22.05.2012 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brněnské veletrhy byly letos opět rekordní

Komplex zemědělských a lesnických veletrhů Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a premiérově také Biomasa 2012 pořádaný na přelomu března a dubna nepolevil ani letos ze svých růstových trendů a ve všech směrech rekordní ročník se stal vůbec největší akcí pořádanou v roce 2012 na brněnském výstavišti. Během prvních čtyř dnů prošlo branami výstaviště 98 tisíc návštěvníků, celková návštěvnost pětidenního veletrhu pak o několik tisíc překročila skutečnost minulého ročníku (105 371 návštěvníků) a přesáhla hranici 110 tisíc osob. Dnem rekordní návštěvnosti byla neděle, kdy areálem prošlo téměř 28 tisíc osob, což zcela naplnilo jeho kapacitu.

Letošní ročník se konal na historicky největší výstavní ploše více než 72 tisíc m2 a zaplnil celé výstaviště. Expozice obsadily 13 pavilonů i všechny volné výstavní plochy. Veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA se zúčastnilo rekordních 755 vystavujících firem ze 20 zemí, z mimoevropských byly zastoupeny Čína a Korea.
Jak vyplývá z ohlasů, vystavovatelé byli velmi spokojeni se zájmem o své exponáty a s uzavřenými obchody. Vedle českých zemědělců a lesníků jednali také se zahraničními zákazníky, kteří do Brna dorazili ze 40 zemí, a jen zaregistrovaných odborníků mezi nimi bylo více než čtyři tisíce.
Odborní návštěvníci na letošním ročníku oceňovali mimořádný rozsah nabídky. Mezi vystavovateli nechyběl nikdo z lídrů trhu ani významných prodejců, kteří se prezentovali velkým množstvím novinek. Do soutěží o nejlepší exponáty veletrhu vystavovatelé přihlásili rekordní stovku produktů, třináct z nich získalo Grand Prix a dalším třem hodnotitelská komise udělila mimořádná uznání.

Komunální technika se rozhodně neztratila

Akce má sice punc především zemědělského veletrhu a patří v tomto směru zcela jistě do první evropské pětky, nicméně řada výrobců a dovozců zemědělské techniky má ve své nabídce stroje a technologie, které nacházejí uplatnění v komunální sféře. Z oboru komunální techniky toho bylo k vidění opravdu hodně a popis všech expozicí by vydal na samostatné a možná i rozšířené číslo časopisu. Vhodnou techniku pro komunální služby mohli návštěvníci nalézt jak na veletrhu Techagro, tak i Silva Regina a Biomasa.
Vzhledem k tématu měsíce, kterému se věnujeme v květnovém čísle, jsme se tentokrát zaměřili na techniku vhodnou ke zpracování biomasy. Ale ani zájemci o další stroje nepřijdou zkrátka. Do dalšího čísla chystáme další obsáhlé obrazové zpravodajství a průřez tím, z čeho bylo možné letos v Brně vybírat.

Biomasa získává na významu

Téma obnovitelných zdrojů energie a zpracování bioodpadu je součástí zemědělského veletrhu Techagro a lesnického veletrhu Silva Regina již od roku 2006. Rostoucí počet vystavovatelů a zájemců o tento perspektivní obor vedl organizátory akce ke vzniku samostatného veletrhu obnovitelných zdrojů energie prezentovaný pod značkou BIOMASA.
Veletrh BIOMASA zahrnuje čtyři hlavní oblasti – bio paliva, přímé spalování, kompostování a výrobu bioplynu. Kromě expozic vystavovatelů byly součástí programu tematické semináře, případové studie a praktické ukázky využití. Rozsáhlý čtyřdenní program přednášek a konferencí byl zaměřený na využití a zpracování biomasy. Zájemci o danou problematiku se na brněnském výstavišti mohli inspirovat zkušenostmi českých odborníků, ale i konkrétními příklady ze zahraničí. V návaznosti na závazek zvýšit využití energie z obnovitelných zdrojů se jednalo o aktuálním vývoji v oblasti státní podpory, ale také o možnostech zvýšení účinnosti a trendech v technologiích.

O praktické ukázky byl velký zájem

Velkou sledovanost měly praktické ukázky drcení a štěpkování, do kterých se pokaždé zapojila technika devíti vystavujících firem. Zhruba třičtvrtěhodinové ukázky proběhly každý den čtyřikrát na volné ploše R za odborného dohledu prof. Ing. Radomíra Ulricha, CSc a zúčastnily se jich firmy AGAMA, BIBER, CIME, CODET, DŘEVO-PRODUKT SV, EKO BANDIT Stroje, KARLOW-KARLSHOF a SOME.
Mezi klíčové programy společnosti DŘEVO-PRODUKT SV (1) patří návrhy technologií, zpracování a dodávky energetické štěpky a výroba tepla z obnovitelných zdrojů. Od roku 2010 zastupuje firma na českém a slovenském trhu německou společnost HAAS. Firma s dvacetiletou tradicí vyrábí a montuje zařízení pro drcení dřeva, dřevního odpadu, průmyslového i domácího objemného odpadu. Stroje jsou vyráběny v mnoha variantách od stacionárních (s elektrickým pohonem) a mobilních až po technologické celky. Dalším partnerem je firma TERRA SELECT zabývající se výrobou techniky pro prosévání a separaci materiálů.
V rámci praktických ukázek se představil drtič HAAS HDWV-D 700 x 2000 vhodný na drcení veškerého odpadu včetně dřeva a bubnové síto Terra Select T4.
Drtič HAAS na pásovém podvozku je poháněn motorem Caterpillar nebo Cummins s výkonem od 240 do 360 kW. V základním vybavení je k dispozici pět programů podle vlastností zpracovávaného materiálu. Obsluha může volit mezi programy určenými pro zpracování dřeva, zeleného materiálu, materiálu s příměsí textilu, komunálního odpadu a kovových materiálů (drtič zvládne i zpracování disků kol včetně pneumatik). Hodinový výkon stroje se pohybuje při zpracování dřeva od 50 do 100 tun podle požadované velikosti výstupní frakce. Spotřeba nafty dosahuje 28 až 30 l/h. Drtič je opatřen magnetickým separátorem kovů.
Bubnové síto Terra Select T4 pohání motor Perkins o výkonu 84 kW. Mobilní třídicí stroj se spotřebou 6 až 7 l/h a vyměnitelnými síty s velikostí děr od 10 do 80 mm nachází uplatnění v provozech sběrných dvorů a kompostáren.
Důležitým předmětem činnosti společnosti Karlow-Karlshof je prodej a servis strojů na zpracování biomasy. Na českém trhu zastupuje společnost mimo jiné produkty značky JENZ.
Štěpkovač JENZ HEM 582 (2) je poháněn vývodovým hřídelem traktoru, jehož požadovaný výkon je minimálně 180 koní. Stroj je určen ke štěpkování kulatiny do průměru 560 mm, křovin a těžebního odpadu. K základní výbavě patří ovládání easygreen s barevným displejem a zabudovaným systémem lokalizace poruch. Kromě toho HEM 582 nabízí hydraulické blokování vtahovacího stolu, které umožňuje uživateli pohodlnou a efektivní práci. Plocha síta je zvětšena o 30 %, což přispívá ke zvýšení výkonu (průchodnost do 210 prm/h). Výhoz zpracovaného materiálu je volitelně řešen buď výhozovým komínem, nebo pásovým dopravníkem. Vtahovací otvor má rozměry 680 x 1200 mm. Pracovním orgánem štěpkovače s průměrem rotoru 820 mm je 12 (volitelně 24) nožů, jejichž výměna je v rámci urychlení usnadněna použitím hydraulicky ovládaného vtahovacího válce ve spojení s klapkou krytu rotoru.
Štěpkovač JENZ Chippertruck HEM 582 R (3) s hydraulickou rukou pracuje na podvozku nákladního automobilu. Tento stroj je určen ke štěpkování celých stromů do průměru 560 mm. Díky mobilitě může rychle přejíždět mezi různými pracovišti. Štěpkovač byl agregován s podvozkem MAN s výkonem 480 k. Hydraulická ruka EPSILON M110L-97 má maximální dosah 9,7 m. Vlastnosti a přednosti štěpkovače byly již výše popsány.
V nabídce společnosti CODET najdeme drtiče a štěpkovače Hammel vhodné ke zpracování biomasy a výrobě štěpky, ale i pro zpracování komunálního odpadu, stavební sutě a mnoho dalších materiálů jako například pro drcení pneumatik.
Dvourotorový pomaloběžný drtič Hammel VB750D (4) pracuje s otáčkami 35 ot/min a je vybaven jištěním proti přetížení. Tento model patří do střední třídy vyráběných strojů této značky a zvládne zpracování až 60 tun materiálu za hodinu. Stroje pro průmyslovou výrobu materiálu (model 950) dosahují výkonnosti až 190 t/h. Drtiče vyráběné v mobilní i stacionární verzijsou pro oddělení kovových příměsí vybaveny permanentním magnetem a produkují výstupní frakci velikosti od 150 do 400 mm. Pro získání jemnější frakce je vhodné použít rychloběžné štěpkovače.
Bubnový segmentový štěpkovač HEIZOHACK HM 14-800 K (5) vystavila společnost Cime. Je vhodný na zpracování veškerých dřevních odpadů, ale i celých stromů do průměru 50 cm, nebo kusů s rozměry 800 x 1000 mm a jde o největší vyráběný model této značky. Může pracovat na tandemovém podvozku s pohonem od vývodového hřídele traktoru s požadovaným výkonem motoru 270 koní, případně může být namontován na podvozku nákladního automobilu. Podávací stůl je dlouhý 150 cm. Stroj je opatřen automatickou regulací otáček vkládacího zařízení (ocelový podávací pás) v závislosti na otáčkách pracovního rotoru. Náhonové otáčky dosahují max. 1000 ot/min. Vstupní otvor má rozměry 120 x 80 cm, velikost štěpky lze ovlivnit vyměnitelnými síty. Nejjemnější síto má rozměry otvorů 3 x 4 cm, největší pak 10 x 10 cm. Ovládání stroje je dálkové a jeho plnění probíhá pomocí hydraulického jeřábu se stabilizačními podpěrami.
Společnost Biber se prezentovala v rámci praktických ukázek štěpkovacím strojem Biber92 ZK (6) rakouského výrobce Eschlböck. Zařízení se vstupním otvorem o rozměrech 75 x 122 cm je vybaveno hydraulickým jeřábem Epsilon M70F 101. Maximální průměr zpracovávaného materiálu při použití vyměnitelných čepelí je u tvrdého dřeva 60 cm. Pracovním orgánem je kombi sekací rotor osazený deseti nebo dvaceti noži. Systém vyměnitelných čepelí umožňuje výrobu přesné krátké, nebo hrubé a průmyslové štěpky. Jemná frakce má velikost 2, 3 a 4 cm, průmyslová 5 až 6 cm, hrubá 8 až 10 cm. Při přetížení se automaticky zapíná zpětný chod. Stroj je agregován s traktorem do výkonu 300 kW s otáčkami hřídele 1000 ot/min. Pohybuje se na tandemové nápravě umožňující přepravní rychlost až 40 km/h. Je opatřen pneumatickými brzdami a hydraulicky výsuvnými bočními podpěrami zvyšujícími jeho stabilitu.
Široký sortiment profesionálních štěpkovačů, fréz na pařezy a recyklačních zařízení dřevního odpadu americké firmy Bandit Industries, Inc. Nabízí společnost EKO BANDIT Stroje.
Vystavený drtič Beast - Bandit 3680 (7) je stroj pro recyklaci dřevního odpadu s širokým rozsahem využití. Má vstupní otvor s rozměry 890 x 1524 mm a je vyráběn s verzemi pohonu v rozmezí od 440 do 700 k. Je vhodný pro zpracování hromad větví, dlouhé kulatiny, celých stromů, kořenových balů, palet, odpadu při těžbě dřeva a čištění lesních ploch, organických zelených odpadů, slámy, použitého dřeva, kolejových pražců, dřevěných telefonních sloupů, kompostu, šindelí a asfaltu. V poslední době je tato jednotka často využívána elektrárnami,
elektroteplárnami a výrobci pelet a jiných typů biomasy. Drtič je poháněn motory Caterpillar, Cummins nebo John Deere. Vnější rozměry umožňují jednoduchý transport zařízení a technické parametry jsou zárukou profesionálního drcení širokého rozsahu materiálů včetně velkorozměrných a pařezů. Standardní vybavení obsahuje m. j. magnetickou hlavici pro separaci kovů z konečného produktu dálkové ovládání, převodovku vícestupňového pohonu obou transportérů a protiprašný systém. Model 3680 je k dispozici m. j. se sedlovým spřáhlem, hydraulickým vyhazovačem ulehčujícím čelní nakládku dlouhých otevřených návěsů nebo kontejnerů, se zařízením pro výrobu barevné štěpky „color critter“, hydraulickou spojkou, doplňkem „ reversing fan“, s vlastním pásovým pohonem a se soupravou „shingle package“ (pro trvalý provoz při zpracování střešní šindele a asfaltu). Výkon v závislosti na výkonu motoru, druhu sít a vstupním materiálu dosahuje až 100 t/h.
Akciová společnost Agama představila při praktických ukázkách dva nabízené stroje.
Štěpkovač Mus Max WT 10 DLB (8) se vstupním otvorem 98 x71 cm pracoval na přívěsovém podvozku. Jde o ideální stroj pro dlouhodobé štěpkování na jednom místě. Má samostatný motor Caterpillar o výkonu 700 k a všechny ovládací funkce jsou zakomponovány do dálkového ovládání vysílačkou. Díky širokému dopravníku odpadá ucpávání a je možný výkon až 250 m3 štěpky za hodinu. Všechny opotřebitelné části jsou snadno vyměnitelné.
Štěpkovač Optimus X-8 je alternativou traktorem tažených štěpkovačů pro štěpkování s regionální působností. Jde o samojízdný podvozek na dvou nápravách o hmotnosti 18 t. K pohonu slouží hydromotor, který přenáší hnací sílu na obě nápravy se samosvorným diferenciálem. Stroj má výbornou manévrovatelnost díky všem řízeným nápravám. Zatáčet je možné přední nápravou, nebo současně přední i zadní nápravou, nebo v režimu krabího chodu. Podvozek má standardně hydraulické vyrovnávání horizontální polohy do úhlu 8°. Hlavní prvek je nesený štěpkovač o výkonu až 150 m3/h, je poháněn motorem Cummins s výkonem 400 k/1800 Nm.
Společnost SOME Jindřichův Hradec je již více než 10 let výhradním zástupcem německé
firmy Doppstadt, která je dlouholetým výrobcem strojů pro zpracování biomasy a dřevního a
komunálního odpadu. V její nabídce nalezneme bohatý sortiment drtičů, štěpkovačů, rotačních třídičů a překopávačů. V Brně se prezentovala pomaloběžným drtičem DW 2060 BioPower na pásovém podvozku a mobilním štěpkovačem DH 810.
Pomaloběžný drtič DW 2060 (9) s dvojnásobným počtem pracovních nástrojů a zvýšeným
výkonem motoru oproti standardnímu provedení dává na výstupu v porovnání s běžnými
pomaloběžnými drtiči jemnější frakci do velikosti zhruba 15 – 20 cm. Tím se velmi dobře
hodí pro zpracování biomasy a neskladného dřevního odpadu s možností využití nadrceného
výstupu pro další zpracování v teplárnách nebo elektrárnách.
Mobilní štěpkovač DH 810 je modifikovanou verzí zaběhlého stroje DH 608 (10), u kterého byl navýšen výkon motoru a především došlo ke zvětšení vstupního otvoru tak, že stroj bez problémů zvládá zpracování dřevní hmoty o průměru do 80 cm. Jedná se o mobilní stroj na tandemovém podvozku s ABS a vzduchovými brzdami, který je dokonale připraven pro provoz po pozemních komunikacích.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down