Autor
Kategorie:
Nezařazené

Kategorie univerzálních nosičů

Nosič nářadí je obecně samojízdné strojní zařízení, které je určeno k provozování více než tří rozmanitých pracovních adaptérů – nářadí. Nářadím se rozumí pracovní zařízení, jímž lze vykonat jednu nebo více pracovních operací zároveň. Provozováním se rozumí využití nosiče ve prospěch zamýšlené činnosti (sečení, zametání, rozpojování hornin, vrtání apod.) a zahrnuje jízdu nosiče, nesení, ovládání, pohon a manipulaci s pracovním nářadím.

Nosič může být vybaven jedním výměnným pracovním nářadím pro jednu specifickou pracovní činnost, nebo může provozovat zároveň několik pracovních nářadí (různé druhy nářadí), jejichž pracovní činnosti mohou být rozmanité a v některých případech mohou být vykonávané současně, záleží na technologii pracovní činnosti.
Pokud je nosič vybaven několika druhy nářadí nebo přídavným zařízením, které je neseno v závislosti na pracovní činnosti, stává se univerzálním nosičem nářadí. Přídavné zařízení je volitelná sestava nářadí, která může být namontována na základní stroj pro specifické pracovní činnosti. Schopností připojení přídavných zařízení se nosič stává univerzálním strojem a záleží na uživateli, která přídavná zařízení ke stroji zakoupí.
Z uvedeného popisu vyplývá, že univerzálním nosičem nářadí se může stát jakékoliv mobilní energetické zařízení, které disponuje konstrukčními celky (závěsy, vývodové hřídele) a výkonovými parametry pro provozování specifického pracovního nářadí, pro něž jsou k dispozici více než dvě rozmanitá nářadí. Z toho plyne, že univerzální nosič může být nasazen alespoň pro tři rozdílné hlavní pracovní činnosti. Univerzálními nosiči mohou být traktory, speciální automobily, manipulační zařízení nebo zemní stroje, které mohou vykonávat alespoň tři rozmanité pracovní činnosti prostřednictvím výměnného pracovního nářadí. Například nakladač se stane univerzálním nosičem nářadí, pokud je vybaven nejen pracovním nářadím pro nakládání břemen (je jedno zda sypkých nebo kusových), ale i dalším nářadím pro rozdílné pracovní činnosti, které nemají s nakládáním a manipulačními operacemi (s ložnými operacemi) žádnou souvislost. Z praxe je patrné, že smykem řízené nakladače a teleskopické nakladače disponují více než deseti rozmanitými typy nářadí. Takže je lze nazývat univerzálními nosiči nářadí.

Rozdělení podle mobilního energetického zařízení

a) Automobilní nosiče nářadí
b) Traktorové nosiče nářadí (jednoosé, dvouosé)
c) Účelové nosiče nářadí (žací malotraktory, ridery)
d) Zemní a stavební stroje (rýpadla)
e) Mobilní manipulační zařízení (nakladače)
f) Ostatní nosiče (kontejnery, výměnné nástavby)

 Automobilní nosiče nářadí

Některé automobilní nosiče nářadí jsou poháněny všemi koly hydrostatickým pohonem, kdy jsou poháněna čtyři kola shodného průměru prostřednictvím čtyř nezávislých hydromotorů v kolech. Disponují tak optimální tažnou silou na všech površích a jsou šetrné k povrchu, po kterém se pohybují. Nářadí lze připevňovat v zadní části, v přední části a také mezi nápravy. Jsou vyráběny v mnoha velikostech, s čímž souvisí výkon motoru, jejich celková hmotnost a schopnost pohánět a ovládat pracovní zařízení s určitou pracovní šířkou (záběr pracovního adaptéru).
Nosiče nářadí jsou využívány v zemědělství, ve stavebnictví a v komunální oblasti. Ve stavebnictví a zemědělství pracují nosiče s vyšší hmotností než v komunální sféře. Například nosič Hydrema 900 MPV váží 6400 kg a výkon jeho motoru je 91 kW, New Holland pro nesení pracovního nářadí v zemědělství disponuje výkonem 100 kW.
Podvozek je konstruován jednak pro jízdu po zpevněných cestách, ale také pro jízdu v běžném terénu (louka i pole). Některé nosiče disponují možností překonávat i obtížně sjízdný terén a mohou se pohybovat i na podélných a příčných svazích (s úhlem 25°). Pro tyto účely jsou vybaveny nízkým těžištěm, větším rozchodem kol a speciálními širokými pneumatikami.
Jejich předností je velmi dobrý výhled obsluhy na pracovní plochu a činnost nářadí při práci. Některé nosiče nářadí jsou konstruovány pro nesení rozmanitých nástaveb za kabinou, obdobně jako automobily kategorie N1 se skříní nebo valníkem, s tím rozdílem, že je lze využít současně jako nosiče komunálního pracovního nářadí. Nosiče tak mohou nést v přední části například zametací zařízení a za kabinou mohou mít kontejner na uložení odpadu (samosběrný zametač). Mohou být vybaveny valníkem, nosičem kontejnerů, lisovací nástavbou komunálního odpadu, skříní se zvedacím čelem, hydraulickým jeřábem, sypačem se zásobníkem posypu, zdvižnou plošinou a dalšími nástavbami.

Traktorové nosiče nářadí

Malotraktory a traktory lze spojovat do souprav s dopravním nebo pracovním zařízením, resp. kombinovaně (pracovní zařízení v přední části stroje a dopravní zařízení v zadní části stroje). V komunální oblasti se provádějí práce zemědělské, lesnické, zahradnické, stavební, dopravní a specifické údržbové práce na účelových plochách. Z uvedeného vyplývají požadavky na možnost použití několika pracovních nářadí. S možností širokého využití souvisí i nutnost vytvářet pokud možno víceúčelové soupravy (vykonávají dvě nebo více operací současně) přívěsné i návěsné se zadním i předním připojením a pohonem. V některých případech lze využít i mezinápravové připojení pracovních zařízení.
Již z definice malotraktoru vyplývá, že je to nosič nářadí, protože říká, že malotraktor je mobilní zařízení malé mechanizace na základě dvounápravového kolového nebo pásového pojezdového zařízení, které je určeno k připojování výměnných nesených nebo přívěsných nástrojů, nářadí a přípojných vozidel. Do skupiny dvounápravových malotraktorů jsou obecně zahrnovány traktory, jejichž motor disponuje výkonem do 43 kW, jejich rozchod kol může být nastaven na hodnotu menší než 1150 mm, jejich maximální rychlost jízdy je 30 km/h a jejich provozní hmotnost nepřevyšuje 2000 kg.
Jednonápravové malotraktorové nosiče nářadí jsou určeny pro čelní agregaci s nářadím a jsou přizpůsobeny pro jízdu vpřed a vzad. Nejčastěji jsou používány v agregaci s žacími stroji, mulčovači, sněhovými frézami a dalším komunálním nářadím (rotační kartáče, radlice).
Dvounápravové traktorové nosiče nářadí na kolovém nebo pásovém podvozku jsou konstruovány pro nesení, ovládání a pohon velkého počtu rozmanitých pracovních zařízení (nářadí). Nářadí lze připevňovat v zadní části, v přední části a také mezi nápravami. Jsou vyráběny v mnoha velikostech, s čímž souvisí výkon motoru, jejich celková hmotnost a schopnost pohánět a ovládat pracovní zařízení s určitou pracovní šířkou (záběr pracovního adaptéru). Například nosič o hmotnosti 300-400 kg je vybaven motorem o výkonu 15 – 20 kW a je určen pro obsluhu pracovního nářadí se šířkou záběru 120 – 140 cm. Nosič o hmotnosti 1000-1500 kg je vybaven motorem o výkonu 28 – 40 kW a je určen pro pohon pracovního nářadí se šířkou záběru 140 – 200 cm.

Účelové nosiče nářadí

Účelové nosiče jsou konstruovány pro nesení rozmanitých druhů nářadí, ale obecně je jeden pracovní adaptér, resp. nářadí při využívání dominantní. Je to například žací malotraktor (rider), který se může stát nosičem nářadí. Žací malotraktory tvoří samostatnou kategorii mezi malotraktory. Jsou to samojízdné žací stroje, které jsou určeny k sečení trávníků v rámci pravidelné údržby travnatých ploch nebo pro získání příznivého estetického vzhledu travnaté plochy. Název je sice předurčuje k jejich hlavní funkci, kterou je sečení okrasných a užitkových trávníků, ale mohou pracovat bez vážnějších problémů i při údržbě komunálních ploch. Mohou být vybaveny i dalšími doplňky a pracovním nářadím, které rozšiřuje jejich využití, zejména v komunální oblasti. Je to například válec, rozmetadlo hnojiv nebo písku, trávní provzdušňovač, zametací kartáč, radlice na sníh, fréza na úklid sněhu, brány, přívěs, postřikovač, kultivátor a pod).

Zemní a stavební stroje

Jako nosiče rozmanitých druhů nářadí jsou používána především rýpadla. Rýpadla mohou nést na násadě místo lopaty několik druhů nářadí. Nejčastěji je to cepové žací zařízení (mulčování), vrtací zařízení, sbíjecí kladivo, fréza na pařezy, trhací zub a klučící hrabice. Výhodou využití rýpadel jako nosičů nářadí je skutečnost, že rýpadla disponují velmi dobrým dosahem prostřednictvím rozmanitých výložníků a násad a schopností zdolávat i složité terénní překážky z hlediska průchodnosti. Rýpadla tedy mohou provádět některé práce v komunální sféře, které nesouvisejí se zemními pracemi, resp. s těžbou hornin, ale mohou být nasazena v oblasti údržby rozmanitých povrchů ploch a míst, která se nacházejí nad i pod úrovní terénu (příkré svahy, strže), na kterém rýpadlo stojí. Stejně jako u všech strojů, lze ve skupině rýpadel volit z mnoha velikostních kategorií, od malých rýpadel (o hmotnosti 0,8 t) až po střední rýpadla o hmotnosti 28 tun. Zpravidla je jejich hmotnost ve vazbě na maximální dosah konce násady na rovině. U malých rýpadel je to přibližně do 4 metrů, u středních je to 10 metrů, přičemž lze volit nestandardně i větší délky násad, resp. výložníků pro dosažení větší hloubky, délky a výšky při práci s nářadím.

Mobilní manipulační zařízení

Teleskopický nakladač je samojízdný stroj na kolovém nebo pásovém podvozku s vpředu namontovaným teleskopickým výložníkem, na který lze připevnit rozmanité pracovní adaptéry. Teleskopické výložníky prodlužují dosah pracovního adaptéru ve vazbě na nosnost nakladače a umožňují variabilitu naložení a uložení břemen, se kterými je manipulováno. Například u nakladače s hmotností kolem 5 000 kg je nosnost 2 200 kg při výškovém dosahu 5,2 m a čelním dosahu 2,8 m; u středního teleskopického nakladače o hmotnosti 8 000 kg je nosnost 3 200 kg při výškovém dosahu 11 m a čelním dosahu 7,4 m; u velkého teleskopického nakladače o hmotnosti 12 000 kg je nosnost 5 000 kg při výškovém dosahu 13,2 m a čelním dosahu 8,8 m. Například výrobce teleskopických nakladačů MERLO dodává kromě lopat více než 20 rozmanitých pracovních nářadí pro údržbu krajiny i pro realizaci prací v komunální oblasti.
Kompaktní nakladač je samohybný stroj pásový nebo kolový s integrovanou vpředu namontovanou nosnou konstrukcí lopaty a pákovou soustavou, který nabírá, těží anebo rozpojuje materiál prostřednictvím pohybu stroje kupředu a který zdvíhá, přepravuje a vysypává materiál. Z této definice vyplývá, že nakladač je určen především pro manipulaci s horninou nebo sypkými hmotami, ale ve skutečnosti to neplatí, protože nakladače se čím dál tím více stávají univerzálními nosiči nářadí. Ke každému nakladači dodává výrobce nejen základní pracovní zařízení (lopaty rozmanitého provedení), ale také mnohá přídavná pracovní nářadí a přídavná zařízení, čímž se nakladač stává univerzálním nosičem nářadí a nemusí pouze čekat na své využití při manipulaci s rozmanitými břemeny. Například výrobce malých nakladačů AVANT dodává ke stroji, kromě desítky rozmanitých lopat a manipulačních adaptérů, také třídící lopaty, mulčovače, sloupové pracovní plošiny, navijáky, drážkovače, půdní vrtáky, hydraulická kladiva, míchačky betonu, hutnící vibrační desky, rotační zametače s horizontální i vertikální osou rotace, rozmanité žací stroje, kultivátory, štěpkovače, vysavače listí a sněhové frézy.
Univerzální čelní smykem řízené nakladače tvoří samostatnou kategorii nakladačů. Vyznačují se malými rozměry, velkou pohyblivostí a vynikající schopností manévrovat v omezených průchodech, nízkou hmotností, avšak vysokými výkony motorů a velkým počtem přídavného zařízení.
Jsou charakteristické dvojramenným výložníkem, uprostřed něhož se nachází kabina operátora. Celková hmotnost nakladačů smykem řízených se pohybuje v závislosti na modelu v rozmezí 2600 až 3250 kg, celková délka je 3100 – 3300 mm s lopatou, maximální šířka je 1500 – 1800 mm, maximální celková výška 3500 – 3700 mm, výsypná výška od 2150 mm až po 2600 mm, hloubka rozpojování s nakládací lopatou je až 700 mm, jmenovitá provozní nosnost je od 680 kg do 1200 kg, rychlost pojezdu se pohybuje kolem 12,5 km/h vpřed i vzad, světlá výška se pohybuje od 170 až po 250 mm, výkon motorů je v rozsahu 43 – 61 kW, střední kontaktní tlak pod kolem je 24 až 30 kPa, stoupavost strojů je 36% (20°), brodivost je až 250 mm.
Univerzální čelní nakladač smykem řízený je opatřen nejen základním pracovním zařízením, ale také přídavným zařízením. Přídavné zařízení je, podle ČSN ISO 7131, volitelná sestava částí, která může být namontována na základní stroj pro specifické použití. Schopností připojení přídavných zařízení se nakladač stává univerzálním strojem a záleží na uživateli, která přídavná zařízení ke stroji zakoupí.

Ostatní nosiče

Některá strojní zařízení se nazývají nosiče, ale ve skutečnosti jsou určeny pouze pro jeden druh pracovní činnosti a to je doprava břemen. Jsou to nosiče kontejnerů a nosiče výměnných nástaveb. Kontejnerový nosič disponuje konstrukčními prvky pro skládání kontejnerů a je opatřen fixačními konstrukčními prvky pro upevnění na nosič při přepravě. Kontejner je jakákoliv jednotka dopravy s rovnou a pevnou základnou, která disponuje konstrukčními prvky pro manipulaci pomocí pohybů v horizontálním (posouvání) a vertikálním (zvedání a spouštění) směru při jejím nakládání. Nosiče výměnných nástaveb tvoří samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (podvozkem – nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení. Jeden podvozek je určen pro několik rozmanitých nástaveb, které jsou umístěny v místě využití na podpěrách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *