Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Dvoububnové třídiče pro velkou šíři využití

V Plzni, Praze a Pardubicích proběhla v druhé polovině letošního měsíce dubna Demo tour Zemmler, kterou pro zájemce z řad komunálních, zahradnických i stavebních firem uspořádala společnost Eurogreen CZ. Návštěvníci mohli při praktických ukázkách posoudit práci dvoububnových třídičů různých kapacit a výkonů. V profesionálním nasazení se představily modely MS 1600...

Kategorie: Odpady

Vlastními silami na svoz komunálních odpadů

Jako nástupnická organizace bývalé příspěvkové firmy Technické služby města Chebu zahájila před dvaceti lety svoji činnost společnost CHETES, jejímž jediným vlastníkem je město Cheb. Firma spravuje a provozuje především majetek města a poskytuje služby nejen pro občany Chebu, ale i další právnické a fyzické subjekty i okolní obce. Rozsah komunálních...

Kategorie: Odpady

Vydali se cestou ekologického provozu

Společnost Technické služby Kutná Hora jsme navštívili naposledy před necelými dvěma roky. Již tehdy zde byl kladen velký důraz nejen na ekonomiku, ale též na ekologický provoz používané techniky. V tomto trendu pokračují v Kutné Hoře i nadále. Jedním z vozidel, které přispívá ke snížení emisí je Piaggio Porter CNG...

Kategorie: Odpady

Ekonomika velí být o krok napřed

Od roku 2002 působí v Zábřehu jako společnost s ručením omezeným stoprocentně vlastněná městem firma EKO servis. Nabídka jejích poskytovaných služeb je srovnatelná s náplní činnosti technických služeb působících ve středně velkých městech. Zahrnuje tedy provoz odpadového hospodářství, čištění města, péči o zeleň, mobiliář i veřejné osvětlení, zimní údržbu komunikací...

Kategorie: Odpady

Aktuální dotace pro odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obcí není ve většině případů samofinancovatelné z poplatků od občanů a je proto nezbytné dofinancovat vznikající náklady z rozpočtu obce. Proto je žádoucí využít poskytovaných dotací k dovybavení systémů sběru a zpracování odpadů a k realizaci preventivních opatření vedoucích ke snížení nákladů.

Kategorie: Odpady

Po dobrých zkušenostech s prvním drtičem pořídili další

Počátkem roku 1994 bylo rozhodnutím zastupitelstev měst a obcí okresu Litoměřice založeno Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) s cílem zajistit dlouhodobé řešení ekologického nakládání s komunálními odpady. Prvním úkolem bylo dobudování skládky odpadů a zabezpečení jejího provozu. Skládku provozuje od roku 1998 společnost SONO PLUS a kapacita skládky...

Kategorie: Odpady