Filtr

Celoročně využitá rolba

Zvykli jsme si, že každoročně upravují v horských střediscích lyžařské stopy, jsou neocenitelnými pomocníky horské záchranné služby, zajišťují dopravu a zásobování horských chat. Zkrátka rolby patří k horám stejně jako zimní sporty a horská turistika. Kromě toho však mohou tyto obratné a výkonné stroje zastávat také řadu jiných činností v...

Kategorie: Nezařazené

Jednoosé nosiče nářadí a žacích lišt

Pro tento druh zahradní a komunální techniky se za několik desetiletí, kdy se využívají, vžily různé názvy. Jednoosé kultivační traktory, dvoukolové malotraktory, kultivátory, „terra“ a další. Také každý z výrobců používá pro produkty různá označení. Co se správných názvů týká, ty by měly především vycházet z konstrukce a nasazení, a...

Kategorie: Nezařazené

ALU plechovky – odpad, který má budoucnost

Hliníkové plechovky jsou v rámci sběru vytříděných složek komunálního odpadu v České republice v pozadí zájmu. Je to způsobeno nízkým výskytem tohoto druhu nápojového obalu. V praxi se však začíná projevovat nový trend, který bude nutit výrobce, obce i svozové firmy k zavádění odděleného sběru nebo kombinovaného sběru ve stávajících...

Kategorie: Nezařazené

Žhavá novinka klepe na dveře

Jedním z největších evropských výrobců nástaveb na svoz komunálního a průmyslového odpadu je španělská společnost Ros Roca. Má za sebou více než padesátiletou tradici a z její současné produkce lze jmenovat i myčky odpadových nádob, pneumatické systémy na sběr odpadů a třídičky. Zabývá se i problematikou bioplynových stanic.

Kategorie: Nezařazené

WATENVI souběžně s URBIS INVEST

V termínu od 25. do 27. května 2010 se Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI poprvé uskuteční zároveň s Mezinárodním veletrhem investičních příležitostí, rozvoje regionů, komunálních technologií a služeb URBIS INVEST. Propojením těchto vysoce odborných veletrhů dochází k vytvoření komplexní platformy pro prezentaci a řešení problematiky rozvoje podnikání, regionů, měst...

Kategorie: Nezařazené

Univerzálnost prospívá ekonomice

Při výčtu techniky pro svoz odpadů nemůžeme pominout značku Multicar. Tato vozidla mají snad všechny podniky komunálních služeb. Jak název napovídá, nejedná se zdaleka jen o vozy pro tyto účely, ale hlavní předností je univerzální využití této techniky, která pomáhá na stavbách, vodohospodářům, zahradníkům, lesníkům, v průmyslu a dalších odvětvích.

Kategorie: Nezařazené

Hierarchie nakládání s odpady

Česká právní úprava nakládání s odpady je obsažena především v zákoně o odpadech a v jeho prováděcích předpisech. Na tuto problematiku se vztahují i další zákony, např. o ochraně ovzduší. Jelikož je Česká republika členským státem Evropské Unie, je povinna do svého právního řádu implementovat komunitární předpisy. V současné době...

Kategorie: Nezařazené

Zvýhodněné úvěry pro obce

Nejen podnikatelé, ale i obce se potýkají s nedostatkem peněz. Na prostředky pro financování infrastruktury mohou dosáhnout i prostřednictvím zvýhodněných úvěrových programů Českomoravské záruční a rozvojové banky. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nabízí obcím dva programy dlouhodobých zvýhodněných úvěrů, a to Obec 2 a Mufis 2.

Kategorie: Nezařazené

Po ťažbe nastupujú frézy na pne

V obciach je len veľmi málo plôch, na ktorých nie sú kerové a stromové porasty. Kerové a stromové porasty nás obklopujú a patria odjakživa k životu ľudí. Niektoré rastú v súlade s prianím ľudí, iné ľuďom časom prekážajú a ďalšie sa stávajú nebezpečnými (suché, spráchnivené), prípadne nevhodnými a nežiaducimi pre...

Kategorie: Nezařazené