Nejnovější technologie a legislativa ve vodním a odpadovém hospodářství

Řešíte problematiku čištění odpadních vod či srážkové vody, protipovodňová opatření a nebo odpadové hospodářství? Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI je zde právě pro vás! V tradičním jarním termínu od 24. do 26. května na brněnském výstavišti máte možnost získat komplexní nezávislé odborné informace.

Přehlídka vystavovatelů a odborný doprovodný program U stánků vystavovatelů naleznete nejnovější technologie a produkty v oborech vodního a odpadového hospodářství, ale i z oblasti environmentálních technologií. Máte tak jedinečnou možnost srovnání konkurenčních produktů! Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program zaměřený na financování, novou legislativu a další novinky ve vodním a odpadovém hospodářství.

Novela zákona o vodách reaguje na vývoj ve vodním hospodářství Jedním z hlavních témat doprovodného programu bude novela zákona o vodách. Pro vodní hospodářství přinesla několik zásadních změn, a to zejména úpravu plánování v oblasti vod, posílení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení srážkových a zneškodňování odpadních vod.
„Pro obor vodovodů a kanalizací je zásadní změnou posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které se podařilo prosadit na roveň ochrany vodních ekosystémů. Tato změna zajistila legalizaci odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění zásobování obyvatelstva v mimořádných situacích a možnost regulace nakládání s vodami v případě využití vodních zdrojů vymezených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací. Další významnou změnou je nový pohled na hospodaření se srážkovými vodami,“ uvedl Ing. Barák, předseda představenstva SOVAK ČR.
Vodní zákon obsahuje také obecnou povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem. Ten stanovuje kritéria pro vymezení stavebního pozemku tak, aby bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné užití. Důležité pro obor vodovodů a kanalizací je nové vymezení vztahu srážkových vod k odpadním vodám.

WATENVI představí také vše o legislativě v odpadovém hospodářství Nejnovější informace o vývoji legislativy v oblasti odpadového hospodářství bude hlavním tématem semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Ten se na brněnském výstavišti bude konat ve dnech 24. – 26. května 2011. Blok přednášek připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO-VÚV TGM, v.v.i. na první den veletrhu a uskuteční se 24. května od 10 hodin v pavilonu P, v přednáškovém sále P4.
Zahájí jej přednáška ředitelky odboru odpadů MŽP RNDr. Zdenky Bubeníkové o novele zákona o odpadech, jež reaguje na povinnost České republiky transponovat do prosince 2010 novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) z listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. Novela má umožnit zlepšit celý systém odpadového hospodářství v ČR, které se zaměřuje na materiálové a surovinové úspory.

Praktické ukázky protipovodňových opatření V bazénu před pavilonem Z se tradičně uskuteční praktické ukázky různých typů protipovodňových opatření od mobilních stěn, ochrany staveb přes měřící zařízení, až po techniku a vybavení jednotek integrovaného záchranného systému. Ukázky vycházejí ze zkušeností minulých ročníků, budou komentovány a doplněny video-prezentacemi na velkoplošné LED stěně. Součástí programu venkovní expozice u bazénu budou 2-3 hodinové workshopy zaměřené na seznámení se s technikou, přístroji i počítačovými aplikacemi, které mohou být užitečné pro práci povodňové komise nebo dispečinku.

Chcete si zjednodušit vstup na veletrh? A navíc i ušetřit? Využijte on-line registrace na www.watenvi.cz! Usnadníte si nejen vstup na veletrh a odborný doprovodný program, ale navíc získáte i vstupenku za zvýhodněnou cenu! Po vyplnění několika identifikačních otázek Vám bude zasláno elektronické potvrzení registrace. Po jeho předložení na registračních místech při vstupu do areálu výstaviště bude vyměněno za plnohodnotnou vstupenku.
Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI tvoří Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – Kanalizace, jejímž pořadatelem je SOVAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.
Více informací na www.watenvi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *