Čistící a zametací zařízení

Čištění je obecný název pro pracovní činnost (proces), kdy je určitý objem látky zbaven nežádoucích vnitřních příměsí (skupenství látek), případně kdy je vymezená plocha zemského povrchu nebo povrch určitého tělesa zbaven zcela nebo částečně povrchových nečistot. Čištění zpravidla představuje chemický, biologický nebo fyzikální proces, kdy jsou odstraňovány nečistoty a je získána nová požadovaná kvalita vnitřního prostoru látky nebo povrchu tělesa, či plochy zemského povrchu.

Nečistoty lze charakterizovat fyzikálními nebo chemickými veličinami. Jsou to například roztoky, prachy, kaly, sedimenty, tělesa, zrna nebo předměty variabilního složení a velikosti. Nečistoty disponují rozmanitými vazbami ke kapalinám nebo tuhým látkám. Například nečistoty mají rozmanitou přilnavost k povrchu. Mohou být volně ležící (zde působí pouze gravitační síly) nebo určitým způsobem připoutané – přilepené (zde mohou působit molekulární, vodíkové, elektrické a další vazby).
K odstraňování nečistot jsou určeny rozmanité prostředky (například chemické čistící prostředky na bázi rozpouštědel, saponáty a ředidla nebo mechanické prostředky – pískové, papírové a jiné filtry) a čistící strojní zařízení pracující s vhodnými médii (hydraulické nebo pneumatické) a mechanickými nástroji (kartáče, škrabky, nože). U mnoha čistících strojních zařízení v komunální oblasti jsou používány kombinace čistících prostředků s čistícími nástroji.
Čistící strojní zařízení používané v komunální oblasti je obecně stroj, který působí fyzikálně a chemicky na znečištěný povrch prostřednictvím vhodného pracovního adaptéru a odstraní z povrchu nečistoty, které se zde nacházejí. Při jejich nasazení záleží na požadované kvalitě čistoty povrchu, případně na velikostech sbíraných prachových částic. Některé prachové částice mohou být ponechány na povrchu a ostatní je nutné bezpodmínečně odstranit. Jiné požadavky jsou na čistotu podlah v interiérech a stěnách obytných nebo účelových zařízení (vitríny, sochy, lavičky) a jiné požadavky jsou na čistotu chodníků nebo silnic.

Čistících strojních zařízení je v komunální oblasti k dispozici několik. Některé stroje povrchy čistí dotykem pracovních adaptérů, jiné zametají dotykem pracovních adaptérů s následným odsáváním sacím zařízením a další zařízení povrchy čistí směrovým působením proudu tlakové vody. Mohou to být malé tlakové myčky s malým průtokem, které produkují tvarový (zejména plochý) paprsek vody a mohou to být také velká čerpadla, která dodávají velký objem tlakové vody. Podmínkou je, že mohou čerpat vodu z čistých nádrží nebo z vodovodního řádu. Některá tlaková čisticí zařízení jsou vybavena vlastním zásobníkem na vodu, který je umístěn na kolovém podvozku společně s čerpadlem. Malá čistící zařízení, jako jsou například tlakové myčky, vyžadují elektrickou síť pro pohon čerpadla. Větší čistící zařízení jsou poháněna spalovacími motory nebo elektromotory s dodávkou elektrické energie z akumulátorů.

Čistící zařízení lze rozdělit podle konstrukce na: a) Čistící zařízení využívající tlakovou vodu (hobby i profesionální vysokotlaké myčky)
b) Ručně vedené čističe a zametače (tlačené zametací stroje s odhozem nečistot nebo odsáváním, kartáčové mycí stroje)
c) Ručně vedené čističe samojízdné (zametací stroje s odsáváním)
d) Samojízdné čističe se sedící obsluhou (s odsáváním a s výškovým vyprazdňováním)
e) Nosiče nářadí s čisticí a zametací sekcí
f) Samojízdné kompaktní čističe a zametače

Čistící zařízení využívající tlakovou vodu (vysokotlaké mycí stroje) Tyto stroje lze rozdělit na tři skupiny: a) Myčky pro domácí použití, b) Myčky střední třídy, c) Myčky pro profesionální použití. Čistící zařízení využívající tlakovou vodu pro domácí použití jsou obecně vysokotlaké mycí stroje, jejichž tlaková čerpadla jsou poháněna elektrickým motorem o příkonu 1600 až 2500 W. Elektrický motor pohání čerpadlo pro zabezpečení průtoku vody v rozmezí 320 – 600 l/h a pro vytvoření tlaku vody na výstupu v rozmezí 80 až 200 bar. U myček pro občasné a krátkodobé použití jsou motory většinou kartáčové, u myček pro intenzivní zátěž se používají motory indukční. Typ použitého motoru ovlivňuje cenu myčky. U běžných myček pro domácí použití se pohybuje provozní tlak od 80 do 120 bar. U myček střední třídy se pracovní tlak pohybuje od 120 do 150 bar. Nad tuto hodnotu tlaku se jedná již většinou o myčky profesionální. S uvedeným rozdělením na domácí a profesionální myčky zpravidla souvisí i předpokládaná nepřetržitá doba při používání tlakové myčky. Domácí myčky by měly být používány v délce nepřetržitého provozu do 20 minut a potom by měly alespoň hodinu odpočívat. Zajistí se tím vysoká životnost čerpadla. Tlakové myčky lze rozdělit do dvou hlavních kategorií podle konstrukce čerpadla: a) čerpadla axiální a b) čerpadla lineární. Obojí jsou pístová. Axiální pístové čerpadlo má tři nerezové písty, motor disponuje 2850 ot/min. Hlava čerpadla může být z plastu, hliníku nebo z mosazi. Myčky s plastovou hlavou patří k těm nejlevnějším a životnost myčky je přibližně 200 provozních hodin. Myčky s hliníkovou hlavou jsou běžným standardem myček střední kategorie. Nevýhodou hliníkové hlavy je, že hliník reaguje s kyselejší vodou a v čerpadle se někdy usazují drobné krystalky. Málo používanou tlakovou myčku je dobré jedenkrát měsíčně propláchnout krátkým spuštěním. Myčky pro profesionální použití mají hlavu čerpadla vyrobenou z mosazi, některé také mají hlavu z ušlechtilé oceli a písty ze speciálního tvrdokovu nebo keramické hmoty.
Domácí myčky jsou opatřeny zpravidla pěti až osmimetrovou tlakovou hadicí s ovládací rukojetí, k níž lze připojit rozmanité pracovní adaptéry v podobě trysek (plochý paprsek, rotující paprsek) nebo čistících kartáčů (lištových nebo rotačních). Dále jsou vybaveny pětimetrovým přívodním kabelem k připojení k elektrické síti. Myčky mohou být vybaveny malou nádržkou na čistící prostředek. Součástí myček je jemný filtr, který je umístěn na vstupu do myčky a připevňuje se k němu přívodní hadice. Myčky mohou být připojeny k vodovodnímu řádu nebo si mohou vodu nasávat z nádoby. Hmotnost čistících zařízení přenosných obsluhou se pohybuje v rozmezí od 4 kg do 15 kg bez příslušenství.
Profesionální tlakové myčky jsou určeny pro náročné dlouhodobé použití při mytí velmi znečištěných stavebních strojů, zemědělské mechanizace nebo při čištění silně znečištěných vodorovných nebo svislých ploch (fasády). Menší stroje jsou opatřeny dvěma kolečky a ty větší jsou umístěny na dvoukolovém nebo čtyřkolovém podvozku s možností vlastního pojezdu. Pohon je zajištěn z elektrické sítě nebo prostřednictvím vlastního spalovacího motoru. Průtok vody se pohybuje v rozmezí 500 až 1800 litrů za hodinu, pracovní tlak se pohybuje v rozmezí 180 až 230 barů. Profesionální tlakové myčky mohou být vybaveny vlastní nádrží na vodu. Příkon se pohybuje v rozmezí 2,2 kW až 13 kW (ze sítě: 3/400/50). Profesionální tlakové myčky jsou vyráběny ve verzi přípojného jednoosého podvozku, na němž je umístěna myčka, spalovací motor k pohonu myčky a nádrž na vodu. Provozní hmotnost přívěsu je 450 kg.
Myčky s ohřevem vody naleznou uplatnění při mytí mastných nebo silně znečištěných předmětů nebo ploch. K dispozici jsou takové myčky, které vodu ohřívají na maximální hodnotu až 140°C a jsou buď s regulací teploty vody nebo pevně nastavené na 90°C s možností vypnutí ohřevu.
Čistící tlaková zařízení využívající vodu k transportu nečistot se používají v místech, ze kterých může voda společně se sedimenty odtéci do míst, kde již nebude překážet, resp. kde nevytvoří následný problém (například ucpání kanalizace). Čištění čistícími zařízeními s tlakovou vodou lze provést v místech, kde je k dispozici odtok, resp. kanalizační vpusť v nejnižším místě nebo alespoň malá jímka, do níž kaly stékají a jsou průběžně odčerpávány kalovými čerpadly. Také lze tlakem vody čistit plochy, ze kterých voda se sedimenty odteče kanalizací (silnice, chodníky). Předpokladem je, že je k dispozici voda, resp. čistící zařízení s integrovaným zásobníkem (vlastní nádrží) vody a zároveň, že kanalizace je průchodná, což po povodních nebývá obvyklé. V jiných případech bude ekonomičtější, když budou sedimenty zameteny samosběrnými zametacími zařízeními a vyvezeny na řízené skládky nebo do míst, kde je to vhodné k jejich bezpečnému trvalému uložení nebo dalšímu využití (všechny sedimenty nemusí být škodlivé).

Ručně vedené čističe a zametače Tuto skupinu lze rozdělit na podskupiny jednokotoučových čistících strojů (mycí stroje) a ručně vedených čističů na kolovém podvozku (zametací stroje). Ručně vedené čističe na podvozku jsou při pracovní činnosti tlačeny a zároveň řízeny obsluhou pomocí nastavitelných madel. Stroje jsou bez pohonné jednotky a pohyb pracovních orgánů je realizován prostřednictvím pojezdových kol. Rychlost pohybu se pohybuje v rozmezí 3,2 až 4,2 km/h a závisí na dispozicích obsluhy a čištěném prostředí. Ručně vedené čističe jsou vybaveny sběrnou nádobou o velikosti 40 až 60 litrů. Pracovní šířka se pohybuje v závislosti na modelu v rozmezí 420 až 760 mm. Stroje jsou opatřeny přimetacími kartáči. Plošná výkonnost je variabilní, protože záleží na charakteru čištěné plochy. Lze očekávat, že v ideálních podmínkách se bude pohybovat v rozmezí 1 600 až 2 800 m2/h. Ručně vedené čističe lze využít v interiérech i v exteriérech.
Jednokotoučové čistící stroje jsou vedeny obsluhou a otáčení pracovního kartáče zajišťuje elektromotor s výkonem 300 až 1300 W. Elektrická energie je získávána ze sítě prodlužovacím kabelem, který je součástí stroje. Jeho délka je zpravidla 15 metrů. Některé stroje jsou vybaveny akumulátory. Otáčky pracovního kartáče se pohybují v rozsahu 120 až 150 až 410 ot/min. Pracovní šířka čištění se pohybuje v rozsahu 330 až 430 mm. Plošná výkonnost se pohybuje v rozmezí 150 až 300 m2/h. Výměnné čistící kartáče (pady) se připevňují na unášeč a jsou k dispozici až v sedmi různých tvrdostech. Tvrdost padů je charakterizována barvou. Bílá barva označuje nejjemnější provedení, černá barva nejhrubší provedení. Stroje jsou vybaveny nádobkou na vodu a čistící prostředek. Tyto čistící stroje jsou určeny k čištění podlah s rozmanitými povrchy (dřevo, parkety, lino, dlažba, beton) v interiérech. Hmotnost se pohybuje v rozsahu 25 až 45 kg.

Samojízdné ručně vedené čističe Tuto skupinu lze rozdělit na podskupiny strojů pro mytí podlah (podlahové mycí automaty) a strojů pro zametání ploch s odsáváním. Tyto stroje jsou řízeny kráčející obsluhou. Pohyb stroje ovládá obsluha prostřednictvím madel, na kterých jsou umístěny ovládače, včetně ovládačů pro pohyb pracovních adaptérů. Jízdu stroje a pohon pracovních adaptérů zajišťují elektromotory nebo spalovací motory. Elektrická energie je dodávána ze sítě nebo z vestavěných akumulátorů.
Podlahové mycí automaty jsou určené pro mytí a současně i odsávání nečistot z pevných povrchů. Jsou vybaveny kartáči s horizontální osou rotace (válcové čistící stroje) nebo vertikální osou rotace (diskové mycí stroje s výměnnými pady). Pracovní šířka se pohybuje v rozsahu 400 až 1000 mm. Plošná výkonnost se pohybuje v rozsahu 400 až 3600 m2/h. Objem nádrže na vodu je v rozsahu 10 až 200 litrů. Podlahové mycí automaty nacházejí své uplatnění zejména při čištění povrchů, které jsou tvořeny dlažbou, parketami, kamennými hladkými deskami, lakovaným betonem, PVC hmotami, pryžovými deskami
Stroje pro zametání ploch s odsáváním disponují pracovní šířkou 480 až 1050 mm. Jsou vybaveny zásobníkem na zametené nečistoty v závislosti na modelu v rozsahu 40 až 50 litrů. Disponují plošnou výkonností v rozmezí 2800 až 4800 m2/h.

Samojízdné čističe se sedící obsluhou Tuto skupinu lze rozdělit na podskupiny strojů pro mytí podlah (podlahové mycí automaty) a strojů pro zametání ploch s odsáváním. Tyto stroje jsou řízeny sedící obsluhou prostřednictvím volantu. Stroje disponují pracovní šířkou 600 až 1500 mm. Jsou vybaveny zásobníkem na zametené nečistoty v závislosti na modelu v rozsahu 60 až 300 litrů. Disponují plošnou výkonností v rozmezí 5000 až 14000 m2/h. Zásobník na nečistoty lze u některých modelů vyklápět do výšky nad dva metry, což umožňuje vyklápění na korby automobilů.

Nosiče nářadí s čisticí a zametací sekcí Čistící nářadí může být neseno rozmanitými nosiči (malotraktory, stavební stroje), které mají k dispozici buď kardanovou hřídel nebo hydraulickou soustavu k pohonu hydromotorem. Zametače a čističe na nosičích nářadí je možné použít jak čelně nesené tak vzadu nesené. Pohon od vývodové hřídele nosiče je možné zvolit pro 540 nebo 1000 ot/min. U zametačů hnaných hydromotorem je potřeba respektovat minimální průtok oleje a tlak hydraulické soustavy malotraktoru, které udávají výrobci. Zametače lze natáčet mechanicky nebo hydraulicky na levou nebo pravou stranu pod určitým úhlem (zpravidla je to 20°). V základní výbavě zametačů nesených nosiči nářadí jsou dvě opěrná, výškově stavitelná kola, kterými se seřizuje přítlak kartáče na podložku a zároveň je umožněno kopírování zametače nezávisle na nosiči. Zametače nesené nosiči (zejména komunálními malotraktory) mají zpravidla ve standardní výbavě univerzální polypropylenové kartáče o průměru 530 mm. Zametače pro nosiče nářadí lze vybavit dalším příslušenstvím, například sběrnou vanou, hydraulickým vyklápěním sběrné vany, škrabkou, hydraulickým natáčením zametače, bočním přimetacím talířovým kartáčem, přídavným kropením, bantamovými opěrnými koly, čelním obrysovým osvětlením, zadním koncovým osvětlením nebo stavitelnou clonou proti odlétávání nečistot při použití zametače bez vany. Zametací zařízení nesená středně velkými traktory pracují buď beze sběru nečistot nebo se sběrem nečistot do sběrné nádoby (vany, lišty), kterou mohou hydraulicky vyklápět. Tyto sběrné nádoby nedisponují velkým objemem.

Samojízdné kompaktní čističe a zametače Kompaktní samojízdné čističe a zametače pracují na principu mechanicko-vakuového (ventilátor se sacím efektem) příjmu zameteného materiálu s možností použití vodního čerpadla pro mytí a kropení. V přední části automobilu je umístěna vysokotlaká lišta s několika tryskami, záleží na šířce záběru, pomocí níž lze odplavit sedimenty do míst, kde mohou odtéci, resp. nebudou překážet. Tato zařízení jsou vybavena zametacími kartáči, které jsou umístěny v přední části automobilu nebo mezi nápravami. Konstrukce zametacích kartáčů jsou buď se svislou osou rotace (talířové kartáče) nebo s vodorovnou osou rotace (válcové kartáče). Základ kartáče tvoří dřevěné nebo plastové jádro, které je vypleteno kartáčnickým drátem, polypropylenem nebo kombinací těchto materiálů. Pro odstranění zvláště hrubých nečistot jsou vyráběny lanové kartáče. Průměr talířových kartáčů je závislý na velikosti podle modelu nosiče. Kartáče válcové se skládají z plastového jádra, do kterého je osazen vhodný výplet (polyamid, polypropylen, polyamid + drát). Délky a průměry kartáčů jsou vyráběny podle typu čistícího strojního zařízení. Čistící zařízení je umístěno na podvozku automobilů nebo rozmanitých nosičů (nosičů komunálních nástaveb, malotraktorů nebo zemních strojů) a je zpravidla poháněno motorem podvozku, v některých případech je k dispozici nástavbový motor. Pro čištění jsou k dispozici výkonné vysokotlaké systémy, které jsou zásobovány vodou z nádrže umístěné na korbě.

Velikost mobilních čistících zařízení lze rozdělit podle objemu nástavby: a) Mini čistící zařízení s objemem zásobníků čištěného materiálu (odpadu) – 1 – 1,2 m3
b) Malá čistící zařízení s objemem zásobníků čištěného materiálu (odpadu) – 1,2 – 3 m3
c) Střední čistící zařízení s objemem zásobníků čištěného materiálu (odpadu) – 3 – 5 m3
d) Velká čistící zařízení s objemem zásobníků čištěného materiálu (odpadu) – nad 5 m3

Objemu nástavby musí odpovídat podvozky, protože musejí nést hmotnost zaplněného zásobníku (kontejneru). S velikostí čistícího zařízení korespondují také rozměry strojů, což je předurčuje k plnění čistících prací v závislosti na prostředí (chodníky, úzké profily). V závislosti na velikosti disponují také pracovním záběrem čištění. Pracovní záběr bývá variabilní, protože lze přední kartáče vysunovat do stran. Například mini čistící zařízení disponuje pracovním záběrem 1200 až 2000 mm. U Velkých čistících zařízení může být pracovní záběr v rozsahu 2300 až 3400 mm. Přepravní rychlost je závislá na modelu nosiče, u středních a velkých čistících zařízení to může být až 80 km/h. Pracovní rychlost se zpravidla pohybuje v rozsahu 0 – 12 km/h, záleží na prostředí a charakteru nečistot.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *