Analýzy biomasy a biopalív

Záujemcov o využívanie biomasy na energetické účely z radov farmárov a predstaviteľov samospráv neustále pribúda. Zvyšuje sa záujem aj o spracovanie biomasy do rôznych foriem tuhého paliva (balíky, brikety, pelety) s cieľom znižovania nákladov na poľnohospodársku výrobu a uplatnenie sa na trhu s biopalivami. K tomu aby sa výrobok mohol uplatniť na trhu musí spĺňať určité predpisy a normy. V rezorte poľnohospodárstva však na Slovensku neexistuje subjekt, ktorý by záujemcom o výrobu biopaliva dokázal realizovať analýzu ich výrobkov.

Celý článok v printovom vydaní 1/2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *