15.07.2014 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čistota odpadu a počet svozů nádob ve sledované lokalitě

V současné době je Česká republika ve srovnání s jiným zeměmi v Evropě na předních příčkách
v množství vytříděného odpadu a české odpadové hospodářství je tak plně srovnatelné s vyspělými státy Evropy. Současným trendem je zvyšování množství vytříděného odpadu.

Ovšem čistota tříděného odpadu není stále příliš uspokojivá a odpady se musí dotřiďovat. MOREJON et al. (2012) uvádí, že materiálové využití využitelných složek komunálního odpadu hraje důležitou roli v nakládání s odpady, protože komunální odpad obsahuje podstatnou část potenciálně recyklovatelného materiálu. Podle BYRON et al., 2014 bylo v rámci společenského vzdělávání vytvořeno několik vzdělávacích programů od profesionálních programů pro učitele, jako je např. environmentální gramotnost, základy vzdělávání v oblasti životního prostředí, až po neformální výukové programy např. instruktážní videa krok za krokem.

 Metodika

      Ve sledované lokalitě je 82 obcí s celkem 41 355 obyvateli. Sběr odpadů je zajišťován donáškovým způsobem. Svoz tříděného odpadu probíhá podle komodit v intervalech: plasty jedenkrát
za týden; papír jedenkrát za 14 dní; sklo jedenkrát za pět týdnů. V roce 2012 byla vybudována třídící linka na úpravu směsného papíru a plastů. Vytříděné složky se následně předávají k surovinovému využití a zbývající odpad je určen pro výrobu alternativního paliva pro cementárnu. Třídící linka pracuje v letním období na dvě směny a v zimním období na 1,5 směny.

Složky tříděného odpadu se následně dotřiďují na třídící lince.

 

Komodita plast se dotřiďuje na:

- PET barva čirá, modrá, zelená a hnědá,

- folie čirá a barevná,

- duté PEHD obaly,

- nápojové kartony, které jsou součástí při sběru plastů,

- odpad na energetické využití,

- odpad ke skládkování.

 

Komodita papír se dotřiďuje na:

- karton,

- směsný papír.

 

Komodita sklo se dotřiďuje na:

- bílé sklo,

- barevné sklo.

 

Výsledky

      Ve vzájemném srovnání je podíl materiálového využití u komodity papír mnohem vyšší než u plastu. Důvodem je, že obyvatelé papír třídí „čistěji“ než plast. Je to dáno variabilitou jednotlivých složek odpadu, protože papír nemá tolik druhů jako plast a třídění papíru je pro občany jednodušší než třídění plastu. Nejčastějším znečištěním u plastu bývají nevhodné plastové obaly, směsný komunální odpad, sklo i papír. Nejčastějším znečištěním u papírového odpadu je kontaminace odpadu nečistotami, jako je například olej, směsný komunální odpad, papíry obsahující vosk apod.
Tyto nevhodné suroviny jsou odebrány z třídícího pásového dopravníku a uloženy do speciálně přistavených kontejnerů.

V časové řadě je ve čtvrtletním zobrazení uveden stav míry čistoty vytříděné složky papíru a plastu v závislosti na počtu svozů nádob. Jak je patrné, míra čistoty je ovlivněná ročním kolísáním a nelze vyloučit ani ovlivnění počtem svozů nádob. Za sledované tříleté období není prokázáno, že by se míra čistoty zvyšovala, naopak je patrné, že rok 2013 vykazuje v míře čistoty klesající hodnoty jak u plastů, tak i u papíru.

 Závěr

Uvedené výsledky dokumentují, že čistota je v nakládání s odpady také velmi důležitý ukazatel. Míra čistoty odpadu vykazuje kolísavost  a proto je nutné kontinuálně vytvářet marketingové kampaně a osvětu obyvatel tak, aby se zvýšilo jejich environmentální uvědomění. Nutným předpokladem pro čistější třídění odpadů je poskytnutí snadnějšího přístupu k separaci, tak aby obyvatelé měli dostatek prostředků ke třídění, dostatečnou znalostní bázi a v neposlední řadě i motivaci třídit. Ta zatím ve většině obcí v ČR není prakticky žádná.

 

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu „Analýza fyzikálních vlastností separovaných složek komunálního odpadu“vedeného pod číslem 31180/1312/3132.

 

Literatura

BYRON, Michelle. et al., 2014. Measuring environmental education outcomes. NAAEE  [North American Association for Environmental Education]. [Online]. [cit. 2014-06-18].  ISBN: 978-0-615-98351-6Dostupné z: http://www.naaee.net/publications/MEEO

 

MOREJON, C. F. M. et al. 2012. New model of municipal solid waste management. In: International Journal of Environment and Sustainable Development. Brazil: State University of Wester Paraná, The Deparment of Chemical Engineering and Department of Economics. str. 238-248. ISSN: 1478-7466. Dostupné z: https://inderscience.metapress.com/content/81876682n7m5q2t0/resource-secured/?target=fulltext.pdf

 

Autoři

Ing. et Ing. Radka Neckářová,

Česká zemědělská univerzita v Praze, e-mail: radka.neckarova@seznam.cz

Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, e-mail: altv@tf.czu.cz

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down