Jde o ekonomiku i životní prostředí

V Českém Brodě byl začátkem srpna letošního roku zahájen zkušební provoz svozu bioodpadu. Díky dotaci získané Technickými službami Český Brod ze Státního fondu životního prostředí přibylo koncem července do strojového parku zbrusu nové svozové vozidlo i dostatečné množství nádob na bioodpad. Město tak ve spolupráci s Technickými službami učinilo další důležitý krok v problematice nakládání s odpady a jejich třídění.

 

Svozovou nástavbu Haller X2C s lineárním systémem stlačování na podvozku MAN TGS 26.320 dodala do Českého Brodu společnost A-TEC servis. Nástavba je určená mimo jiné ke svozu vytříděného bioodpadu a Technickým službám byla slavnostně předána 27. července. S několikadenním předstihem začala distribuce nádob na bioodpad, které si mohou občané v areálu technických služeb vyzvedávat. O tom, že o třídění bioodpadu bude v Českém Brodě zájem, svědčí fakt, že během prvních pěti dnů bylo rozdistribuováno přes 500 sběrných nádob.

 

Třídění tradičně na vysoké úrovni

„Zatím jsme ukončili první část dlouhodobého úkolu. Svoz bioodpadu byl v Českém Brodě zahájen v letech 2007 – 2008 a občané mohli využívat kompostéry nebo vozit bioodpad  k nám do sběrného dvora. Tyto možnosti budou mít lidé i nadále, přibývá k nim ovšem i varianta ukládání bioodpadu do sběrných nádob, jejichž svoz budeme prozatím zabezpečovat ve čtrnáctidenních intervalech. Týdenní rytmus svozu směsného odpadu se momentálně nemění.

Hlavním cílem a podstatou celého projektu je snaha oddělit bioodpad (jehož podíl tvoří v odpadu vytvořeném občanem 18 až 40 %) od směsného odpadu a důvody jsou více než zřejmé. Kromě pozitivních dopadů na životní prostředí jde především o ekonomiku. Vzdálenost kompostárny Hořátev, se kterou úspěšně spolupracujeme, je stejná jako skládky komunálního odpadu v Radimi s tím, že uložení jedné tuny směsného odpadu v Radimi nás stojí momentálně 1100 Kč bez DPH. V Hořátvi platíme od roku 2009 za vytříděný bioodpad pouze 260 Kč. A část bioodpadu ještě zpracují kompostéry,“ uvedl u příležitosti slavnostního předání svozového vozidla ředitel příspěvkové organizace Technických služeb Český Brod Ing. Miroslav Kruliš.

Třídění odpadu má v Českém Brodě již mnohaletou tradici a město v něm dosahuje tradičně výborných výsledků. Ostatně jistě ne nadarmo bylo v roce 2008 za třídění odpadu oceněno Křišťálovou popelnicí udělovanou akciovou společností EKO-KOM městu s nejlépe třídícími občany. K tomu Ing. Kruliš: „Odpadové hospodářství se v Českém Brodě postupně vyvíjelo. Skok nastal mezi roky 2007 a 2008. V roce 2007 každý občan v průměru vytřídil 21,34 kilogramů sledovaných komodit, v roce 2008 už to bylo 40 kilogramů. A nárůst pokračoval i v následujícím roce, kdy se podařilo vytřídit 52,95 kilogramů na jednoho občana. Důležitou roli sehrála v minulosti kvalitní osvěta a nejinak je tomu i v případě třídění bioodpadu. Přehledný tiskový materiál s potřebnými informacemi jsme občanům rozdávali při svozech odpadů a zájem o sběrné nádoby dokazuje, že tento postup byl správný a přinesl své ovoce. Při třídění si nemůžeme na spolupráci s občany stěžovat. Na základě jejich požadavků se zvyšuje počet kontejnerových stanovišť a posiluje se sběrná síť pro tříděný odpad. Mezi lety 2009 a 2010 přibylo například v ulicích Českého Brodu 50 nových kontejnerů a vzniklo devět stanovišť.“

 

Sníží počet jízd

Ač se to na první pohled zdá nelogické, pořízením nového vozidla a zahájením svozu bioodpadu sníží v Českém Brodě počet potřebných jízd. Moderní svozové vozidlo s odpovídající kapacitou nebude samozřejmě využíváno pouze na svoz bioodpadu, ale i při svozu dalších komodit bude pracovat tam, kde dosud bylo nutné nasazovat dvě posádky. Tím se výrazně sníží náklady na dopravu.

Pořizovací cena podvozku MAN a nástavby Haller uzpůsobené pro svoz bioodpadu byla 3 990 000 Kč + 798 000 Kč DPH, dalších více než milion korun (vč. DPH) stály sběrné nádoby (800 nádob má kapacitu 240 litrů, 250 kusů je 120 litrových a dalších 300 nádob má 140 litrů). Město se na celém projektu v hodnotě téměř šesti milionů korun podílelo necelým 1,5 milionem Kč.

„Jsem přesvědčen, že jde o krok správným směrem. Chtěl bych poděkovat Státnímu fondu životního prostředí za podporu a doufám, že další projekty budou následovat,“ řekl při křtu nové svozové nástavby starosta města Český Brod Bc. Jakub Nekolný.

Jak následně připomenul Ing. Kruliš, na tato přání snad v brzké době skutečně dojde. „Další projekt už je v běhu. Potřebovali bychom nové vozidlo na svoz kontejnerů a deset velkokapacitních kontejnerů na svoz bioodpadu. Do konce tohoto kalendářního roku by mělo být, doufám že kladně, o potřebné dotaci rozhodnuto.“

 

Roman Paleček

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 9/11 časopisu Komunální technika

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *