06.12.2012 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cesta k úsporám v nákladech na osvětlení

Jako výhradní dovozce světelné technologie GYLED působí společnost A PLUS SERVIS s. r. o. Nabízí modernizace soustavy veřejného osvětlení včetně zajištění finančních prostředků pro obce a dalších činností souvisejících s modernizací. V září 2012 došlo v této oblasti k posílení působnosti vstupem nových společníků, a to Moderní Technologie s. r. o. a GM electronic spol. s r. o.

Společnost A PLUS SERVIS s. r. o. se zaměřila na pomoc obecním samosprávám v řešení jejich často velmi obtížné situace v plnění povinností zajistit v obcích s vynaložením rozumných nákladů veřejné osvětlení. Každé obci, která projeví o takové řešení zájem, zpracuje nejprve analýzu dosažitelných úspor na podkladě informací o současném stavu a provozních nákladech stávajícího veřejného osvětlení včetně návrhu na konkrétní způsob modernizace svítidly GYLED. Z této analýzy lze snadno určit cenu modernizace osvětlení použitím svítidel GYLED i následně dosažitelné úspory v nákladech za elektrickou energii a průběžnou nutnou údržbu svítidel (zpravidla cyklické výměny výbojek). Zároveň je zaručeno, že po modernizaci bude úroveň osvětlení v obci minimálně na stejné, ale spíše lepší úrovni, než tomu bylo doposud.
Mimo vlastní dodávku úsporných svítidel GYLED může společnost A PLUS SERVIS zajistit ve spolupráci s tuzemskými bankovními domy pro obce i finanční zdroje na celou modernizaci. V konečném důsledku proto obec nepotřebuje na provedení modernizace žádné hotové finanční prostředky a náklady s modernizací se umořují po dobu nejvýše pěti následujících let výhradně z dosažených úspor ve spotřebě elektřiny. V dalším období již modernizace přináší významné finanční přínosy do obecních pokladen. Takové řešení je vhodné i pro obce, které výhledově počítají s kompletní rekonstrukcí veřejného osvětlení, neboť svítidla GYLED mají univerzální uchycení na sloup nebo výložník a mohou být snadno přemístěna na nové podpěry.
Díky vstupu nových společníků se pole působnosti a nabízených služeb dále rozšiřuje. Firma Moderní Technologie se specializuje na zařízení pro solární ohřev vody, fotovoltaické panely včetně navazujících technologií i úsporné světelné zdroje.
Společnost GM electronic se zaměřuje na maloobchodní, velkoobchodní a on-line prodej. Dodává například elektronické součástky, nářadí, měřicí přístroje, LED osvětlení, baterie, akumulátory, elektroinstalační materiál, hračky a stavebnice.

Zřejmě nejúspornější současné světelné zdroje

V průběhu několika posledních let jsme se stali svědky bouřlivého vývoje v oblasti hledání nových technologií s cílem vyrobit co nejúspornější spotřebiče elektrické energie. Jednou z cest bylo i průmyslové využití světlo emitujících látek označovaných jako LED diody k výrobě nových světelných zdrojů do svítidel pro nejrůznější použití. Jako zpravidla každá nová technologie, ani tato se neobešla bez dětských nemocí a často zcela nenaplnila očekávání do ní vkládaná.
S LED technologií 1. generace jsme se již setkali v podobě zdrojů světla sestavených vždy z určitého počtu jednotlivých LED diod, zpravidla určených k fyzické náhradě klasických zdrojů světla, tedy žárovek, tlakových výbojek nebo zářivek. Hlavním jejich přínosem je jednoduchost takové výměny a nesporně i výrazně nižší spotřeba energie oproti klasickým zdrojům světla. Na druhé straně pomyslných vah stojí vyšší cena a, jak se časem ukázalo, ne zcela uspokojivá životnost a spolehlivost těchto svítidel. Opakovaně se proto můžeme setkat se špatnou zkušeností a s již utvořeným předsudkem na nevhodnost využití LED svítidel obecně.
Uvedený nedostatek má celkem zřejmou příčinu. K tomu, aby LED dioda dosáhla dlouhé životnosti, musí se konstrukčně zajistit, že mimo jiné její provozní teplota nikdy nepřesáhne určitou, ne příliš vysokou hranici. To bohužel již zmíněné typy LED zdrojů nemohou zcela zaručit, neboť výsledný tvar světelného zdroje je v tomto případě podřízen požadavku nahradit v patici původní žárovku, výbojku, nebo zářivku. Kdo se prakticky setkal například s výkonovými tranzistory nebo usměrňovacími diodami, dobře ví, jaké teplo dokáží tyto polovodičové součástky vytvořit a jak důležité je tyto součástky účinně chladit. Podobné je to i s LED diodami, i když právě u nich hovoříme o tzv. studeném (myšleno teplo nesálavém) světle.
Výrobci proto pokračovali ve vývoji této perspektivní technologie a v současné době můžeme představit průmyslově vyráběnou 2. generaci LED světelných zdrojů. V této souvislosti již není asi vhodné hovořit o LED diodách chápaných jako samostatné součástky, neboť v tomto případě jde o polovodičový čip, na kterém jsou vytvořeny svítící body v počtu podle požadovaného světelného výkonu. Tento čip je pak opatřen chladičem a i celá konstrukce svítidla je upravena k účinnému chlazení čipu.
Jak je i v jiných oblastech obvyklé, můžeme se setkat s různou úrovní kvality i ve výrobě těchto čipů. Skutečně renomovaných výrobců je ve světě jen několik. Světla GYLED využívají čipy jednoho z těch nejlepších – americké firmy EPISTAR. Tento výrobce garantuje životnost čipu nejméně 50 000 provozních hodin. Nezanedbatelnou roli v celkové spolehlivosti svítidla má i pro tuzemský trh speciálně upravený řízený zdroj pro napájení čipu LED. Na svítidla je proto poskytována nadstandardní záruka pěti let.
To, že světla GYLED skutečně dosahují deklarovaných technických i ekonomických parametrů, dokazuje již přes tři roky bezporuchový provoz více než dvou tisíců svítidel instalovaných ve veřejném osvětlení v řadě obcí v ČR. S jejich pomocí obce šetří až 80 % původních nákladů na elektřinu.

Světla s výkonovým LED čipem značky GYLED

Svítidla GYLED jsou konstruována pro osazení výkonovým LED čipem GYLED. Nejde o přestavbu nebo dodatečné úpravy stávajících typů světel. Je proto ideálně vyřešeno chlazení LED čipu i konstrukce celého reflektoru k dosažení maximální světelné účinnosti a především životnosti světelného zdroje. Přehřívání LED má jinak za následek rychlou ztrátu svítivosti takového zdroje.
Svítidla jsou vyráběna v řadě s odstupňovaným příkonem, lze proto navrhnout vždy nejvhodnější typ pro dané místo.
Při zachování intenzity osvětlení potřebuje LED čip pouze zhruba 20 % elektrického příkonu oproti nyní nejrozšířenějším sodíkovým výbojkám. Tím dochází nejen k úspoře 80 % elektrické energie, ale sníží se i proudové zatížení kabelových rozvodů, je možné použít hlavní jistič s menší proudovou hodnotou a nižší cenou za připojení.
Další úspory spočívají v údržbě svítidel, jsou v podstatě bezúdržbová, odpadají výdaje na opakovanou výměnu světelných zdrojů, tlumivek apod. (u výbojek každé 2 - 4 roky).
Montáž světla je velmi jednoduchá, nasadí se na stávající normalizovaný výložník nebo držák.
Jako zdroj světla je použit plošný čip, nikoliv pospojované jednotlivé LED diody se samostatnými čočkami (obdoba generačního přechodu od tranzistorů k integrovaným obvodům).
Pro trh v ČR byl speciálně upraven zdroj proudu svítidla a má rovněž vysokou spolehlivost.
Životnost tělesa světla je v podstatě neomezená (hliník, sklo, polykarbonát), životnost LED čipu výrobce garantuje na 50 000 hodin (zhruba 13 let). Na světla GYLED je standardně poskytována záruka pět let.
Světla jsou prachotěsná, nedochází proto ani ke znečištění vnitřků osvětlovací části svítidla.
Svítidlo s čipem GYLED vydává světlo ve zcela přirozené barvě denního světla (5000°K) v plném spektru. Nezhoršuje se proto vnímání barev a odhad vzdáleností jako u svítidel s monochromatickým zdrojem světla (výbojka).
Je dosaženo plné svítivosti ihned po zapnutí. Nedochází ani k výpadkům svícení známým u výbojek. Světla je proto možné ovládat i pohybovým čidlem.

Svítidla s technologií LED 2. generace

Svítidla jsou vyrobena z hliníkové slitiny opatřené nástřikem práškovou barvou. Kryt zdroje světla je zhotoven z tvrzeného skla. Jako zdroj světla výrobce používá výkonový LED čip o příkonu 10 - 150 W (po 10W). Zdroj proudu pro čip byl upraven pro trh v České republice a má vysokou spolehlivost provozu.
Úspory energie dosažené použitím svítidla GYLED při shodné svítivosti vykazují následující hodnoty: - Sodíkové výbojky 80 %
- Metal-halogenidové výbojky (zářivky) 60 %
- Halogenové výbojky 90 %.

Životnost těchto výbojek se pohybuje v rozmezí 1000 – 10 000 provozních hodin. LED čipy mají okamžitý náběh plné svítivosti a neškodí jim ani časté opětovné zapínání a vypínání.
Svítidla jsou vhodná pro osvětlení venkovních i vnitřních prostor například pro veřejné osvětlení, osvětlení průmyslových hal, billboardů atd.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down