Aby byly svozové nádoby opět čisté

Mycí zařízení na nádoby na odpad ONE-STOP v agregaci se svozovou nástavbou FAUN Rotopress 518 integrovanou na podvozku MAN budou využívat Technické služby města Chomutova. Jde o zařízení pro mytí odpadových nádob s kapacitou 120 až 1100 litrů včetně jejich vík.

Zařízení dodává na český trh rakovnická společnost CROY, v jejímž areálu si mohli zájemci tuto technologii mytí nádob v druhé polovině dubna prohlédnout i prakticky vyzkoušet.
Mytí nádob založené na principu dvou rotačních trysek je vhodné pro instalaci nejen na nástavby Rotopress, ale i Variopress. Doba mytí s pracovním tlakem vodního čerpadla 100 bar/100 l je volitelná v intervalu dvou až dvanácti vteřin.
U nástavby Rotopress je kapacita zásobníku na vodu 1600 litrů, při využití Variopressu má zásobník kapacitu až 1900 litrů v závislosti na rozvoru podvozku. Zásobník znečištěné vody využívá u nástavby Rotopress kapacity 1100 litrů, u Variopressu je kapacita opět o 300 litrů vyšší. Rozdělená nádrž na čistou i znečištěnou vodu vyrobená z nerezu a plastu je umístěna za kabinou podvozku. Příruba na napouštění vody je umístěna na straně nástavby. Nádrž je opatřena vypouštěcím kohoutem a čisticím a kontrolním otvorem pro kontrolní a údržbové práce. Nádrž na čistou vodu obsahuje senzor proti běhu čerpadla naprázdno.
Vysokotlaké mycí zařízení pro vnitřní mytí nádob obsahuje hydraulicky poháněné vysokotlaké čerpadlo s regulátorem tlaku, dvě rotační mycí trysky v provedení nerez, bezpečnostní vypínač fungující při nedostatku vody v nádrži a odsávací systém pro znečištěnou vodu.
Dvě rotační mycí hlavy jsou namontovány v nakládacím prostoru nástavby. Mytí je přímo závislé na vyprazdňování nádob. Po vysypání nádob je automaticky přepnuta hydraulika na mytí, po dokončení mytí se systém opět přepne zpět na vysýpací cyklus. K záměně cyklů nemůže dojít. Délka mycího cyklu je nastavitelná pomocí relé. Množství vody a tlak je taktéž nastavitelný, tlak je kontrolovatelný manometrem. Znečištěná voda je z nakládacího prostoru čerpána do nádrže pneumaticky poháněným kalovým čerpadlem.
Elektricé ovládání je řešeno SPS ovládacím pultem z kabiny řidiče, pracuje jako nezávislé na elektrické instalaci vozidla. V zadní části nástavby je umístěn ovládací pult pro mytí „zap/vyp“ s kontrolkou pro nedostatek vody (tato kontrolka při nedostatku vody bliká) a nastavení času mytí I (šest vteřin) nebo II (12 vteřin). Na ovládacím pultu nechybí ani vypínač kalového čerpadla s kontrolkou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *