Autor
Kategorie:
Nezařazené

Kompostárna s moderní technikou

Kompostárna uvedená do provozu v roce 2006 leží v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou, v těsné blízkosti silnice I. třídy z Náměště n.O. do Třebíče. Je vybavena technikou zajišťující precizní a správný průběh kompostovacího procesu se zajištěním hygienizace a ochrany všech složek životního prostředí.

Kompostování v kompostárně CMC Náměšť nad Oslavou je rozděleno do dvou fází. První intenzivní fáze kompostování je zajišťována technologií řízeného aerobního kompostování francouzské firmy HANTSCH na provzdušňované ploše o velikosti 279 m2. Příprava surovin do zakládek kompostu je zajišťována kvalitním nadrcením na drtiči CHAMP 620D a namícháním tak, aby byly zajištěny podmínky pro optimální průběh kompostovacího procesu. V první intenzivní fázi jsou suroviny zakládány do tří hromad o rozměrech: základna 6,2 m, výška 2,4 m, délka 15 m.
Optimální aerobní podmínky rozkladu jsou zajišťovány vháněním vzduchu ventilátory do kanálů pod hromadami.Pod každou hromadou jsou dva větrací kanály, které jsou speciálně upraveny pro optimální množství příváděného vzduchu dle podmínek monitorovaných v celé zakládce. Větrací kanály zároveň slouží i k odvodu vody do sběrných sifonů. Počítačově řízený systém COMPOmatic automaticky zajišťuje přísun vzduchu ventilátory o příkonu 1,5 kW dle vyhodnocení průběžného monitoringu přítomnosti O2 a průběhu teplot (monitoring zajišťují sondy v založených hromadách). Protože není kontrola aerobního prostředí v zakládce ponechána pouze na lidském faktoru, je proces velmi kvalitně veden a tím urychlován. Zakládka, která může být vedena jako hygienizační, je přikryta speciální textilií.Současně je díky pečlivému monitoringu výrazně limitována emise plynů (pachové emise).
Pro druhou fázi – dozrávání kompostu – je využívána zbývající plocha kompostárny a dozrávání probíhá v pásových hromadách, které jsou podle potřeby překopávány taženým překopávačem kompostu CMC ST 300.
Výsledkem zpracovávání BRO popisovaným systémem je velmi kvalitní organické hnojivo – kompost.
Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *