Prioritou je práce pro město

V roce 1996 byla městem Bechyně ležícím na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutná jako stoprocentním vlastníkem založena společnost BYTENES. Firma je organizována ve dvou střediscích. To první pečuje o bytový i nebytový fond v majetku města a druhé zabezpečuje technické služby. Společnost také nabízí své služby pro občany města, okolní obce i podnikatelské subjekty.

Služby pro město, které představují zhruba 80 procent činnosti, zahrnují kromě správy a údržby bytového a nebytového fondu komplexní náplň práce technických služeb. Společnost BYTENES, kde pracuje 25 zaměstnanců (v létě se jejich počet navyšuje zhruba o dalších deset), se stará v Bechyni o letní i zimní údržbu komunikací a chodníků, udržuje veřejnou zeleň, vykonává zemní práce, provozuje dětská hřiště, veřejné koupaliště i WC a v její správě je i sběrný dvůr a kompostárna. Administrativně se stará též o pohřebiště, jehož provoz vlastní město a se specializovanou firmou spolupracuje na údržbě veřejného osvětlení. Další spolupráci navázala společnost BYTENES s firmou COMPAG Votice, která se zabývá svozem komunálního odpadu. Tato firma vybavila provoz technických služeb vozidlem Mercedes Actros 2532 s jehož pomocí je řešen také svoz separovaného odpadu. Odpadkové koše a hůře přístupná místa jsou svážena nosičem Magma – VS 2 DL s příslušnou nástavbou.

„Společnost COMPAG hradí náklady na techniku i mzdy zaměstnanců, ale činnosti spojené se svozem odpadu vykonáváme zprostředkovaně my, což je pro město operativnější,“ říká jednatel společnosti BYTENES Bechyně Miroslav Král.

Seče se pouze se sběrem

Jednou z důležitých činností je starost o městskou zeleň. V katastru lázeňského města se zajímavým historickým jádrem a jednou z nejhodnotnějších městských památkových zón v České republice je třeba udržovat 167 000 m2 veřejné zeleně, 1100 m2 živých plotů, 400 m2 záhonů a zhruba tisícovku stromů.

„Na základě smluv o dílo posečeme ročně 555 000 m2 zeleně, jelikož některé parkové plochy sečeme i pětkrát ročně. A veškeré sečení provádíme se sběrem a získanou hmotu zpracováváme v naší kompostárně. Tam se uplatní i materiál získaný ze soukromých pozemků. Kompost poté využíváme pro vlastní potřebu. Na sečení tak velkých ploch musíme být pochopitelně vybaveni odpovídající kvalitní technikou.Používáme ruční žací stroje Viking, přerostlé porosty zpracováváme bubnovým žacím strojem, významným pomocníkem je i malotraktor Starjet se sběracím košem. Ovšem největší penzum práce odvádí při sečení malotraktor BCS Vivid v agregaci se strojem Peruzzo Koala a samojízdný žací stroj BCS MA.TRA,“ seznamuje s organizací sečení zelených ploch vedoucí technických služeb Josef Fuka.

Pětiletá spolupráce

Zmiňovanou techniku dodala do Bechyně společnost SOME Jindřichův Hradec. S touto firmou spolupracují bechyňští posledních pět let a je třeba říci, že k plné spokojenosti. V předchozích letech byly se zastaralou technikou, ostatně jako leckde jinde, potíže. Nové stroje, na jejichž pořízení finančně přispělo město, výrazně vylepšily ekonomiku i produktivitu provozu.

„Městské zastupitelstvo věnuje údržbě zelených ploch lázeňského města zvýšenou pozornost, proto je modernizace strojového parku nutností. A spolupráce se společností SOME je ku prospěchu věci. Nákup nové techniky samozřejmě podléhá výběrovému řízení, ale technika od jindřichohradeckého dodavatele v něm slavívá úspěchy. Kromě již zmiňovaných strojů používáme například jednoosý nosič BCS a s úklidem pomáhá kromě speciálního podvozku IFA v Bechyni samojízdný zametač Azura K 2. Malotraktor Vivid 400 nezahálí samozřejmě ani v zimním období, kdy je nasazen v agregaci s čelní sněhovou radlicí a sypačem. V zimě pomáhají s úklidem také dva traktory se sněhovými pluhy a se šípovou radlicí pracuje také nosič Magma. Pochopitelně i v Bechyni se potýkáme s nástrahami chodníkového zákona, ale naštěstí zhruba polovina majitelů objektů nám vychází vstříc a zimní údržbu řeší svépomocí, jinak bychom kompletní zimní úklid města nemohli zvládnout,“ hodnotí Miroslav Král.     

„Jen někteří vlastníci prostranství a komunikací mají k úklidu a údržbě poněkud laxnější přístup, což nám samozřejmě někdy kazí celkový dojem,“ podotýká Josef Fuka.

A co do budoucna?

S obnovou a modernizací strojového parku se v Bechyni počítá i v příštích letech. Obnova techniky probíhá v konzultaci s městským zastupitelstvem. Městský rozpočet je sice napjatý, ale pokud je potřeba nových strojů podložena kvalitními argumenty, nutné finance se najdou. Důležitou roli hrají pochopitelně i dotační programy. Na vyhlášení výzvy čeká například projekt na vybudování nového sběrného dvora, na který je již připravený pozemek a zaregistrována byla i žádost na dotační titul na zlepšení kvality ovzduší. Přibýt by tak do technického parku mohl další stroj z portfolia společnosti SOME JH, víceúčelový univerzální nosič JUNGOJET se zametací nástavbou.

 

Roman Paleček

Celý článek je uveřejněn v čísle 5/11 časopisu Komunální technika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *