Náměstí se opět převléklo do oranžové

Již pošesté uspořádala akciová společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města poskytující komplexní služby v oblasti čištění, zimní a letní údržby komunikací, péče o zeleň, svozu odpadů a kontejnerů a provozu sběrného dvora tradiční Den s Komwagem. Akce se uskutečnila koncem května na pražském náměstí Míru.

Příjemný den proběhl za přispění jednoho z hlavních akcionářů společnosti, Městské části Prahy 2, jež při této příležitosti prezentovala především své projekty Čistá dvojka a 2 proti graffiti. Program Čistá dvojka pro rok 2012 navazuje na úspěšný projekt z let 2009 až 2011, jehož cílem vzbudit u občanů větší zájem o dění v místě, kde žijí nebo pracují. Městská část v tomto projektu úzce spolupracuje právě se společností Komwag a partnery programu jsou společnosti EKO-KOM a od loňského roku též Asekol. Zástupci obou partnerských společností se pořádané akce pochopitelně zúčastnili. Společnost EKO-KOM měla pro děti připraven výukový program známý jako TONDA OBAL. Firma ASEKOL, zajišťující třídění elektroodpadů, přistavila na náměstí Míru speciální červený kontejner, do nějž mohou na Praze 2 občané odkládat malou nepotřebnou elektroniku. Ti pozorní jistě ví, že tuto novinku na obvodě Prahy 2 potkají již na pěti místech.
Pro návštěvníky Dnu s Komwagem byla akce také příležitostí k seznámení s moderní technikou, kterou firma používá pro svoz komunálního odpadu a na chvíli se stát obsluhou či řidičem vozidla se svozovou nástavbou. Další službou, kterou Komwag prezentoval, bylo mytí odpadních nádob. Pro zajištění této služby firma zakoupila speciální vozidlo, které se o tuto činnost stará. V současné době je na území hlavního města Prahy Komwag teprve druhou společností, která tímto vozidlem disponuje.

Bohatý program zaujal

Návštěvníci akce provázené moderátory Daliborem a Adélou Gondíkovými si mohli užívat bohatý program s hudebním doprovodem, který obstarala skupina Hamleti. Zdařilou exhibicí na jednokolce se blýskl mistr České republiky Adam Greža, nezaostala ani BMX Show mistra republiky v této disciplíně Dominika Nekolného. Pro sportovně založené a odvážnější děti byla přichystána nafukovací horolezecká stěna. Ti, kteří tak vysoké sportovní ambice nemají, si mohli užít na obří skluzavce či ve skákacím hradě.
Zpestřením byla instalace bazénu s velkou fontánou, kterou mohli návštěvníci sami uvádět do provozu a regulovat její činnost. Bazén zároveň posloužil i jako předváděcí vodní plocha pro RC modely lodí , jejichž řízení si mohli příchozí také samozřejmě vyzkoušet.
Nechyběla ani výstavka sběrných dvorů a ukázka zametací techniky, jež se stará o čistotu města. Díky slunečnému počasí a velkému zájmu občanů všech generací se Den s Komwagem letos na náměstí Míru opravdu vydařil a přinesl nejen zábavu, ale i poučení.

Popisek:

Ani letos nechyběla na akci ukázka komunální techniky, kterou společnost Komwag využívá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *