Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás přivítal na prvních stránkách již šestého ročníku časopisu Komunální technika a za celou redakci i vydavatelství Profi Press popřál všem, kteří si naše periodikum na rok 2012 předplatili, nebo jej alespoň čtou, hodně osobních a pracovních úspěchů a pokud možno poklidný průběh následujících měsíců.

Co přinesou, zatím nemá zřejmě nikdo z nás nejmenší tušení a můžeme jen doufat, že se nepotvrdí katastrofické scénáře, jež se v posledních týdnech roku 2011 ozývaly s ohromující silou takřka na všech frontách. Po mírném optimismu s vidinou blížícího se konce celosvětové ekonomické krize, či alespoň výraznému zmírnění jejích dopadů, který provázel průběh loňského roku, nastalo opět období nejistot a určitého temna.

K ideálu, kdy budou mít uživatelé dostatek finančních prostředků na nákup nové moderní techniky, s jejíž pomocí podstatně vylepší životní podmínky občanů měst a obcí, bude mít nastávající období podle mnoha signálů zřejmě hodně daleko. Mnohde se tak kupující dostanou nechtěně do situace, ve které jediným aspektem výběru nového stroje bývá jeho pořizovací cena bez ohledu na kvalitu, životnost i technickou specifikaci a vlastností využitelných v daných podmínkách. Přitom v druhém desetiletí 21. století by měla rozhodovat jednoznačně kvalita a technické vymoženosti používané mechanizace…

Pro usnadnění výběru vhodné techniky, jejíž paleta je na tuzemském trhu více než široká, bychom samozřejmě rádi přispěli i my. A to nejen na stránkách měsíčníku, který se snaží pravidelně mapovat technické novinky i seznamovat s praktickými zkušenostmi s používanými stroji. Stejně jako vloni vyjde jako samostatná příloha únorového čísla tabulkový přehled žací techniky obohacený o nové modely, na podzim potom chystáme podobný přehled techniky vhodné pro letní i zimní údržbu komunikací (zametací technika, sněhové radlice, frézy a podobně). V zářijovém kalendáři akcí pochopitelně nebude ani letos chybět Den zahradní a komunální techniky v Havlíčkově Brodě. Stejně jako předcházející ročník bude tato akce dvoudenní s bohatým doprovodným programem.

Nezbývá než věřit, že návštěva této prezentační akce či jiné výstavy nebude mít pouze formální ráz a že si nové stroje i přes omezenou solventnost zájemců o ně cestu ke svým potenciálním uživatelům najdou.

 

Roman Paleček   

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *