Filtr

Žhavá novinka klepe na dveře

Jedním z největších evropských výrobců nástaveb na svoz komunálního a průmyslového odpadu je španělská společnost Ros Roca. Má za sebou více než padesátiletou tradici a z její současné produkce lze jmenovat i myčky odpadových nádob, pneumatické systémy na sběr odpadů a třídičky. Zabývá se i problematikou bioplynových stanic.

Kategorie: Nezařazené

WATENVI souběžně s URBIS INVEST

V termínu od 25. do 27. května 2010 se Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI poprvé uskuteční zároveň s Mezinárodním veletrhem investičních příležitostí, rozvoje regionů, komunálních technologií a služeb URBIS INVEST. Propojením těchto vysoce odborných veletrhů dochází k vytvoření komplexní platformy pro prezentaci a řešení problematiky rozvoje podnikání, regionů, měst...

Kategorie: Nezařazené

Univerzálnost prospívá ekonomice

Při výčtu techniky pro svoz odpadů nemůžeme pominout značku Multicar. Tato vozidla mají snad všechny podniky komunálních služeb. Jak název napovídá, nejedná se zdaleka jen o vozy pro tyto účely, ale hlavní předností je univerzální využití této techniky, která pomáhá na stavbách, vodohospodářům, zahradníkům, lesníkům, v průmyslu a dalších odvětvích.

Kategorie: Nezařazené

Hierarchie nakládání s odpady

Česká právní úprava nakládání s odpady je obsažena především v zákoně o odpadech a v jeho prováděcích předpisech. Na tuto problematiku se vztahují i další zákony, např. o ochraně ovzduší. Jelikož je Česká republika členským státem Evropské Unie, je povinna do svého právního řádu implementovat komunitární předpisy. V současné době...

Kategorie: Nezařazené

Zvýhodněné úvěry pro obce

Nejen podnikatelé, ale i obce se potýkají s nedostatkem peněz. Na prostředky pro financování infrastruktury mohou dosáhnout i prostřednictvím zvýhodněných úvěrových programů Českomoravské záruční a rozvojové banky. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nabízí obcím dva programy dlouhodobých zvýhodněných úvěrů, a to Obec 2 a Mufis 2.

Kategorie: Nezařazené

Po ťažbe nastupujú frézy na pne

V obciach je len veľmi málo plôch, na ktorých nie sú kerové a stromové porasty. Kerové a stromové porasty nás obklopujú a patria odjakživa k životu ľudí. Niektoré rastú v súlade s prianím ľudí, iné ľuďom časom prekážajú a ďalšie sa stávajú nebezpečnými (suché, spráchnivené), prípadne nevhodnými a nežiaducimi pre...

Kategorie: Nezařazené

Všetko pre modernú zimnú údržbu

Do elitnej spoločnosti významných hráčov v komunálnych dresoch sa bezpochyby radí firma HANES (na Slovensku HANES Slovakia s.r.o.), ktorá v budúcom roku oslávi 20 rokov svojho pôsobenia. Dodáva predovšetkým techniku z portfólia holdingu Bucher Schörling, teda i širokú škálu strojov a príslušenstva pre zimnú údržbu komunikácií.

Kategorie: Nezařazené

Trávnik a jeho význam vo verejnej zeleni

Trávnik vo verejnej zeleni intravilánov a extravilánov nížinnej a lesopoľnohospodárskej podhorskej a horskej oblasti Slovenska je otvorenou plochou a má nezastupiteľné miesto v životnom prostredí človeka. Ako krajinný prvok tvorí krajinnú štruktúru a v kultúrnej krajine má svoj typický vzhľad (ráz), charakteristický pre daný región. Zároveň vytvára krajinný obraz, ktorý...

Kategorie: Nezařazené

Do roka a do dňa opäť v Nitre

Je to už rok, čo sa k našim čitateľom dostáva časopis Komunálna technika, ktorého redakcia sídli v Nitre. Symbolicky sme v prvom ukážkovom čísle na sklonku roka 2008 zavítali na návštevu práve do Nitrianskych komunálnych služieb. O novinky v tomto podniku nie je núdza a preto sme sa sem vrátili...

Kategorie: Nezařazené