Vedou občané Kraje Vysočina

Občané České republiky v loňském roce výrazně pomohli životnímu prostředí díky vytřídění více než 483 tisíc televizorů, 197 tisíc počítačových monitorů a 3872 tun drobných elektrospotřebičů. Recyklací tolika spotřebičů Češi ušetřili např. 8,67 milionů tun ropy, 197 tisíc MWh elektrické energie a 892 milionů litrů vody. Toto množství vody odpovídá například spotřebě pražských domácností za rok. V nejlepším z krajů, na Vysočině, ušetřil každý občan tříděním elektroodpadu 5,64 kg skleníkových plynů.

Vyplývá to z environmentálního vyúčtování provedeného neziskovou organizací ASEKOL. Analýza potvrzuje přímý a pozitivní dopad zpětného odběru elektrozařízení na životní prostředí. Dokazuje navíc, že i jednotlivec může pomoci při ochraně ekosystému Země.
Environmentální vyúčtování připravuje nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem a ekologickou likvidací vysloužilých elektrozařízení. Vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a od letošního roku nově i drobného elektra až do okamžiku finální recyklace. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. V podobě certifikátů výsledky ASEKOL v těchto dnech rozesílá obcím, aby se každý občan mohl dozvědět svůj přínos ochraně životního prostředí.
„Environmentální vyúčtování jasně dokazuje, že získávání druhotných surovin recyklací elektroodpadu je pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země,“ říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. „Už zpětný odběr a odborná recyklace jednoho televizoru totiž ušetří 2,9 litru ropy nebo 162,4 kWh elektrické energie,“ dodává Ansorgová. Televize a počítačové monitory přitom tvoří 78 % objemu zpětně odebraných elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému ASEKOL, drobné elektrospotřebiče 22 %.
Společnost ASEKOL sběrem a recyklací televizí, monitorů a drobného elektra v ČR jen za loňský rok uspořila například 8,67 milionů litrů ropy, které by vystačily na 3090 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou, nebo 197 000 MWh elektřiny, což je průměrná spotřeba Prahy za 15 dní. Zároveň se ušetřilo 892 milionů litrů vody, což odpovídá množství, které za rok vypijí Pražané.
Mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na obyvatele nejlépe Kraj Vysočina, kde se podařilo sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížit produkci CO2 o 5,64 kg na jednoho občana. Takové množství CO2 vyprodukuje automobil za 36 km jízdy. Na druhém místě skončil Zlínský kraj a na třetím Pardubický kraj. 
 
Ilustrační foto

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *