Filtr

Trávnik a jeho význam vo verejnej zeleni

Trávnik vo verejnej zeleni intravilánov a extravilánov nížinnej a lesopoľnohospodárskej podhorskej a horskej oblasti Slovenska je otvorenou plochou a má nezastupiteľné miesto v životnom prostredí človeka. Ako krajinný prvok tvorí krajinnú štruktúru a v kultúrnej krajine má svoj typický vzhľad (ráz), charakteristický pre daný región. Zároveň vytvára krajinný obraz, ktorý...

Kategorie: Nezařazené

Do roka a do dňa opäť v Nitre

Je to už rok, čo sa k našim čitateľom dostáva časopis Komunálna technika, ktorého redakcia sídli v Nitre. Symbolicky sme v prvom ukážkovom čísle na sklonku roka 2008 zavítali na návštevu práve do Nitrianskych komunálnych služieb. O novinky v tomto podniku nie je núdza a preto sme sa sem vrátili...

Kategorie: Nezařazené

Primární úlohou je úklid města

Na jaře roku 2006 byla založena městem Louny společnost Technická správa města Loun s. r. o. Firma s počátečním vkladem 200 000 Kč a odhadovanou hodnotou technického parku zhruba na 6,5 milionu korun momentálně zaměstnává 41 lidí (z čehož šest v rámci spolupráce s pracovním úřadem v programu veřejně prospěšných...

Kategorie: Nezařazené

Významná pomoc obcím

Známý výrobce a prodejce komunální, zahradní a farmářské techniky, akciová společnost VARI z Libice nad Cidlinou, se stále více prosazuje se značkou Vari Honda nejen v České republice, ale i na světových trzích. Protože se firmě i době hospodářské recese daří, rozhodla se pomáhat obcím.

Kategorie: Nezařazené

Mechanizace pro úklid sněhu

Mechanizaci pro úklid sněhu lze rozdělit podle toho v jaké fázi úklidu se sněhem manipuluje. Úklid sněhu je realizován především tam, kde brání nějaké činnosti (znemožňuje ji nebo prodlužuje čas na její vykonání), případně svoji povahou (hmotností, vytvářením kluzkého povrchu, tvorbou obtížně překonatelných bariér) může být příčinou vzniku škody na...

Kategorie: Nezařazené

Co dělají řidiči, když si myslíte, že pracují?

Jste-li odpovědným manažerem, který bere svoji práci vážně, pak je tento článek určený právě vám. Každý vedoucí pracovník chce být úspěšný a záleží mu na tom, aby jeho zaměstnanci byli spokojení, výkonní, dělali svoji práci s elánem a vysokým nasazením. Také vy ke své práci potřebujete mít co nejlepší přehled...

Kategorie: Nezařazené

Po těžbě nastupují frézy na pařezy

V obcích je pouze velmi málo ploch, na kterých nejsou keřové a stromové porosty. Keřové a stromové porosty nás obklopují a patří odjakživa k životu lidí. Některé rostou v souladu s přáním lidí, jiné lidem časem překážejí a další se stávají nebezpečnými (suché, ztrouchnivělé), případně nevhodnými a nežádoucími pro zamýšlenou...

Kategorie: Nezařazené

Veletrh s vysokou laťkou

Město Hannover bylo založeno na břehu řeky Leine (originální jméno Honovere lze přeložit jako “vysokému břehu”). V loňském roce se v Hannoveru konala tradiční výstava Agritechnica. Náplní příspěvku je komentář k novinkám a postřehům získaným na této výstavě.

Kategorie: Nezařazené

Jaký bude?

Jaký bude rok 2010? Tuto otázku si kladou občané, představitelé samosprávy, zastupitelé, ředitelé a pracovníci komunálních a hospodářských společností, prodejci komunálních strojů, stejně jako my všichni ve vydavatelství. Někteří si tuto otázku pokládají s obavami, jiní pak s nadějí a optimismem.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/10

Navštívili jsme Primární úlohou je úklid Listopadové setkání v duchu nadcházející zimy                    Agritechnica 2009 – veletrh s vysokou laťkou                                 Veřejná zeleň Ucelená řada kultivátorů                                      Jednoduchá konstrukce, slušný výkon, bezpečí                     Na greeny i do města                                             Výkonné stroje (nejen) pro údržbu zeleně                          Prostranství a komunikace Významná pomoc obcím                            Univerzální nosič...

Kategorie: Nezařazené