Využití najdou po celý rok

Pro zahradnictví, drobné zemědělce a zahrádkáře jsou určeny nejrůznější modely malotraktorů. Velmi širokou skupinu představují jednoosé kultivační traktory a rotavátory. První skupina představuje konstrukční řešení různé úrovně.

A to jak pro využití ve volném čase, tak pro dlouhodobé pracovní nasazení s důrazem na dlouhou životnost. Jednoosé modely je možné agregovat jak s pasivním, tak aktivním nářadím pro různé práce. Takové možnosti činí z těchto strojů univerzální techniku využitelnou během celého roku. Pro majitele menších pozemků nebo ty, kteří vyžadují pouze rotační zpracování půdy a ostatní práce ponechávají klasickému ručnímu nářadí a nepožadují využívat techniku například k přepravě materiálu, postačují jednoúčelové rotavátory. Výše uvedené produkty dodává nejen na český, ale také exportní trhy značka Vari.

 

Klasické pojetí malotraktoru

Značka Vari využívá již řadu let koncepci s různými provedeními podvozků a převodových skříní, k jejichž pohonu postačuje jedna motorová jednotka, kterou lze osazovat různé typy převodovek. Pro vysoké pracovní nasazení slouží „těžká“ převodovka s obchodním označením DSK – 317, kterou tento výrobce v posledních letech, kdy převažuje poptávka po čtyřtaktních agregátech motory Honda. Jedná o motory s typovým označením PJGCV 160 o zdvihovém objemu 160 cm3 a s výkonem 4,1 kW (5,5 k) nebo PJGCV 190 s objemem 187 cm3 a výkonem 4,8 kW (6,5 k). Točivý moment dosahuje 11,5, respektive 13,2 Nm a spotřeba paliva činí dle údajů výrobce 0,8 l/h. Motorová jednotka je doplněna vodicími madly pro vedení a ovládání malotraktoru a tato madla jsou výškově a stranově nastavitelná. Pohon převodovky od hnací jednotky zahrnuje odstředivou spojku pro zajištění plynulého rozjezdu stroje či soupravy s přípojným vozíkem. Převodovka nabízí celkem čtyři rychlostní stupně, z čehož jsou tři stupně určeny pro jízdu vřed a jeden stupeň slouží pro jízdu vzad. Převodové ústrojí je konstruována jako šnekové soukolí pracující v olejové lázni a umožňuje tak změnu převodového stupně prostřednictvím řadicí páky.

První rychlostní stupeň je určený podle údajů výrobce pro těžké tahové práce, jakými jsou orba, kypření, zpracování půdy, vytváření hrůbků pro sázení brambor či k dopravě v těžkém terénu odpovídajícímu samozřejmě možnostem stroje této kategorie. Druhý stupeň doporučuje výrobce pro dopravní operace, úklid sněhu za pomoci sněhové radlice a rovněž rotační zpracování půdy, kdy jsou osy s pojezdovými koly nahrazeny nástavci rotavátoru různého provedení pro různé podmínky a typy půd. Třetí rychlostní stupeň pak slouží pro agregaci s přípojným vozíkem, nebo pro přejezdy po rovině a na delších vzdálenostech. Možností je využití aretačního kolíku, který umožňuje řazení pouze prvního rychlostního stupně a stupně pro jízdu vzad, čehož se využívá především při orbě a zamezí se tak podle výrobce neúmyslnému zařazení vyššího rychlostního stupně. Převodové ústrojí DSK 317 se dodává ještě ve variantě 317.1, a to v souvislosti s menším modelem označovaným jako Vari Economic, který se dodává s pohonnou jednotkou PJGCV 160 Eco o výkonu 4,1 kW (5,5 k) a tato pohonná jednotka je osazena vodicími madly, která jsou nastavitelná pouze výškově a od klasického modelu malotraktoru zde najdeme odlišné typy poloos, které jsou určené pro agregaci odlišných pojezdových kol a nástavců pro rotační kypření. Kromě orebních kol je pak tato sestava kompatibilní se všemi prvky příslušenství jako model s klasickou převodovkou DSK 317. Převodovku, jejíž skříň tvoří odlitek, je možné osazovat dalším příslušenstvím. Především jde o závěs pro připojení přepravního vozíku a nastavitelného nosiče nářadí, přičemž součástí závěsného nosníku je v přední části unášeč čelního závaží – BZN – 002. Hmotnost tohoto závaží činí 33 kg. Odlitek skříně pak disponuje místem při připojení přídavného nosníku pro případná čelní závaží, který lze osadit až čtyřmi kusy závaží, kdy hmotnost každého z nich činí 5 kg. Závity pro upevnění závaží disponují také pojezdová kola o rozměru 12´´, která jsou navíc opatřena aretační západkou pro „uzavření“ kol, kdy se během tahových prací přenáší výkon motoru na obě pojezdová kola.

 

Orba a zpracování půdy

Orba je u modelů Vari a Vari Economic záležitostí oboustranného pluhu s typovým označením APH – 352, který je určen pro pracovní záběr i hloubu do 180 mm, přičemž díky nastavovacímu tělesu je možné tyto hodnoty měnit v závislosti na půdních podmínkách. Toto nastavovací těleso umožňuje nastavování sklonu nářadí v horizontálním i vertikálním směru. Pojezdová kola o rozměru pneumatik 5.00 – 12 lze pro další zvýšení trakce osadit orebními návleky. Klasická kola o rozměru 8´´ a 12´´ lze nahradit ocelovými koly pro proorávání hrůbků brambor, případně dalších druhů zeleniny a plodin obecně. Alternativou k otočnému pluhu jsou pluhy jednostranné s označením APJ – 018 v levostranném nebo pravostranném provedení. Model Economic pak využívá pro orbu ocelová orební kola, neboť tažná náprava u tohoto jednoduššího modelu disponuje menšími koly bez závaží, a to s rozměrem 8´´. Dalším nářadím, které slouží pro přípravu půdy, jsou radličkový kypřič AKY – 356 osazený pěti různě nastavitelnými slupicemi s výměnnými špičkami a pracovní záběr lze nastavit až do šířky 700 mm. Obdobnou práci umožňuje provádět kombinátor se šípovými radličkami a zadním opěrným prutovým válcem, přičemž záběr kombinátoru činí taktéž 700 mm.

Pro urovnání hrubé brázdy je k dispozici smyk s nastavitelným úhlem smyčkovacích desek o záběru 1000 mm. Dalším nářadím, které se využívá k urovnávání povrchu půdy, jsou třířadé hřebové brány BH – 138 s nastavitelným záběrem 900 – 1380 mm. Tam, kde je vyžadováno důkladné zpracování, se osy kol nahrazují nástavci rotavátoru, pro těžké půdy jsou určeny nástavce AKY – 357 o záběru 1100 mm, pro lehčí půdy pak slouží nástavce AKY – 358 o záběru 800 mm, přičemž je možné díky kombinaci sekcí vytvářet záběry 210 – 1150 mm. Pro model Economic pak slouží nástavce o celkovém záběru 950 mm. Mezi půdozpracující nářadí je možné zařadit také hrobkovací radlice SV – 1 spolu s nosičem MM1 – 001, který umožňuje agregaci dvojice radlic pro vytváření hrůbku jedním přejezdem. Brambory, ale také další kořenovou zeleninu lze vyorávat jedním ze dvou typů prutových vyorávacích radlic, které se rovněž agregují prostřednictvím nastavitelného závěsu. Pro snazší provádění některých pracích slouží nosič nářadí AV – 3, který představuje rozšíření jednoosého malotraktoru a je alternativou k dvounápravovým traktorům a slouží především pro agregaci kypřičů nebo hřebových bran z oblasti zpracování půdy a také k dalším pracím, například při odhrnování sněhu. Nosič, který nachází využití zejména na velkých plochách, disponuje nosnou nápravou, nožní a ruční brzdou, pákovým ovládáním závěsu a sedačkou obsluhy.

 

Pro aktivní nářadí

Jak již bylo řečeno, tak koncepce Vari využívá možnosti použití jedné pohonné jednotky pro více typů převodovek. Alternativním převodovým ústrojím je převodovka DSK – 316, která je osazena menšími koly s pneumatikami se šípovým vzorkem. Kola lze pro vyšší trakční schopnosti opatřit sněhovými řetězy. Její konstrukce využívá šnekového soukolí v olejové lázni a je opatřena vývodovým hřídelem s nástavcem pro výměnu nářadí, které se zajišťuje aretačním kolíkem. Také zde výrobce využívá odstředivé spojky pro plynulý rozjezd. Vývodový hřídel lze odpojit z provozu, přičemž převodové ústrojí DSK – 316 se dodává v provedení s jedním rychlostním stupněm určeným pro jízdu vpřed, nebo jedním stupněm pro jízdu vpřed a jedním pro jízdu vzad, přičemž tuto převodovku lze opět agregovat s tzv. sulkou, avšak odlišné konstrukce nežli je tomu v případě převodovky DSK – 317. Mezi příslušenství patří bubnová sekačka Samson – 56 o záběru 560 mm s jedním bubnem, alternativu představuje lištový žací stroj s typovým označením LSE – 120 o záběru 1170 mm. Existuje-li požadavek pro další využití travní hmoty – sušení sena, nabízí výrobce pro tuto předovku pásový obraceč a shrnovač OP se záběrem 1000 nebo 1200 mm s nivelačními a polohovatelnými vodicími koly otočnými o 360°. Pro údržbu travnatých ploch je určen rovněž přídavný mulčovač o šířce 520 mm, který nese název Tajfun – 52. Mezi další aktivní nářadí je možné zařadit sněhovou frézu, která nese označení SF – 55 a je konstruována jako dvoustupňová. Nabízí pracovní záběr 550 mm a je osazena polohovatelným metacím komínem a koncovkou.

Pro úklid je určeno několik typů zametacích kartáčů v provedení KV – 100 / Z o šířce válce 1000 mm nebo KV – 100, který nabízí stejný záběr, ale je doplněný sběrným boxem a kropicím zařízením. Tato převodovka pak může být doplněna ještě pasivním nářadím –  sněhovou radlicí o záběru 850 mm s typovým označením ASR – 2 V, která se agreguje prostřednictvím nástavce vývodového hřídele. Tento typ radlice nabízí rovněž výrobce pro převodovku typu DSK – 317, kde se agreguje do závěsu opatřeného na konci stejnou „hubicí“ jakou je opatřen vývodový hřídel. Závěs pak nahradí závěsné zařízení BZN – 002 určené pro čelní závaží a přípojné příslušenství. Pro skříň DSK – 317 nabízí výrobce rovněž radlici ASR – 1000 o záběru 1000 mm, která je opatřená jako modely o šířce 850 mm pryžovým břitem a navíc nabízí odpružení dvojicí vinutých pružin. Mezi pasivní příslušenství patří rovněž vozík s názvem Mula – 150. Kromě přípojného aktivního nářadí nabízí výrobce rovněž speciální převodovky s integrovaným nářadím, které jsou určeny pro připojení k pohonné jednotce stejným způsobem, jako v případě převodových skříní řady DSK. Zde se jedná o bubnový žací stroj s typovým označením BDR – 650 ve variantě pro dvoutaktní a čtyřtaktí agregáty, a nabízí pracovní záběr 622 mm. Dalšími pomocníky jsou rotační plečka RP – T2 / S, kterou lze nastavit ve čtyřech pozicích pro záběry 160 / 220 / 320 / 380 mm a pracovní hloubka činí 20 – 80 mm. V nabídce nechybí čerpadlo a drtič zahradního odpadu.

 

Pro menší plochy a zahrady

Jako univerzální jednoosý malotraktor je možné označit Vari Pony II A, který nabízí kompaktní rozměry a jiná konstrukční řešení, nežli modely Vari s převodovkami DSK. Jedná se rovněž o stavebnicový systém, který využívá pohonné jednotky Honda o zdvihovém objemu 160 cm3 a nabízí výkon 4,1 kW (5,5 k). Hnací agregát je pevně spojený s převodovou skříní, která nabízí dva rychlostní stupně pro dosahování pojezdové rychlosti směrem vpřed 3,5, respektive 10,4 km/h. K nosné konstrukci jsou rovněž upevněna vodicí madla, které jsou výškově a stranově nastavitelná. Obecně můžeme říci, že první rychlostní stupeň je určen pro pracovní nasazení s pasivním a aktivním příslušenstvím, druhá slouží pro práci s nástavci rotavátoru a práce spojené s dopravou. Malotraktor se dodává v provedení s pojezdovými koly o rozměru 8´´, která využívají stejný systém aretace, jako je tomu v případě orebních kol o rozměru 12´´ u modelu Vari s převodovkou DSK. Kola lze opatřit orebními návleky pro zvýšení trakčních schopností, záměnou kol za nástavce rotavátoru získáme rotační kypřič s pracovním záběrem 610 mm a malotraktor je ještě doplněný předním přepravním kolečkem odlišné konstrukce nežli u modelů Vari a Vari Economic. Pro orbu doporučuje výrobce doplnit Vari Pony přídavným závažím.

Výkon motoru se přenáší prostřednictvím řemenového převodu, přičemž změna převodového poměru se dosahuje změnou pozice řemenu. Aktivace pojezdu probíhá prostřednictvím napínání řemenového převodu bovdenovým táhlem ovládaným na vodicích madlech. Převodové ústrojí pro pohon kol či nástavců rotavátoru pak využívá mechanického systému se šnekovým soukolím uloženým ve skříni tvořené odlitkem a pracuje v olejové lázni. Veškeré aktivní a pasivní nářadí se připojuje přímo k tomuto malotraktoru prostřednictvím nosiče čelních adaptérů NAP, nebo unašeče, který je popsán výše v souvislosti s modely s převodovkami DSK. Zejména nářadí pro zpracování půdy je pro všechny jednoosé malotraktory společné, stejně jako některé typy sněhových radlic, které jsou osazeny různým typem závěsu. Aktivní, čelně nesené nářadí zahrnuje u tohoto modelu bubnovou sekačku ASP – 60 B o záběru 585 mm s jedním bubnem osazeným čtyřmi noži a zametací kartáč MOPS o záběru 850 mm. Stejně jako všechny výše popsané modely Vari lze tento malotraktor opatřit přípojným vozíkem. Jedná se o přípojný vozík s obchodním názvem ANV – 350 a jak název napovídá, činí jeho užitečná hmotnost 350 kg. Vozík je vybaven odpruženou sedačkou. Nabídku techniky pro zpracování půdy uzavírá v úvodu zmiňovaný rotavátor, který v případě výrobce Vari nese označení K – 60 a nabízí pracovní záběr 600 mm. Pracovní hloubka činí podle údajů výrobce do 60 mm. Tento jednoúčelový model je osazen motorem Loncin, který nabízí výkon 3,7 kW (4,9 k), disponuje jedním stupněm pro pohyb směrem vpřed a převodové ústrojí využívá řemenového a šnekového způsobu přenosu točivého momentu. Vodící madla jsou nastavitelná ve třech polohách a součástí výbavy je přední vodicí kolo a zadní ostruhová radlička pro aretaci rotavátoru během kypření půdy. Nástavce rotavátoru jsou opatřeny ochrannými bočními disky. Hmotnost zařízení činí 45 kg.

 

Ing. Filip Javorek, spolupracovník redakce

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 10/11 časopisu Komunální technika

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *