08.02.2013 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Centrální kompostárna Brno

Centrální kompostárna Brno a. s. je součástí spolupracujících kompostáren, jež vlastní a provozuje firma SITA CZ. Společnost Centrální kompostárna Brno je provozovatelem regionálně významného zařízení k využívání bioodpadů pro oblast jižní Moravy.

Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho okolí a nabízí všem obyvatelům, obcím a firmám i drobným živnostníkům možnost navážet vytříděný bioodpad, a pomoci tak vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Kompostárna je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů. Kompostováním bioodpadu, mimo navracení obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd, napomáhá k dosažení sníženého množství odpadů ukládaných na skládku a tím ke splnění požadavků EU.

Charakteristika zařízení

- zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady;
- největší kapacita v ČR - 70 000 t odpadu ročně, celková plocha 2,12 ha;
- řízené intenzivní kompostování s provzdušňováním, v provozu 12 samostatně ventilovaných žlabů (6 x 36) m;
- technologické zázemí – mobilní zařízení pro drcení biomasy, nakladače, homogenizér, bubnové síto, traktor;
- zkušenosti se zpracováním bioodpadu ze separovaného sběru na úrovni domácností.

Stručný popis pracovního postupu kompostování

 1. sestavení zakládky ze vstupních surovin podle určené surovinové skladby;
2. plnění žlabů dávkovacím zařízením (homogenizérem);
3. provzdušňování žlabu;
4. vyskladnění zakládky a úprava výsledného produktu sítováním, celková délka pracovního cyklu – naskladnění, provzdušňování, vyskladnění je asi (12 – 16) týdnů;
5. ukončení výroby, odběr a analýza vzorku z vyrobené šarže;
6. skladování kompostu na skladovací ploše, distribuce zákazníkům.
Technologie zpracování
Výroba kompostu probíhá v kompostovacích žlabech metodou kontrolovaného aerobního rozkladu s možností podpory procesu přístupem vzdušného kyslíku do tělesa výrobní zakládky pomocí ventilačních jednotek.
BRO jsou v poměrech podle zadané receptury homogenizovány a naváženy k zakládce do příslušného kompostovacího žlabu. Po ukončení návozu a uzavření zakládky je výrobní zakládka podle potřeby provzdušňována samostatnou ventilací výrobního boxu popřípadě je výrobní zakládka vlhčena. V rámci výroby může být zakládka přeházena nebo sloučena s předchozí nebo následující zakládkou do jednoho žlabu (během kompostování dochází ke ztrátě objemu i hmotnosti materiálu). S ohledem na cíl výroby může být během manipulace se zakládkou do kompostu ve výrobě přimísena další surovina pro úpravu matrice, vlhkosti nebo kvality kompostu. Během zrání je v zakládce měřena teplota. Výsledné produkty jsou tříděny na bubnovém třídiči. Při výrobě substrátu je přidávána minerální složka (zemina, písek).

Vstupy do zařízení
- BRO z údržeb zelených ploch – travní seč, listí;
- z obchodních řetězců - ovoce, zelenina, pečivo;
- dřevní odpad – prořezy keřů, větve, obalové dřevo;
- kaly – kaly z komunálních čistíren OV, kaly z potravinové výroby – pivovar, mlékárna, obsah odlučovačů tuků;
- minerální odpad – ornice, výkopová zemina, písek;
- BRKO ze separovaného sběru z domácností;
- BRO ze sběrných středisek a sběrných míst odpadů;
- odpad z produkce fyzických osob.

Hlavní dodavatelé odpadů
- obce a firmy zajišťující údržbu obcí (zelený odpad, kaly, dřevo);
- distribuce potravin – supermarkety (prošlá zelenina, ovoce, pečivo);
- stavební společnosti (zeleň z přípravy staveniště, zemina);
- potravinářský průmysl (pivovary);
- odpadářské společnosti;
- fyzické osoby.

Výsledné produkty:
- kompost Černý drak – registrované hnojivo;
- kompost Zelený drak – registrované hnojivo;
- substrát Šedý drak – registrovaný substrát;
- rekultivační kompost dle vyhlášky 341/2008 Sb.;
- štěpka pro výrobu nábytku;
- palivo z biomasy;
- kůrová drť.

Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“.

Popisek: Třídění kompostu – bubnový třídič Doppstadt SM 518 s dieselovým motorem 62 kW, násypkou 4 m3 a oky síta 24 a 40 mm. Do příslušenství patří vzduchový separátor

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down