02.05.2013 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chtějí financovat leasingem a nebankovními úvěry

Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost, stěžejně pro rozvoj malých a středních firem. Takové je konstatování ověřené 20 lety soukromého podnikání v ČR.

Co v této oblasti přinesl rok 2012? Obecně lze říci, že loňský rok nedoznal žádných větších překvapení. Trendy, které nastolily přirozený vývoj trhu, recese i daňové změny v roce 2008, stále pokračují. Posiluje operativní leasing, nebankovní úvěry, tahounem jsou nové technologie.

Trocha statistik na úvod

Vývoj nebankovního trhu včetně všech jejich produktů je dlouhodobě stabilní. Dokládá to i počet a složení největších hráčů na trhu, které se dlouhodobě nemění. Podle asociace sdružující významné poskytovatele nebankovního financování vložili její členové v loňském roce do české ekonomiky 118,2 miliardy korun. Na financování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,7 miliardy korun a na financování investic podnikatelských subjektů šlo 82,5 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o pětiprocentní pokles, v porovnání s rokem 2010 je však tato částka větší téměř o jednu miliardu korun. Za meziročním poklesem celkového trhu stojí zejména útlum ve financování fotovoltaických zařízení. Zatímco se během roku 2011 financovaly fotovoltaické projekty v hodnotě 3,8 miliard korun, v loňském roce dosáhl vstupní dluh u této komodity jen 0,7 miliardy korun. V ostatních segmentech trhu je vývoj stabilní a vzájemné poměry mezi jednotlivými komoditami se výrazně nemění.

Postavení firem na trhu

Z pohledu rozložení sil jednotlivých leasingových společností v loňském roce opět posílila vedoucí pozici společnost ČSOB Leasing, která financovala přes 12 procent všech obchodů na trhu leasingových společností ve výši 9,14 miliardy korun. Z toho 8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých podnikatelů. Proti roku 2011 došlo ke změně pořadí leasingových společností. Na druhý stupínek se posunul ŠkoFIN, třetí příčku obsadila společnost UniCredit Leasing. Objem poskytnutého financování byl u těchto společností 8,42 a 8,3 miliardy korun.

Záchranný kruh investičního financování

Ochota a chuť firem investovat jde ruku v ruce s vývojem ekonomiky. Z makroekonomického pohledu docházelo v průběhu loňského roku k postupnému poklesu průmyslové výroby a ochlazení vnitrozemské poptávky po investicích. Stagnace ekonomiky má přímý vliv na celkový objem nových leasingových obchodů. Má-li však ekonomika přejít ze stagnace do růstu, jsou jedním z jejich hnacích motorů právě investice do majetku, které financují leasingové společnosti. Lze říci, že leasingové firmy svým financováním a službami podporují přidanou hodnotu a rozvoj českého podnikatelského sektoru. „Pokud mají čeští podnikatelé obstát před zahraniční, mnohdy velmi dravou konkurencí na trhu, musí investovat do obnovy a modernizace svých výrobních prostředků, do nových technologií apod. Na financování těchto investic jsou leasingové společnosti na trhu experty, a to nejenom šíří produktové nabídky a kvalitou doprovodných služeb, ale zejména rychlostí reakce a kvalitou distribuce,“ říká Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing. Produkty pro podnikatele loni tvořily dvě třetiny všech nebankovních obchodů. Významným způsobem tak firmám pomohly čelit následkům ekonomické recese a udržet a dále rozvíjet jejich činnost.

Roste zájem o financování průmyslu

Hlavní komoditou na trhu zůstává financování osobních a užitkových automobilů s padesátiprocentním podílem. Kolová technika včetně osobních užitkových a nákladních vozů tvoří dokonce 70 procent všech nových objemů nebankovního financování v loňském roce. Významnou komoditou, u níž si podnikatelé oblíbili nebankovní financování, jsou stroje, zařízení a technologie. Pokud nebereme v potaz financování fotovoltaiky, vzrostla meziročně financovaná částka v této komoditě o 2,5 miliardy korun na 17,5 miliardy korun. Růst tohoto trhu potvrzují i obchodní čísla leadera nebankovního financování českých podnikatelů i komodity strojů, zařízení a technologií společnosti ČSOB Leasing, která v loňském roce zaznamenala výrazné zvýšení poptávky po financování zemědělských a lesních strojů a kovoobráběcí a ostatní obráběcí techniky.

Dlouhodobé trendy

Rostoucí úroveň v loňském roce opět zaznamenaly operativní leasing a účelový úvěr pro podnikatele. V roce 2011 činil podíl operativního leasingu na nových leasingových obchodech 33 procent, loni už dosáhl úrovně 43,5 procent. Na operativní leasing bylo v uplynulém roce uzavřeno o 9636 smluv více než na finanční leasing. V porovnání se západními trhy, kde se operativní leasing používá v daleko větší míře, můžeme očekávat jeho další růst. Operativním leasingem lze financovat nejenom automobily. „Poskytujeme ho také na speciální dopravní techniku, manipulační a skladovou techniku,“ doplňuje Libor Bosák.

Specifikum českého trhu

Nebankovní úvěry pro podnikatele zaznamenaly meziroční růst o 6,8 procenta. Jsou tak jediným produktem na nebankovním trhu se stále rostoucí křivkou, kterou nepřetnula ani světová hospodářská krize. Nebankovní úvěry v současné době podnikatelé využívají v obdobném měřítku jako finanční leasing. Hlavními důvody tohoto vývoje jsou legislativní omezení u produktu finanční leasing, stěžejně prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu ve vazbě na dobu odpisování pořizovaných předmětů, a přirozený rozvoj produktové nabídky ze strany leasingových společností. Podle Bosáka je dnes už téměř zbytečné klasické dělení financování na leasing a účelový úvěr na pořízení věci. Leasingové společnosti nabízejí obě formy a volba konkrétního produktu je dána potřebou zákazníka. Tyto produkty leasingových společností jsou substituty, případně se komplementárně doplňují. Co se na trhu mnohdy nazývá podnikatelský úvěr - tedy úvěr na pořízení předmětu, který zároveň slouží jako zajištění financování samého - by v jiných zemích spadal podle zvolených parametrů pod termín leasing.

Nové technologie na trhu

Zatímco konstantně se zvyšující poptávka po operativním leasingu a nebankovních úvěrech je dána vývojem a zráním českých firem, leasingové společnosti hýčkají své klienty stále novými technologiemi. Vývoj internetových aplikací tak přímo zasahuje do reálného byznysu leasingových společností, které musí reflektovat a svými službami předvídat budoucí nové potřeby klientů. To, že si může podnikatel sjednat financování osobních a užitkových vozů v místě jejich prodeje, je již samozřejmostí. Novinkou na trhu elektronických aplikací je možnost on-line komunikace mezi leasingovou společností a dealerem také při sjednávání financování strojů, zařízení a těžké dopravní techniky, což do loňského roku nebylo na českém trhu možné. „Díky nové generaci speciální softwarové aplikace eLine umíme klientovi v prodejních prostorách dodavatelů nově také on-line nabídnout a zpracovat možnosti financování zvolené investice, připravit kalkulaci včetně schválení a následného vytištění a uzavření smlouvy. To vše souběžně s procesem pořízení předmětu ze strany zákazníka,“ upřesnil Libor Bosák. Úplný přesun služeb leasingových společností na internet však zatím nelze očekávat. Leasingové společnosti financují většinou hmotné předměty, které si musí zákazník někde prohlédnout a vyzkoušet. A zde je a bude přímý fyzický kontakt a komunikace mezi lidmi vždy klíčová.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down