Anketa o projektech desetiletí v teplárenství má vítěze

Teplárenské sdružení ČR vyhlásilo počátkem roku anketu Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010. Anketa byla podpořena programem Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Energetici, veřejnost i novináři v průběhu jara rozhodli o vítězích. Výsledky byly vyhlášeny na XVIII. Teplárenských dnech v Praze.

Do ankety bylo zasláno celkem 1569 hlasů. V kategorii veřejnosti rozhodovalo přes tisíc hlasujících, mezi odborníky hlasovalo 273 energetiků a novináři rozdali 154 hlasy.
U energetiků nejvíce zabodovalo „Rozšiřování Pražské teplárenské soustavy do dalších městských částí a Neratovic“, projekt společnosti Pražská teplárenská, a. s. Veřejnost udělila titul „Miss teplárna“ společnosti TTS energo, s. r. o., za projekt „Zásobování teplem a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy v Třebíči“. Pro novináře bylo nejlepší „Využití geotermální energie pro dodávku tepla v pravobřežní části Děčína“, projekt společnosti Termo Děčín a. s., člena skupiny MVV Energie CZ, a. s.

Projekt desetiletí podle energetiků:

Pražská teplárenská, a. s.: Rozšiřování Pražské teplárenské soustavy do dalších městských částí a Neratovic.
Základním zdrojem Pražské teplárenské soustavy je mělnická elektrárna s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Teplo do ní dodává i malešická teplárna a zařízení pro energetické využití odpadu v Malešicích. Od roku 2002 byly na soustavu napojeny pražské části Modřany, Krč, Invalidovna, Horní Počernice, Horní Měcholupy a Petrovice, Lhotka – Libuš, Holešovice a město Neratovice. Zrušeny byly desítky plynových kotelen, které nahradily moderní výměníkové stanice. Zlepšila se ekologická situace v zásobovaných místech. Na soustavu byly přepojeny desetitisíce domácností, které ročně ušetří v nákladech na teplo tisíce korun. Dále byla připojena občanská vybavenost i průmyslové podniky. Horkovodní napáječe jsou dostatečně velké, aby se mohli připojit i další odběratelé.

Projekt desetiletí podle veřejnosti:

TTS energo, s. r. o., Třebíč, Zásobování teplem a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy v Třebíči.
V roce 2001 kouřilo v Třebíči přes sto uhelných a plynových blokových i domovních kotelen a desítka průmyslových uhelných kotelen. V lednu 2002 uvedla TTS energo Třebíč do provozu první teplovodní kotel na Teplárně Sever, na kterou byly přepojeny odběratelé desítky kotelen v této části Třebíče. Dnes je její dominantou termoolejový kotel s kogeneračním ORC modulem. Podle podobného scénáře byly ve městě vybudovány tepelné soustavy Teplárny Jih a Teplárny Západ. Stovky lokálních kotelen nahradily tři moderní ekologické teplárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z biomasy pro 10 000 domácností. Podíl biomasy na roční výrobě 400 000 GJ překračuje 90 %, což je unikátní nejen v rámci České republiky.

Projekt desetiletí podle novinářů:

Termo Děčín, a. s., člen skupiny MVV Energie CZ, a. s.: Využití geotermální energie pro dodávku tepla v pravobřežní části Děčína.
Geotermální teplárna pro pravobřežní část Děčína je v provozu už deset let od roku 2002 a představuje největší a v podstatě zatím i jediné využití geotermální vody pro teplárenské rozvody u nás. Tepelná čerpadla využívají energii 31 °C teplé vody, která přirozeně vyvěrá z hloubky 545 metrů, k výrobě tepla do městské soustavy zásobování teplem. Pro pohon tepelných čerpadel se získává elektřina z kogeneračních plynových motorů. Jelikož průtok vody z vrtu nelze měnit, je zdroj doplněn akumulační nádrží s teplou vodou o objemu 800 m3, která vyrovná denní kolísání odběrů tepla. Pro krytí zimních špiček a jako záloha slouží plynové kotle. Zdroj má účinnost 140 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *