Hlavním krédem je třídění odpadů

Se statutem samostatné příspěvkové organizace pracují od roku 1992 Technické služby Český Brod. Pro město a spádové obce zajišťují komplexní komunální servis a některé služby vykonávají po celý rok i pro další podnikatelské subjekty. Podnikají v oblastech nakládání s odpady, starají se o veřejné osvětlení, údržbu komunikací a chodníků, veřejnou zeleň, úklid městských prostranství, ve správě mají dopravní značení, hřbitovní služby i instalaci reklamních poutačů.

Technické služby provozují též sběrný dvůr, ve kterém mohou občané nejen z Českého Brodu ukládat do dvou velkokapacitních kontejnerů mimo jiné veškeré elektrospotřebiče. Třídění odpadů je ostatně v Českém Brodě doménou. Ne náhodou získaly místní technické služby Křišťálovou popelnici za rok 2008. Toto ocenění pravidelně uděluje akciová společnost EKO-KOM městu s nejlépe třídícími občany.

„V Českém Brodu třídíme pět komodit a třídění se nám jednoznačně vyplácí, za rok 2010 jsme inkasovali od společnosti EKO-KOM více než milion korun. Navíc firmy, které od nás odebírají vytříděný papír a plast, nám za komodity platí. K velkému pozitivnímu zvratu v třídění odpadů došlo právě v roce 2008. Nárůst byl značný a město Český Brod se právem ocitlo na špičce mezi obcemi, kde se občané třídění odpadů nejvíce věnují. Ostatně i poslední čísla mnohé napovídají. V kraji je průměr vytříděného odpadu na občana  37 kilogramů, v Českém Brodě vytřídí každý občan 53 kilogramů odpadu za rok. Naší základní myšlenkou zůstává vozit na skládku v Radimi vzdálenou zhruba 20 kilometrů co nejméně směsného komunálního odpadu.  

Tato filosofie se týká od dubna 2009 též svozu bioodpadu, který řešíme ve spolupráci s občany naším sběrným dvorem. Sebraný bioodpad odvážíme následně do 14 kilometrů vzdálené kompostárny v Hořátvi  za cenu 260 Kč za tunu.

Díky třídění tak ušetříme za svoz směsného komunálního odpadu zhruba do sto tisíc korun měsíčně. O provozu vlastní kompostárny zatím neuvažujeme, jelikož její pořízení by zřejmě nebylo rentabilní.

Navíc od roku 2009 se nám podařilo snížit náklady i na svoz vytříděného skla z původních devadesáti na maximálně patnáct tisíc korun, jelikož svážku této komodity neobjednáváme v pravidelných měsíčních intervalech, ale až po naplnění kontejnerů a zvonů. Systém třídění se zkrátka plynule vyvíjí. S novou výstavbou přibývají i nová sběrná místa, tam kde se ukáže, že dosavadní počet kontejnerů nestačí, jejich množství navýšíme,“ vysvětluje ředitel technických služeb Ing. Miroslav Kruliš.

 

Komplexní služby pro město

 Českobrodské technické služby momentálně zaměstnávají 24 lidí, ke kterým od března do listopadu přibývá pět pracovníků v rámci veřejných služeb a další pracovní síly získávají technické služby v programu alternativních trestů. „Samozřejmě ne všichni se osvědčí, ale vybrat se dá. Občan je povinen odpracovat 30 hodin, aby mu vznikl nárok na vyšší sociální dávky, a tak si dobře rozmyslí, zda do zaměstnání přijít,“ hodnotí Miroslav Kruliš.

Kromě třídění a svozu odpadů zajišťují technické služby pro město a spádové obce i další komunální činnosti.

„Stejně jako v případě celoročního třídění odpadů podpořeného pravidelnou osvětou je pro nás i u dalších činností velmi důležitá spolupráce s občany města. Ta se projevuje především při zimní údržbě chodníků. Naštěstí pro nás jsou při ní občané města aktivní a uklízejí i chodníky, které by podle nového zákona patřily do naší kompetence. Musím přiznat, že bychom s momentálním počtem pracovních sil a s dosavadní technikou, kterou máme k dispozici, bez pomoci občanů zimní úklid velice těžko na úrovni zvládali. Proto jim patří také upřímný dík.

Přitom náš technický park rozhodně není nekvalitní. Mechanizaci se snažíme pravidelně obměňovat a ve spolupráci s vedením města a odborem životního prostředí modernizovat. Při této obměně využíváme i dotací. Tak do našeho technického parku přibude s pomocí šestimilionové dotace SFŽP například speciální vozidlo na svoz bioodpadu a 1200 až 1300 kusů kontejnerů o objemu 120 až 240 litrů určených pro bioodpad.

Při výběru nové techniky má u nás velké slovo její budoucí obsluha. Kvalifikovaný pracovník by měl umět pracovat se stroji po celý rok jak při zimní, tak při letní údržbě a stroje mu proto musí co nejvíce vyhovovat. Proto by při jejich výběru budoucí obsluha nikdy neměla chybět.

Stejně tak jako při zimní údržbě spoléháme na osvětu mezi občany a jejich ochotu, tak jsme nuceni využívat i služeb dalších subjektů při vysprávkách komunikací. Ty si zajišťujeme sami, ale jinak tuto činnost řešíme také zakázkovým způsobem,“ vysvětluje Miroslav Kruliš.

Na osvětu a informovanost občanů českobrodské technické služby doopravdy hodně spoléhají. Všeobecně se vyplácí též spolupráce s místními školami. Školy sice samozřejmě třídí odpad, ale navíc se osvědčil i systém tzv. „rychlých sběrů“. Jde o pravidelné akce sběru papíru při nichž technickým službám přibudou kilogramy do výkazů o třídění, odběratel získá potřebnou druhotnou surovinu a škola jako taková finance, takže nakonec jsou spokojeni všichni.  

Technické služby Český Brod jsou členy Sdružení komunálních služeb, jehož akcí se zúčastňují. I to je jedna z možných cest k výměně zkušeností a ještě většímu zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Roman Paleček

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/2011 časopisu Komunální technika.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *