Třídění s dvojím přínosem

Co s nepotřebným použitým oblečením? Vyhodit ho? Darovat? Může vlastně tato komodita ještě někomu pomoci? Společný projekt občanského sdružení Diakonie a roudnické akciové společnosti Meva v praxi dokazuje, že rozhodně ano.

Ze speciálních kontejnerů pro sběr textilu putují oděvy na třídící linky, což pomáhá zaměstnávat lidi, kteří by jinak byli bez práce. Další sociálně slabší spoluobčané profitují přímo z toho, co se v kontejnerech nashromáždí a následně vytřídí.
Diakonie Broumov, která provozuje především azylové domy, se stará od roku 1993 o lidi, kteří se z jakýchkoliv důvodů octli na okraji společnosti. Vedle poskytnutí přístřeší je ale neméně důležitá i možnost jejich pracovního uplatnění u třídících linek a výdeje oblečení. Výdajových míst provozuje Diakonie po celé republice aktuálně třicet a každoročně v nich přerozdělí na 2500 tun textilu.
„Zjednodušeně lze systém popsat tak, že ze sběrného místa obnošeného oblečení, bot či domácích potřeb se materiál odváží na nádraží, tam překládá do vagónů a z ekologických důvodů odesílá po železnici do Broumova,“ vysvětluje šéfka projektu Nepotřebné věci potřebným lidem Lenka Wienerová a pokračuje: „Tady veškerý materiál uskladňujeme a postupně předáváme k dalšímu zpracování. Na něm se podílí zhruba padesát lidí, kteří tak mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují ke vstupu na otevřený trh práce, a tedy návrat do společnosti.“
Na začátku celého „recyklačního“ procesu ale musí být kontejner, jichž po našich městech zatím moc vidět není. Zčásti je to i tím, že veřejnost o třídění obnošeného oblečení moc neví a lidé si často myslí, že věci ze sběrných kontejnerů končí rozstříhané jako hadry pro využití v průmyslu. Z města s deseti tisíci obyvateli se za rok „vytěží“ 25 tun použitých oděvů. Kromě již zmíněných efektů není zanedbatelná úspora na manipulaci s komunálním odpadem a jeho následné zpracování.
Požadavkům broumovských vyšla vstříc roudnická akciová společnost Meva, tradiční výrobce kontejnerů a nádob na odpad, která vyrábí pro Diakonii malé kontejnery o objemu 2 m3 a větší, jež pojmou až 12 m3 textilu; vyjádřeno hmotností zhruba od 250 kg do 1,5 t oblečení. Nyní Meva, a. s., vyvíjí středně velké nádoby pro sběrné dvory. Pro úplnost dodejme, že Diakonii vybavila také manipulačními sítovanými kontejnery pro třídící linku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *