůj podíl na trhu, dominantní postavení měly i nadále dopravní prostředky.
Firemní sféra loni při financování svých aktivit rozložila svůj zájem takřka rovnoměrně mezi podnikatelský leasing a podnikatelské úvěry. V roce 2012 poskytly členské společnosti ČLFA podnikové klientele na její investice 36,8 miliardy korun prostřednictvím leasingu a 32,9 miliardy korun prostřednictvím podnikatelských úvěrů.
Pro loňský rok byl také typický pokračující nárůst podílu operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu. Zatímco v roce 2011 tento podíl na nových obchodech v podnikatelské sféře činil 33 %, loni už dosáhl úrovně 43,5 %. Na operativní leasing bylo v uplynulém roce uzavřeno o 9636 smluv více než na finanční leasing.
Pokud jde o komodity, u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firemní klientelu tradičně dominují dopravní prostředky. Nejinak tomu bylo v roce 2012. Jak v oblasti podnikatelských úvěrů, tak leasingu vykázaly nejvyšší výsledek osobní automobily, následovalo financování investic do strojů a zařízení, zejména do zemědělské a kovoobráběcí techniky.

Graf č. 2: Financování podnikatelů podle komodit
(leasing + úvěry) v roce 2012

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota postoupených pohledávek vzrostla a největší zájem byl opět o tuzemský a regresní factoring.
Financování provozu firem zajišťují členské firmy ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek. Přestože výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v loňském roce klesla přibližně o 2,5 miliardy korun, hodnota takto postoupených pohledávek naopak vzrostla na 117 miliard korun, což ve srovnání s rokem 2011 znamená navýšení o 1,9 %. Meziroční pokles prostředků poskytnutých klientům přitom způsobilo ukončení činnosti jedné z členských společností, k němuž došlo na základě strategického rozhodnutí jejího zahraničního akcionáře.
Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský factoring. Stejně tomu bylo i loni, a to přesto, že jeho podíl meziročně klesl o 2,9 % ve prospěch exportního a importního factoringu.
Firmy přitom upřednostňovaly tzv. regresní factoring, v němž na rozdíl od bezregresního factoringu nenese factoringová společnost riziko platební neschopnosti odběratele klienta.

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého
členy ČLFA v roce 2012

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu
poskytnutého členy ČLFA v roce 2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down