Kooperační fórum a výstava pro životní prostředí v Macau

Ve dnech 29. – 31. března 2012 se konalo v Macau Mezinárodní kooperační fórum a výstava pro životní prostředí (2012MIECF), jde o největší akci pořádanou v Číně.

Evropská obchodní komora v Hong Kongu zajistila proto pro vybrané účastníky z Evropské unie zvláštní výstavní pavilon a následně český konzulát v Hong Kongu zajistil pro pět českých vystavovatelů (dvě asociace, dvě firmy a konzulát) stánky a ubytování zdarma. Vzhledem k významu a odbornému zaměření a dobrým vztahům České asociace odpadového hospodářství s ministerstvem zahraničních věcí se podařilo s vicekonzulem v Hong Kongu Ing. Danielem Blažkovcem domluvit, že se ČAOH dostalo té cti, moci se této významné události též zúčastnit.
Macao bylo po staletí až do 20. prosince 1999 malou Portugalskou kolonií, ze které se nyní stává největší a nejbohatší obchodní centrum Číny. Skládá se z poloostrova a několika menších ostrůvků, celkem má rozlohu pouhých 23,5 km2, ale za to tam žije přes 450 000 obyvatel, což ho činí nejlidnatějším územím na světě. Z Evropy je nesnadnější se tam dostat letecky přes Hong-Kong a pak 40 km po moři rychlolodí do Macaa. Portugalskou koloniální historii v něm již zatlačuje hypermoderní architektura výškových budov a hotelů s obrovskými casiny, jejichž obrat již zastínil obrat gamblerů v americkém Las Vegas. V souvislosti s těmito obrovskými finančními zisky roste tomu úměrně i hospodářská síla tohoto malého území Číny, což se odráží nejen na obrovských investicích čínské vlády, ale i na vzrůstající politické úloze tohoto území, které si zachovalo, oproti Číně, bezvízový status.
To vše ho předurčuje i pro konání významných mezinárodních výstav a kooperačních fór, zvláště když je to usnadněno jejich konáním v obrovském hotelovém a nákupním komplexu Venetian, kde je i několik obřích výstavních hal včetně parkovišť pro auta. Vystavovatel, aniž by musel vyjít z hotelu, se tak po pár set metrech hotelovými chodbami dostane až do výstavní haly, a pokud chce, může použít ve 3. patře i gondoliéru v umělém vodním kanálu a s umělou oblohou nad hlavou, k nerozeznání od té pravé.
Výstavní haly byly už stejné, jako ty naše evropské, samozřejmě klimatizované, ale bez venkovních výstavních ploch, takže i větší výstavní exponáty (například obří autobusy na baterie) byly uvnitř. Po architektonické stránce byly čínské stánky na velmi dobré úrovni, ze zahraničních vystavovatelů tam pak byly zastoupeny především USA, některé okolní státy a pak především velký společný pavilon Evropské unie. Jak velký význam je přikládán této výstavě, bylo patrné již z toho, že ji zahajoval předseda macajské vlády a zúčastnilo se ho několik čínských ministrů.

Důraz na ochranu životního prostředí

Čínské stánky byly zaměřeny především na ochranu životního prostředí (pro nás např. nezvyklé autobusy na baterie nebo terénní čtyřkolka na plyn) a na zpracování odpadů (elektroodpadů, lisování KO, výstavba spaloven, a především problematika zpracování bioodpadů z potravin, která je začíná trápit asi nejvíce, byť se má u nás mylně stále za to, že potravin nemají nazbyt). Bohatě byly také zastoupeny též jejich různé výzkumné instituce a odborné asociace. Stánek USA nabízel pohotově různé způsoby kompostování s využitím moderních technologií. Velký pavilon Evropské unie se spoustou jednotných malých stánků pak nabízel buď nové technologie, nebo účast jednotlivých firem.

Úspěšné vystoupení českých firem

Česká republika tam měla zastoupení v pěti stáncích, tedy po Německu nejvíce z celé EU, což je výbornou vizitkou dobré práce našeho konzulátu, konkrétně vicekonzula v Hong Kongu ing. Daniela Blažkovce, který českým vystavovatelům po celou dobu konání výstavy poskytoval neobyčejnou pomoc.
První dva dny byly určeny pouze pro odbornou veřejnost, takže návštěvnost nebyla veliká, za to poslední den byl určen již pro kohokoliv, takže hala praskala ve švech, přičemž zájem Číňanů se obracel logicky především na pro ně exotický pavilon Evropské unie. Pro konkrétní vážné odborné zájemce však bylo určeno speciální Mezinárodní kooperační fórum, kde si vystavovatel předem přímo zadal, o jaké partnery má zájem a s těmi se pak setkal v klidu v určenou hodinu v oddělené části haly se stolečky, což bylo dosti využíváno. Současně se tam konaly také různé odborné semináře pod heslem Zelené fórum – nový motor pro růst. S dorozumíváním nebyl problém, protože vše bylo kromě domácí čínštiny uváděno i v angličtině, a to i v hotelu či ve městě.
Na stánku České asociace odpadového hospodářství byly zastoupeny kromě ČAOH a FEAD Kovohutě Příbram nástupnická a.s. s nabídkou zpracování elektroodpadů a výrobků z olova, MALOUN s. r. o. s nabídkou recyklace a zpracování plastů, PTZ-LUX s. r. o. nabízel lisovací kontejnery a Bluetech s. r. o. své linky na zpracování odpadů a o jejich nabídku byl zájem. Případné další informace o odpadovém hospodářství v ČR podával výkonný ředitel ČAOH.
Vcelku lze proto hodnotit toto první vystoupení našich firem pod záštitou ČAOH a Evropské unie mimo Evropu a navíc zcela zdarma velmi kladně a věříme, že časem přinese kromě uznání pro náš obor nejen v rámci Evropské unie, ale i jihovýchodní Asie i nějaké konkrétní plodné kontakty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *