Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Třídí Češi skutečně na jedničku, nebo si to jen myslí?

Výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR uvádí, že 87 % respondentů třídí běžný odpad vždy nebo často, více než tři čtvrtiny pak i nebezpečný odpad. Mnohdy skloňované úspěchy Čechů v třídění mají však málo společného s realitou. Podle údajů Ministerstva životního prostředí obyvatelé ČR v roce 2015 vyprodukovali...

Kategorie: Odpady

Skládkám zvoní hrana

Cirkulární ekonomika je pojem, který v současné době začíná být skloňován firmami a vládními institucemi v mnoha pádech. V zásadě totiž jde o udržitelný koncept, který může významnou měrou přispět ke snižování rychlosti globálního oteplování a zároveň generovat zisk v dlouhodobém měřítku. Evropská komise na začátku prosince roku 2015 přijala...

Kategorie: Odpady

Konference Oběhové hospodářství 2018

Jaké výzvy představuje akční balíček Evropské komise k oběhovému hospodářství pro český průmysl, státní správu a samosprávu? Na tyto a další otázky hledala odpovědi mezinárodní konference, kterou uspořádalo v Praze Evropské hnutí v České republice. ...

Kategorie: Odpady

Zařízení na nové využití odpadních plastů

S novou technologií na využití odpadních termoplastů přichází na trh třebíčská firma VIA ALTA. Technologie POLYBET, která využívá vlastností termoplastických polymerů - měknutí se vzrůstající teplotou a následné opětovné tuhnutí v jiné tvarové formě, byla vyvinuta společně s vědci z Latvijas Universitāte (Riga, Lotyšsko) a ČVUT Praha.

Kategorie: Odpady

Obyvatelé Šitbořic dostávají za třídění odpadu odměnu

Jihomoravská obec Šitbořice rozvinula velmi efektivní systém třídění odpadu. Mezi občany zafungoval specifický typ motivace a odpady tam nyní třídí 94 % domácností. Pokud chcete ušetřit také za energie v rámci provozu městských budov, můžete tak učinit po vzoru města Hronov, které se do takového projektu pustilo, aniž by do...

Kategorie: Odpady

Spotřeba baterií roste, za poslední léta téměř o pětinu

Množství baterií uvedených v České republice do prodejní sítě se podle dat společnosti ECOBAT za posledních sedm let zvýšilo o 19 procent. Dobrou zprávou je, že ve srovnání s minulostí lidé více kupují alkalické baterie, které jsou výkonnější a mají delší životnost, na úkor dříve převažujících levnějších zinkových baterií. Naopak...

Kategorie: Odpady

Konference Odpady a obce 2017

Již 18. ročník této špičkové konference se konal tradičně v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové a účastníci zcela zaplnili i ten největší sál, což svědčí o její kvalitě a přitažlivosti.

Kategorie: Odpady

Brno začíná s tříděním bioodpadu přímo u domu

Městská společnost SAKO spolu se statutárním městem Brnem spustila pilotní projekt na třídění bioodpadu přímo v domech a v předzahrádkách. Jeho cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Biologický odpad je svážen do městské kompostárny, kde je zpracován na kompost, který je následně vracen zpět...

Kategorie: Odpady